Genel Kurul Bilgileri - Sinpaş GYO
Yükleniyor

Sinpaş GYO Genel Kurul Bilgileri

GENEL KURUL BİLGİLERİ

Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesi hükmü göz önüne alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar. Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu, devredenin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekâleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.

Genel kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekâleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurulur.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30. Maddesi’nin 1’inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri şirketimiz tarafından görülmeyen ortaklarımızın, genel kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısında bir gün önce saat 16.00’a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini engelleyen “kısıtlamanın” kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

İlgile yıla ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları, Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulumuzun kar dağıtımına ilişkin teklifi ve gündem maddeleri Olağan Genel Kurul toplantısı tarihinden 21 gün önce, Şirketimiz merkezinde ve internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

29 Aralık 2017 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağı için tıklayınız.
29 Aralık 2017 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul ayrılma hakkı formu için tıklayınız.

29 Aralık 2017 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul gündemi için tıklayınız.
29 Aralık 2017 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul KAP Açıklaması için tıklayınız.
29 Aralık 2017 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Tadil Metni için tıklayınız.
29 Aralık 2017 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Vekaletname için tıklayınız.
29 Aralık 2017 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı için tıklayınız.
29 Aralık 2017 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Daveti için tıklayınız.

13 Kasım 2017 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul gündemi için tıklayınız.
13 Kasım 2017 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul KAP Açıklaması için tıklayınız.
13 Kasım 2017 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Tadil Metni için tıklayınız.
13 Kasım 2017 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul bilgilendirme dökümanı için tıklayınız.
13 Kasım 2017 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul daveti için tıklayınız.

17 Mayıs 2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi İçin Tıklayınız.
17 Mayıs 2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı İçin Tıklayınız.

2016 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti İçin Tıklayınız.
Yönetim Kurulumuzun 2016 Yılı Kar Dağıtım Önerisi İçin Tıklayınız.

2016 Yılı Genel Kurul Davet Mektubu İçin Tıklayınız.
2016 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi İçin Tıklayınız.
2016 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı İçin Tıklayınız.
Vekaleten Oy Kullanma Formu İçin Tıklayınız.

27 Nisan 2016 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı İçin Tıklayınız.
27 Nisan 2016 Tarihli Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi İçin Tıklayınız.

2015 Yılı Genel Kurul Davet Mektubu İçin Tıklayınız.
2015 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi İçin Tıklayınız.
2015 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı İçin Tıklayınız.
Vekaleten Oy Kullanma Formu için Tıklayınız.

29 Haziran 2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı İçin Tıklayınız.
29 Haziran 2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi İçin Tıklayınız.

2014 Yılı Genel Kurul Davet Mektubu İçin Tıklayınız.
2014 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi İçin Tıklayınız.
2014 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.
2014 Yılı Kar Dağıtım Tablosu

2013 Yılı Genel Kurul Davet Mektubu İçin Tıklayınız.
2013 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi İçin Tıklayınız.
Yönetim Kurulu Aday Listesi için Tıklayınız.
12 Haziran 2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı İçin Tıklayınız.
12 Haziran 2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi İçin Tıklayınız.
Olağanüstü Genel Kurul Gündemi için Tıklayınız.
20 Mart 2014 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı İçin Tıklayınız.
20 Mart 2014 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi İçin Tıklayınız.

2012 Yılı Genel Kurul Davet Mektubu İçin Tıklayınız.
2012 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi İçin Tıklayınız.
2012 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.
23 Mayıs 2013 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı İçin Tıklayınız.
23 Mayıs 2013 Tarihli Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi İçin Tıklayınız.


2011 Yılı Genel Kurul Davet Mektubu İçin Tıklayınız.
2011 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi İçin Tıklayınız.
2011 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.
17 Mayıs 2012 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı İçin Tıklayınız.
17 Mayıs 2012 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli İçin Tıklayınız.

2010 Yılı Genel Kurul Davet Mektubu İçin Tıklayınız.
2010 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi İçin Tıklayınız.
3 Mayıs 2011 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı İçin Tıklayınız.
3 Mayıs 2011 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli İçin Tıklayınız.

2009 Yılı Genel Kurul Davet Mektubu İçin Tıklayınız.
2009 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi İçin Tıklayınız.
31 Mayıs 2010 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı İçin Tıklayınız.
31 Mayıs 2010 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli İçin Tıklayınız.

2008 Yılı Genel Kurul Davet Mektubu İçin Tıklayınız.
2008 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi İçin Tıklayınız.
20 Nisan 2009 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı İçin Tıklayınız.
20 Nisan 2009 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli İçin Tıklayınız.

İletişim İletişim
Formu

İLETİŞİM FORMU

Close

(*) işaretli alanlar zorunludur.

GÖNDERİLİYOR
“Binlerce ailenin hayatına değer katan Büyük Sinpaş Ailesi’nin bir üyesi olmanızı ve sizlere yeni projelerimizi aktarmayı, size özel hazırlayacağımız fırsat ve kampanyaları duyurmayı istiyoruz. Bu nedenle formda verdiğiniz kişisel bilgilerinizi sadece Sinpaş Holding ve grup şirketlerinin pazarlama ve iletişim faaliyetlerinde kullanacağımızı ve Türkiye Cumhuriyeti 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması kanunu kapsamında oruyacağımızı taahhüt ederiz. Sinpaş Holding olarak ticari faaliyetlerimize devam ettiğimiz sürece, bu yasa kapsamında kişisel verilerinizi; sizi, hazırladığımız özel kampanyalardan haberdar edebilmek için, yurt içi veya yurt dışında güvenli veri merkezlerinde saklayıp şirketimizin gizlilik anlaşması yaptığı iş ortaklarıyla paylaşabileceğiz. Veri paylaşım tercihlerinizi değiştirmek istediğinizde, isteğinizi izin@sinpasgyo.com.tr e-posta adresimiz veya 444 1 440 numaralı çağrı merkezimiz aracılığı ile veri uzmanımıza iletebilir ve üyeliğinizi iptal edebilirsiniz.”

GİZLİLİK İLKELERİ ve KULLANIM KOŞULLARI

SİNPAŞ GYO sizlerin kişisel gizliliğini korumaya özen göstermektedir. Bu gizlilik politikası SİNPAŞ GYO tarafından bu web sitesinde toplanan bilgi türlerini ve bunların nasıl korunup saklandığını ana hatlarıyla açıklamaktadır.
SİNPAŞ GYO ziyaretçi tarafından gönüllü olarak verilmediği sürece hiçbir SİNPAŞ GYO web sitesi kullanıcısı hakkında kişisel bilgileri toplamamaktadır.

Kişisel Bilgilerin Toplanması;
SİNPAŞ GYO web sitesini kullanmak, gönüllü olarak kişisel bilgileri vermek bu sitede ilan edilen mevcut gizlilik politikasının ve şartlarının kabul edildiği anlamı taşımaktadır. Ziyaretçilerimiz tarafından isteğe bağlı olarak, daire satış rezervasyonu yapılması, anket formu doldurulması ya da e-bülten gönderilmesi talebinde bulunulurken kişisel bilgiler toplanabilmektedir. Sizler bu bilgileri gönüllü olarak vermediğiniz takdirde sitemize yaptığınız ziyaretlerinizden herhangi bir kişisel bilgi toplanmamaktadır.

Bilgi Toplamanın Amacı ve Kullanılış Şekli;
SİNPAŞ GYO sizin izninizle bilgilerinizi aşağıdaki amaçlar için kullanmaktadır;
• Tarafınıza basılı bültenler, dergiler, kampanyalara dair yazılar göndermek• Sizi elektronik posta, SMS ve faks ile bilgilendirmek, kampanyalardan haberdar etmek,• Ziyaretçi profillerimizi belirlemek,• İstek, talep ve şikâyetleri değerlendirmek
Kişisel bilgiler ve bu veriler sadece belirtilen amaçlar için ve yasal soruşturmalar esnasında mahkeme kararı gereği veya yasal prosedürler gerektirdiği takdirde kullanılmaktadır.

Kişisel Olmayan Diğer Kullanıcı Bilgilerinin Toplanması;
SİNPAŞ GYO , ziyaretçilerin web sitesindeki dolaşımları sırasında, kullanıcı yoğunluğu, ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi özellikleri otomatik ve isimsiz olarak toplamaktadır. Bu veriler sadece bölümlerin, farklı alanların izlenme, takip edilme oranlarının tespiti için kullanılmakta ve herhangi bir ziyaretçinin kişisel bilgileri ile ilişkilendirilmemektedir. Sayfaların nereden geçerek ya da ne şekilde ziyaret edildiğini belirleyen “cookie” (çerez) adlı teknolojinin kullanıldığı durumlarda aynı şekilde sitenin farklı alanlarının izlenme, tıklanma oranlarının belirlenmesinde istatistikî veri olarak toplanmakta olup kişiye özel yapılan bir uygulama değildir. Bu teknoloji ile amaçlanan kullanıcıların daha sıklıkla ziyaret ettikleri bölümlere ait içeriği, siteye ilk ziyaretinden itibaren kullanıcı için daha kolay ulaşılabilir kılmaktır.

Bilgi Güvenliği;
Kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemler alınmakta ve bu konuda ciddi yatırımlar yapılmaktadır. Bilgilere izinsiz erişimin, değiştirilmesinin ve kötüye kullanılmasının önüne geçilebilmesi için kısıtlı erişime tabidir. SİNPAŞ GYO, bilgilerinin izni dışında üçüncü şahıslara her ne amaçla olursa olsun verilmesini engellemek amacıyla hizmet aldığı firmalarla yaptığı sözleşmelere “gizlilik” maddesi koymaktadır. İnterntten Satış Sistemine kayıt olduktan sonra güvenliğiniz için şifrenizi kimseyle paylaşmayınız.

Site Kullanım Şartları;
SİNPAŞ GYO web sitesini zaman zaman düzenlediği kampanyaları duyurmak, ziyaretçilerin ilgisini çekebileceğini düşündüğü konular, içerikler farklı hizmet ve çalışmalardan ziyaretçileri haberdar etmek amacıyla kullanmaktadır. SİNPAŞ GYO web sitesi içeriğini burada yayımladığı hüküm ve şartları önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.

Politikamızdaki Değişiklikler
SİNPAŞ GYO’ in, bu Gizlilik Politikasını değiştirme veya iptal etme hakkı saklıdır.

Bize Ulaşın
Bu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir görüş bildirmek, soru yöneltmek, veya Gizlilik Politikasının ihlali ile ilgili haber vermek isterseniz, Bize Ulaşın linkinden faydalanabilirsiniz. SİNPAŞ GYO bu talepleri karşılamak üzere gerekli adımları atacaktır. SİNPAŞ GYO web sitesini ziyaret eden her bir ziyaretçi bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Çerez politikası ve Gizlilik hakkına detaylı bilgi için tıklayınız.Close