Duyurular

09.10.2017
BİRLEŞME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BİLDİRİM

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Sinpaş GYO) yönetim kurulunun 08.10.2017 tarihinde yapmış olduğu toplantıda;

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde, Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.'nin (Sinpaş Yapı) "Tam Bölünme"si suretiyle, Sinpaş Yapı'nın sahip olduğu varlık ve yükümlülüklerden detaylı dökümü ve 30.06.2017 tarihli mali tablolarındaki yasal kayıtlı değerleri Ek/1'de gösterilenlerin Sinpaş GYO tarafından 30.06.2017 tarihi itibariyle kayıtlı değerleri üzerinden Sinpaş Yapı'dan devralınmasına, Devralınan varlık ve yükümlülükler karşılığında, Sinpaş GYO'nun sermayesinin 520.246.683 TL artırılmasına ve eşanlı olarak Sinpaş GYO'nun halihazırda sahip olduğu 3.960.000 TL nominal değerli kendi payları ile daha önce Sinpaş Yapı'ya ait olup devralma neticesinde Sinpaş GYO'nun sahip olacağı 231.402.178 TL nominal değerli kendi paylarının (toplam 235.362.178 TL nominal değerli payların) itfa edilerek Sinpaş GYO sermayesinin 600.000.000 TL'den 884.884.505 TL'ye yükseltilmesine,

Mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanmak suretiyle artırılan sermayeyi temsil eden 520.246.683 TL nominal tutarlı payların Sinpaş Yapı'daki eksilen 53.561.215 TL nominal değerli payları karşılığında ve her 1 TL nominal değerli Sinpaş Yapı payı için 9,71312326 TL nominal değerli Sinpaş GYO payı olmak üzere, Sinpaş Yapı'nın pay sahiplerine aşağıda belirtildiği şekilde verilmesine;

Pay Sahipleri

Bu amaçla Sinpaş GYO'nun esas sözleşmesinde gereken değişikliklerin yapılmasına,
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 20. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi uyarınca bölünen Sinpaş Yapı'nın bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarından Sinpaş GYO'nun müteselsilen sorumlu olacağının bölünme nedeniyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek bir taahhütname ile taahhüt edilmesine,
Yukarıda sayılan işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına,
karar verilmiştir.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar

EK: 1
-Devredilecek Varlık ve Yükümlülükler.pdf - Diğer
EK: 2
-Yönetim Kurulu Raporu.pdf - Diğer
EK: 3
-Tam Bölünme ve Devir Sözleşmesi.pdf - Diğer
EK: 4
Uzman Kuruluş Raporu.pdf - Uzman Kuruluş Raporu
EK: 5
Sinpas GYO Özel Amaçlı Denetim Raporu 30062017.pdf - Diğer
EK: 6
Sinpaş Yapı Özel Amaçlı Denetim Raporu 30.06.2017.pdf - Diğer
EK: 7
SNGYO-Ankara Büyükesat Gop Bina.pdf - Değerleme Raporları
EK: 8
SNGYO-Ankara Gop Projesi.pdf - Değerleme Raporları
EK: 9
SNGYO-Ankara Polatlı Arsası.pdf - Değerleme Raporları
EK: 10
SNGYO-Aquacity2010.pdf - Değerleme Raporları
EK: 11
SNGYO-Aydos Country Projesi.pdf - Değerleme Raporları
EK: 12
SNGYO-Beykoz Projesi.pdf - Değerleme Raporları
EK: 13
SNGYO-Bomonti Projesi.pdf - Değerleme Raporları
EK: 14
SNGYO-Bosphoruscity Projesi.pdf - Değerleme Raporları
EK: 15
SNGYO-Çakmak Arsaları ve Projesi.pdf - Değerleme Raporları
EK: 16
SNGYO-Ege Boyu Projesi.pdf - Değerleme Raporları
EK: 17
SNGYO-Ege vadisi Projesi.pdf - Değerleme Raporları
EK: 18
SNGYOH-Bursa Modern Proje ve Arsalar.pdf - Değerleme Raporları
EK: 19
SNGYOH-Ege Yakası.pdf - Değerleme Raporları
EK: 20
SNGYOH-Gökorman Projesi.pdf - Değerleme Raporları
EK: 21
SNGYOH-İncek Green.pdf - Değerleme Raporları
EK: 22
SNGYOH-İncek Life ve Blue.pdf - Değerleme Raporları
EK: 23
SNGYOH-İstanbul Sarayları.pdf - Değerleme Raporları
EK: 24
SNGYO-I tower Projesi.pdf - Değerleme Raporları
EK: 25
SNGYO-İncek Arsalar.pdf - Değerleme Raporları
EK: 26 SNGYO-Küçükçekmece Arsalar.pdf - Değerleme Raporları
EK: 27
SNGYO-Marmaris Projesi.pdf - Değerleme Raporları
EK: 28
SNYAPI-Altınoran Projesi Çankaya 29634 .10 PARSEL 309 ADET BB.pdf - Değerleme Raporları
EK: 29
SNYAPI-Altınoran Projesi Çankaya 29634 5.6.7 Marina Towers Portofino.pdf - Değerleme Raporları
EK: 30
SNYAPI-Altınoran Projesi Çankaya 29634-9.pdf - Değerleme Raporları
EK: 31
SNYAPI-Altınoran Projesi Çankaya Arsalar 29634 2.3.4 -29635 4.5.6.9.11 29900.2.pdf - Değerleme Raporları
EK: 32
SNYAPI-Beykoz Kanlıca Arsası 121-12 121-119.pdf - Değerleme Raporları
EK: 33
SNYAPI-Pendik Arsası 47513-384000 HİSSESİ.pdf - Değerleme Raporları
EK: 34
SNYAPI-Sancaktül-küçükçekmece.pdf - Değerleme Raporları
EK: 35
SNYAPI-Starium AVM ve Kayak Tesisleri.pdf - Değerleme Raporları
EK: 36
SNYAPI-Ümraniye Çakmak Arsalar ve 2436 ADA 5 PARSEL inşaat.pdf - Değerleme Raporları
EK: 37
SNGYO-Metrolife Projesi.pdf - Değerleme Raporları
Birleşme işlemlerine dair ekler için tıklayınız.

ÇEKİNCE

Bu internet sitesindeki bilgiler ve bazı dokümanlar güncelliğini yitirmiş olabilir. Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. bu bilgileri güncelleyeceğine dair herhangi bir taahhüt vermemektedir. Bazı dokümanlarda ileriye dönük görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. Ancak gerçekleşmeler, ileriye dönük görüşleri ve tahmini rakamları oluşturan değişkenlerde ve varsayımlardaki gelişim ve gerçekleşmelere bağımlı olarak farklılık gösterebilecektir.

Bu internet sitesinde yer alan bilgilere daire gecikmeler ve eksik veya hatalı bilgilerden internet sitesinin kullanımında doğabilecek zarar veya hasarlardan Sinpaş Holding hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. yönetiminden izin alınmadıkça hiçbir logo veya hak sahibi bulunduğumuz bilgi üçüncü kişilerce başka amaçla kullanılamaz.

Bu internet sitesi bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Bu internet sitesinde hiçbir şey Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. veya Topluluk şirketlerinin hisselerine yatırım yapmaya yönelik değildir. İnternet sitesinin ve içeriğinin kullanımından doğan zararlardan Sinpaş Holding ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir.