Yatırımcı İlişkileri Duyuruları - Sinpaş GYO
Yükleniyor

Yatırımcı İlişkileri Duyuruları

DUYURULAR

09.10.2017

BİRLEŞME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BİLDİRİM


Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Sinpaş GYO) yönetim kurulunun 08.10.2017 tarihinde yapmış olduğu toplantıda;

 1. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde, Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.'nin (Sinpaş Yapı) "Tam Bölünme"si suretiyle, Sinpaş Yapı'nın sahip olduğu varlık ve yükümlülüklerden detaylı dökümü ve 30.06.2017 tarihli mali tablolarındaki yasal kayıtlı değerleri Ek/1'de gösterilenlerin Sinpaş GYO tarafından 30.06.2017 tarihi itibariyle kayıtlı değerleri üzerinden Sinpaş Yapı'dan devralınmasına,

 2. Devralınan varlık ve yükümlülükler karşılığında, Sinpaş GYO'nun sermayesinin 520.246.683 TL artırılmasına ve eşanlı olarak Sinpaş GYO'nun halihazırda sahip olduğu 3.960.000 TL nominal değerli kendi payları ile daha önce Sinpaş Yapı'ya ait olup devralma neticesinde Sinpaş GYO'nun sahip olacağı 231.402.178 TL nominal değerli kendi paylarının (toplam 235.362.178 TL nominal değerli payların) itfa edilerek Sinpaş GYO sermayesinin 600.000.000 TL'den 884.884.505 TL'ye yükseltilmesine,

 3. Mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanmak suretiyle artırılan sermayeyi temsil eden 520.246.683 TL nominal tutarlı payların Sinpaş Yapı'daki eksilen 53.561.215 TL nominal değerli payları karşılığında ve her 1 TL nominal değerli Sinpaş Yapı payı için 9,71312326 TL nominal değerli Sinpaş GYO payı olmak üzere, Sinpaş Yapı'nın pay sahiplerine aşağıda belirtildiği şekilde verilmesine;

Pay Sahipleri

Sinpaş Yapı Sermayesinde Eksilecek Pay Tutarı (TL)

Sinpaş GYO'dan Verilecek Pay Tutarı (TL)

Pay Değişim Oranı

Avni Çelik

44.823.075

435.372.055

9,71312326

Ayşe Sibel Çelik

184.728

1.794.285

9,71312326

Berrin Çelik Ercivelek

185.575

1.802.516

9,71312326

Ahmet Çelik

3.136.138

30.461.695

9,71312326

Şenay Çelik

2.513.034

24.409.412

9,71312326

Arı Finansal Kiralama A.Ş.

2.718.664

26.406.720

9,71312326

Toplam

53.561.215

520.246.683

9,71312326

 1. Bu amaçla Sinpaş GYO'nun esas sözleşmesinde gereken değişikliklerin yapılmasına,

 2. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 20. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi uyarınca bölünen Sinpaş Yapı'nın bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarından Sinpaş GYO'nun müteselsilen sorumlu olacağının bölünme nedeniyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek bir taahhütname ile taahhüt edilmesine,

 3. Yukarıda sayılan işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına,

karar verilmiştir.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1
-Devredilecek Varlık ve Yükümlülükler.pdf - Diğer
EK: 2
-Yönetim Kurulu Raporu.pdf - Diğer
EK: 3
-Tam Bölünme ve Devir Sözleşmesi.pdf - Diğer
EK: 4
Uzman Kuruluş Raporu.pdf - Uzman Kuruluş Raporu
EK: 5
Sinpas GYO Özel Amaçlı Denetim Raporu 30062017.pdf - Diğer
EK: 6
Sinpaş Yapı Özel Amaçlı Denetim Raporu 30.06.2017.pdf - Diğer
EK: 7
SNGYO-Ankara Büyükesat Gop Bina.pdf - Değerleme Raporları
EK: 8
SNGYO-Ankara Gop Projesi.pdf - Değerleme Raporları
EK: 9
SNGYO-Ankara Polatlı Arsası.pdf - Değerleme Raporları
EK: 10
SNGYO-Aquacity2010.pdf - Değerleme Raporları
EK: 11
SNGYO-Aydos Country Projesi.pdf - Değerleme Raporları
EK: 12
SNGYO-Beykoz Projesi.pdf - Değerleme Raporları
EK: 13
SNGYO-Bomonti Projesi.pdf - Değerleme Raporları
EK: 14
SNGYO-Bosphoruscity Projesi.pdf - Değerleme Raporları
EK: 15
SNGYO-Çakmak Arsaları ve Projesi.pdf - Değerleme Raporları
EK: 16
SNGYO-Ege Boyu Projesi.pdf - Değerleme Raporları
EK: 17
SNGYO-Ege vadisi Projesi.pdf - Değerleme Raporları
EK: 18
SNGYOH-Bursa Modern Proje ve Arsalar.pdf - Değerleme Raporları
EK: 19
SNGYOH-Ege Yakası.pdf - Değerleme Raporları
EK: 20
SNGYOH-Gökorman Projesi.pdf - Değerleme Raporları
EK: 21
SNGYOH-İncek Green.pdf - Değerleme Raporları
EK: 22
SNGYOH-İncek Life ve Blue.pdf - Değerleme Raporları
EK: 23
SNGYOH-İstanbul Sarayları.pdf - Değerleme Raporları
EK: 24
SNGYO-I tower Projesi.pdf - Değerleme Raporları
EK: 25
SNGYO-İncek Arsalar.pdf - Değerleme Raporları
EK: 26
SNGYO-Küçükçekmece Arsalar.pdf - Değerleme Raporları
EK: 27
SNGYO-Marmaris Projesi.pdf - Değerleme Raporları
EK: 28
SNYAPI-Altınoran Projesi Çankaya 29634 .10 PARSEL 309 ADET BB.pdf - Değerleme Raporları
EK: 29
SNYAPI-Altınoran Projesi Çankaya 29634 5.6.7 Marina Towers Portofino.pdf - Değerleme Raporları
EK: 30
SNYAPI-Altınoran Projesi Çankaya 29634-9.pdf - Değerleme Raporları
EK: 31
SNYAPI-Altınoran Projesi Çankaya Arsalar 29634 2.3.4 -29635 4.5.6.9.11 29900.2.pdf - Değerleme Raporları
EK: 32
SNYAPI-Beykoz Kanlıca Arsası 121-12 121-119.pdf - Değerleme Raporları
EK: 33
SNYAPI-Pendik Arsası 47513-384000 HİSSESİ.pdf - Değerleme Raporları
EK: 34
SNYAPI-Sancaktül-küçükçekmece.pdf - Değerleme Raporları
EK: 35
SNYAPI-Starium AVM ve Kayak Tesisleri.pdf - Değerleme Raporları
EK: 36
SNYAPI-Ümraniye Çakmak Arsalar ve 2436 ADA 5 PARSEL inşaat.pdf - Değerleme Raporları
EK: 37
SNGYO-Metrolife Projesi.pdf - Değerleme Raporları

Birleşme işlemlerine dair ekler için tıklayınız.

09.10.2017

BİRLEŞME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BİLDİRİM


Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Sinpaş GYO) yönetim kurulunun 08.10.2017 tarihinde yapmış olduğu toplantıda;

 1. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde, Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.'nin (Sinpaş Yapı) "Tam Bölünme"si suretiyle, Sinpaş Yapı'nın sahip olduğu varlık ve yükümlülüklerden detaylı dökümü ve 30.06.2017 tarihli mali tablolarındaki yasal kayıtlı değerleri Ek/1'de gösterilenlerin Sinpaş GYO tarafından 30.06.2017 tarihi itibariyle kayıtlı değerleri üzerinden Sinpaş Yapı'dan devralınmasına,

 2. Devralınan varlık ve yükümlülükler karşılığında, Sinpaş GYO'nun sermayesinin 520.246.683 TL artırılmasına ve eşanlı olarak Sinpaş GYO'nun halihazırda sahip olduğu 3.960.000 TL nominal değerli kendi payları ile daha önce Sinpaş Yapı'ya ait olup devralma neticesinde Sinpaş GYO'nun sahip olacağı 231.402.178 TL nominal değerli kendi paylarının (toplam 235.362.178 TL nominal değerli payların) itfa edilerek Sinpaş GYO sermayesinin 600.000.000 TL'den 884.884.505 TL'ye yükseltilmesine,

 3. Mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanmak suretiyle artırılan sermayeyi temsil eden 520.246.683 TL nominal tutarlı payların Sinpaş Yapı'daki eksilen 53.561.215 TL nominal değerli payları karşılığında ve her 1 TL nominal değerli Sinpaş Yapı payı için 9,71312326 TL nominal değerli Sinpaş GYO payı olmak üzere, Sinpaş Yapı'nın pay sahiplerine aşağıda belirtildiği şekilde verilmesine;

Pay Sahipleri

Sinpaş Yapı Sermayesinde Eksilecek Pay Tutarı (TL)

Sinpaş GYO'dan Verilecek Pay Tutarı (TL)

Pay Değişim Oranı

Avni Çelik

44.823.075

435.372.055

9,71312326

Ayşe Sibel Çelik

184.728

1.794.285

9,71312326

Berrin Çelik Ercivelek

185.575

1.802.516

9,71312326

Ahmet Çelik

3.136.138

30.461.695

9,71312326

Şenay Çelik

2.513.034

24.409.412

9,71312326

Arı Finansal Kiralama A.Ş.

2.718.664

26.406.720

9,71312326

Toplam

53.561.215

520.246.683

9,71312326

 1. Bu amaçla Sinpaş GYO'nun esas sözleşmesinde gereken değişikliklerin yapılmasına,

 2. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 20. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi uyarınca bölünen Sinpaş Yapı'nın bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarından Sinpaş GYO'nun müteselsilen sorumlu olacağının bölünme nedeniyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek bir taahhütname ile taahhüt edilmesine,

 3. Yukarıda sayılan işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına,

karar verilmiştir.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1
-Devredilecek Varlık ve Yükümlülükler.pdf - Diğer
EK: 2
-Yönetim Kurulu Raporu.pdf - Diğer
EK: 3
-Tam Bölünme ve Devir Sözleşmesi.pdf - Diğer
EK: 4
Uzman Kuruluş Raporu.pdf - Uzman Kuruluş Raporu

Birleşme işlemlerine dair ekler için tıklayınız.

21.04.2017

GENEL KURUL ÇAĞRISI21.04.2017

GERİ ALIM PROGRAMI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği hükümleri kapsamında, Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan "Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Şirket Paylarının Geri Alım Programı", 17 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Geri Alım Programı için tıklayınız.

30.03.2016

GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI


29.02.2016

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
PDF'i indirmek içim lütfen tıklayınız.

13.05.2014

GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI

Adres Dikilitaş Mahallesi, Yenidoğan Sokak, Sinpaş Plaza, No 36 Beşiktaş İstanbul
Telefon 212 - 3102727
Faks 212 - 2582432
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3102727
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2582432
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul

Karar Tarihi 13.05.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 12.06.2014 14:00
Adresi Dikilitaş Mahallesi, Yenidoğan Sokak, Sinpaş Plaza, No 36 Beşiktaş İstanbul
Gündem 1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi,
3. 2013 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve Yönetim Kurulu'nun, 2013 yılı karının dağıtılmaması konusundaki önerisinin onaya sunulması,
4. Kar Dağıtım Politikasının pay sahiplerinin onayına sunulması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi,
6. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış olan, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar'' başlıklı 8. Maddesine ilişkin tadillerin onaylanması
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi
8. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkının tespiti,
9. 2013 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2014 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu'nca önerilen "Şirket Paylarının Geri Alım Programı"nın ve program çerçevesinde geri alım veya satım yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür isleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesinin müzakeresi,
12. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
13. Kayıtlı sermaye tavanına kadar sermaye arttırılabilmesi için Yönetim Kuruluna 5 yıl süre ile yetki verilmesi.
14. Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1 uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi
15. Dilek ve öneriler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Geri Alım Programı için tıklayınız.

13.05.2014

KAR PAYI DAĞITIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI

Adres Dikilitaş Mahallesi, Yenidoğan Sokak, Sinpaş Plaza, No 36 Beşiktaş İstanbul
Telefon 212 - 3102727
Faks 212 - 2582432
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3102727
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2582432
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 Yılı Kar Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.05.2014

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, ekte bulunan kar dağıtım tablosunda da belirtildiği üzere, Şirketimizin 2013 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası mevzuatı ve UFRS'ye göre düzenlenmiş mali tablolara göre oluşan 18.545.007 TL dönem karından ; 4.115.507,23 TL'nin Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına,geri kalan 14.429.499,77 TL'nin Olağanüstü Yedekler olarak ayrılmasına, Kar dağıtımı yapılmamasına, konu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesine ve onaya sunulmasına karar verilmiştir.

11.04.2014

Şirketimizin devam eden projelerinde gerçekleşen teslim ve ön satış verileri aşağıdaki gibidir:

04.03.2014

Genel Müdür Ataması

Şirketimizin Yönetim Kurulunun Kararı ile Sayın Halit Serhan Ercivelek yerine Sayın Seba Gacemer Sinpaş GYO Genel Müdürü olarak atanmıştır. 25 yıldan beri Sinpaş Grubu'nda pek çok konut projesini konsept aşamasından, pazarlama ve satış faaliyetlerine kadar yöneten Seba Gacemer, 2011 yılından beri Eviya Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.'nin Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

25.02.2014

Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu

25.02.2014

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Eviya Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. birleşme işlemi için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan duyuru metni için tıklayınız.

19.02.2014

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemdeki konuları görüşmek üzere 20 Mart 2014 Perşembe günü saat 14.30'da Şirket Merkezi olan Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak Sinpaş Plaza No 36 Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacaktır ;

(*) Itower projesinde stokta bulunan bağımsız birimlerin liste fiyatları üzerinden mevcut hali ile yaklaşık %61 arsa sahibine (Sinpaş G.Y.O. A.Ş.) %39 yükleniciye (Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş.) ait olacak şekilde paylaşılmasında taraflar mutabık kalmışlardır. Buna göre yapılan stok paylaşımı sonucunda arsa sahibi toplam 32 adet bağımsız birimin, yüklenici ise 17 adet bağımsız birimin mülkiyetini alacak şekilde paylaşmışlardır. 17 adet ünite için arsa satış faturası kesilmiştir ve satış ve teslim rakamlarımız içerisinde yer almaktadır.

19.02.2014

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Itower Projesi’nde Sinpaş GYO arsa sahibi olarak hasılattan %58 pay almakta ve üretim maliyetleri tamamen projeyi geliştiren FER Gayrimenkul tarafından karşılanmaktadır.

Tabloda Itower için belirtilen teslim rakamları, bu dönemde arsa satış faturası oluşturulan ünite adedini ifade etmektedir.

24.09.2013

İştirak oranımız %24,90 olan Ottoman Gayrimenkul Yatırımları İnşaat ve Ticaret A.Ş.’nin 144.000.000 TL olan sermayesi 70.000.000 TL azaltılarak 74.000.000 TL olarak tescil edilmiştir. Azaltım neticesinde 70.000.000 TL hisseleri oranında ortaklara iade edilmektedir. Bu çerçevede 17.430.000 TL Şirketimize geri ödenecektir.

24.09.2013

Şirketimizin 24.09.2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

Bağlı ortaklığımız Eviya Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. ile ilgili olarak 02/04/2013 tarihinde alınan ve 03/04/2013 tarihinde duyurulan, 31/12/2012 tarihli bilançosunda görülen tüm aktif ve pasiflerinin bir kül halinde devralma yoluyla birleşme işlemlerinin başlatılmasına ilişkin kararın aşağıdaki şekilde güncellenmesine;

a. Sermayesinin %99,99' una sahip olduğumuz ve gayrimenkul sektöründe birlikte faaliyet gösterdiğimiz bağlı ortaklığımız Eviya Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. ile 30.06.2013 tarihli bilançosunda görülen tüm aktif ve pasiflerinin bir kül halinde devralma yoluyla birleşme işlemlerinin başlatılmasına,

b. Birleşmenin Kurumlar Vergisi Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı doğrultusunda gerçekleştirilmesi, Birleşme Sözleşmesi'nin akdedilmesi, Rekabet Kurulu ve diğer ilgili kurumlar nezdinde yapılacak tüm işlemlerin yürütülmesi için Şirket Yönetimine yetki verilmesine,

karar verilmiştir.

Birleşme Sözleşmesi için tıklayınız.

3.09.2013

İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanlığı tarafından, Samandıra G22A05C1C-2D Pafta, 9006 Ada 3 Parsel No ( 50.100 m2 yüzölçümlü ) taşınmazın satışı için 03.09.2013 tarihinde ihale düzenlenmiştir. Muhammen bedelin 60.120.000 TL olduğu ihalede 60.200.000 TL ile en yüksek teklif Şirketimiz tarafından verilmiştir. Mevcut durumda ihalenin sonuçlanması İhale Komisyonu kararının İta Amirince onayı sonrasında netlik kazanacaktır.

19.07.2013

Şirketimizin devam eden projelerinde gerçekleşen teslim ve ön satış verileri aşağıdaki gibidir:

Itower Projesi’nde Sinpaş GYO arsa sahibi olarak hasılattan %58 pay almakta ve üretim maliyetleri tamamen projeyi geliştiren FER Gayrimenkul tarafından karşılanmaktadır.

Tabloda Itower için belirtilen teslim rakamları, bu dönemde arsa satış faturası oluşturulan ünite adedini ifade etmektedir.

02.05.2013

Aşağıda, Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündem maddeleri, davet yazısı ve vekalet örneği yer almaktadır :

GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI
Adres Dikilitaş Mahallesi, Yenidoğan Sokak, Sinpaş Plaza, No 36 Beşiktaş İstanbul
Telefon 212 - 3102700
Faks 212 - 2582432
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3102700
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2582432
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
Karar Tarihi 19.04.2013
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Tarihi ve Saati 23.05.2013 14:30
Adresi Sinpaş Plaza Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sok. No:36 Beşiktaş İstanbul

Gündem
1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Denetçi raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi,
3. 2012 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve Yönetim Kurulu'nun, 2012 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi,
5. Denetçi'nin 2012 yılı çalışmalarından ibrasının müzakeresi,
6. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile , Şirket Ana Sözleşmesi'nin "ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ" başlıklı 3. Maddesi, "BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI" başlıklı 7. Maddesi, "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 8. Maddesi, "İMTİYAZLI MENKUL KIYMETLER" başlıklı >9. Maddesi, "YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ" başlıklı 14. Maddesi, "YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI" başlıklı 16. Maddesi, " ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLAR VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ" başlıklı 17. Maddesi, "ŞİRKETİ YÖNETİM VE İLZAM" başlıklı 19. Maddesi, "YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR" başlıklı 21. Maddesi, "DENETÇİLER VE GÖREV SÜRESİ" başlıklı 22. Maddesi, "DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ" başlıklı 23. Maddesi, " BAĞIMSIZ DENETİM" başlıklı 24. Maddesi, "GENEL KURUL TOPLANTILARI" başlıklı 25. Maddesi, "TOPLANTI YERİ" başlıklı 26. Maddesi, "TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI" başlıklı 27. Maddesi, "TEMSİLCİ TAYİNİ" başlıklı 28. Maddesi, "OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ" 29. Maddesi, "İLANLAR" başlıklı 30. Maddesi, "KARIN DAĞITIMI" başlıklı 33. Maddesi, "ŞİRKETİN FESHİ VE TASFİYESİ" başlıklı 35. Maddesine ilişkin tadillerin onaylanması
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi
8. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkının tespiti,
9. Genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin hazırlanan iç yönergenin pay sahiplerinin onayına sunulması,
10. 2012 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
11. Şirket bilançosunda özkaynaklar altında bulunan 5.664.156 TL tutarlı geri satın alınan şirket hisseleri kaleminde olan hisselerin, sermaye azaltılması yoluyla iptal edilmesi, buna ilaveten eş zamanlı ve eş miktarlı olarak bilançoda yine özkaynaklar altında bulunan hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak üzere 5.664.156 TL tutarında bedelsiz sermaye artırımı yapılması hususunda SPK'ya başvuru yapılması, SPK'dan gelecek yanıta uygun işlem yapılması hakkında bilgi verilmesi,
12. Yönetim Kurulu'nca önerilen "Şirket Paylarının Geri Alım Programı"nın ve program çerçevesinde geri alım yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
13. Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür isleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesinin müzakeresi,
14. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
15. Dilek ve öneriler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
C Grubu,SNGYO(Eski),TRESNGY00019 0,0500000 0,05000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRESNGY00027 0,0500000 0,05000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRESNGY00035 0,0500000 0,05000

Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
C Grubu,SNGYO(Eski),TRESNGY00019 0,000 0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRESNGY00027 0,000 0,00000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRESNGY00035 0,000 0,00000

EK AÇIKLAMALAR:
SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET
Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 23 Mayıs 2013 Perşembe günü saat 14:30'da Sinpaş Plaza Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sok. No:36 Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacaktır.
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay sahiplerimizin ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, şirketimizin http://www.sinpasgyo.com.tr internet sitesinden veya 0216 547 13 00 telefon numarasından bilgi edinmeleri rica olunur.
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesi'nin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri şirketimiz tarafından görülmeyen ortaklarımızın, genel kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısında bir gün önce saat 16.00'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydı ile vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini şirket merkezimizden veya http://www.sinpasgyo.com.tr adresindeki internet sitesinden temin etmeleri, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir.
2012 yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları, Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulumuzun kar dağıtımına ilişkin teklifi ve gündem maddeleri Genel Kurul toplantısı tarihinden 21 gün önce, Şirketimiz merkezinde ve internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

VEKALETNAME
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 23 Mayıs 2013 Perşembe günü saat 14:30'da Sinpaş Plaza Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sk. No:36 Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ……………………..'i vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
1. Tertip ve Serisi
2. Numarası
3. Adet - Nominal Değeri
4. Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
5. Nama Yazılı Olduğu
ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI
İMZASI:
ADRESİ:
NOT:

1. (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. Ana Sözleşme tadil tasarısı ( ekte ) SPK onayına sunulmuştur. SPK’nın konuya ilişkin değerlendirmesi devam etmektedir.
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı’dır
Konu: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Listesinin Belirlenmesi
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak; Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü bağımsızlıkla ilgili esaslara uygun olarak B Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla aday gösterdiği ve Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulu'nun onayına sunulan Prof. Dr. Nazım EKREN ve Osman Akyüz'den oluşan 2 kişilik bağımsız yönetim kurulu aday listesinin 1 yıl süre ile görev yapmak üzere kabul edilerek Genel Kurul İlanı ile birlikte kamuya açıklanmasına ve Genel Kurul onayına sunulmasına, oybirliği ile karar vermiştir.

"Sinpaş Ana Sözleşme Tadil" dosyasını indirmek için tıklayınız.
"Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Özgeçmiş Bilgileri" dosyasını indirmek için tıklayınız.

02.05.2013

Aşağıda, Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündem maddeleri, davet yazısı ve vekalet örneği yer almaktadır :

15.04.2013

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca 15 Nisan 2013 tarihinde alınan 8 no.lu karar ile;

Şirketimizin SPK muhasebe standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarındaki 2012 mali yılı net dönem karı olan 75.786.232 TL'den kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra 30.000.000 TL'nin ortaklara 29 Mayıs 2013 tarihinden itibaren dağıtılmasına ve kalan karın fevkalade yedek akçe olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılması için Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul'da Yönetim Kurulu'nun yukarıda bahsedilen kar dağıtımı konusundaki teklifinin benimsenmesi durumunda, Şirketimiz 2012 yılı karından tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcilik aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurumlara ve diğer hissedarlara 1 TL nominal değerde olan 600.000.000 adet hisse senedi karşılığında 0,05 TL brüt (0,05 TL net), nakit temettü ödemesi yapılacaktır.

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2012 yılı kar dağıtım tablosu ve dağıtılan kar payı oranı hakkındaki bilgi almak için tıklayınız.03.04.2013

Sermayesinin %99,99'una sahip olduğumuz ve gayrimenkul projeleri geliştirme sektöründe birlikte faaliyet gösterdiğimiz bağlı ortaklığımız Eviya Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. ile 31.12.2012 tarihli bilançosunda görülen tüm aktif ve pasiflerinin bir kül halinde devralma yoluyla birleşme işlemlerinin başlatılmasına; Birleşmenin Kurumlar Vergisi Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı doğrultusunda gerçekleştirilmesi, Birleşme Sözleşmesi'nin akdedilmesi, SPK ve diğer ilgili kurumlar nezdinde yapılacak tüm işlemlerin yürütülmesi için Şirket Yönetimine yetki verilmesine karar verilmiştir.20.02.2013

İstanbul İli Ataşehir ilçesi Atatürk Mah. Dereboyu Cd. 2-4 pafta 3379-2, 3380-1 3384-2, 3385-3, 3385-2, 3384-4, 3382-2, 3385-1, 3385-5 nolu parsellerde kayıtlı, toplam 44.530 m2 yüzölçüme sahip "Ataşehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" olarak adlandırılan ve 05.02.2013 tarihinde Şirketimiz ile Maslak Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.nin 80.000.000 USD ile en yüksek teklifi verdiği gayrimenkullere ilişkin ihalede, açık pazarlıkla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile 90.000.000 USD nihai bedel ile anlaşılmış ve ihale TMSF Kurulu tarafından onaylanmıştır. TMSF ihale bedelinin kararın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde ödenmesini talep etmiştir. Şirketimiz ve Maslak Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. ihale konusu taşınmazların mülkiyetini %50 ve %50 olarak edinecektir.05.02.2013

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından 12 Ocak 2013 Tarih ve 28526 Sayılı Resmi Gazete’de 2003/3 nolu dosya ile “Ataşehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” satışı için ilana çıkılmıştır. İhale, Satış Komisyonu Başkanlığı tarafından 05.02.2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İhale kapsamındaki sözkonusu gayrimenkuller İstanbul İli Ataşehir ilçesi Atatürk Mah. Dereboyu Cd. 2-4 pafta 3379-2, 3380-1 3384-2, 3385-3, 3385-2, 3384-4, 3382-2, 3385-1, 3385-5 nolu parsellerde kayıtlı olup toplamda 44.530 m2 yüzölçüme sahiptirler.Konu taşınmazlar için muhammen bedel 111.000.000 USD belirlenmiş olup, ihalede 80.000.000 USD ile en yüksek teklifi Şirketimiz ve Maslak Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. birlikte vermiştir. Mevcut durumda ihalenin sonuçlanması TMSF Kurulu onayı sonrasında netlik kazanacaktır.İhalenin kazanılması halinde, taraflar ihale konusu taşınmazların mülkiyetini ½ ve ½ olarak edinecek olup, söz konusu taşınmazların projelendirilmesine ilişkin detaylar ihalenin kazanılması akabinde taraflarca karara bağlanacaktır.17.01.2013

Şirketimizin devam eden projelerinde gerçekleşen teslim verileri aşağıdaki gibidir.15.01.2013

Şirketimizin devam eden projelerinde gerçekleşen ön satış verileri aşağıdaki gibidir.

Şirketimiz konut projelerini tamamlayıcı nitelikte yer alan ticari unitelerin de kiralama ve satışını da gerçekleştirmeye başlamıştır. 2012'de 3 adet okul arsası Yurdum Öğrenci Evleri A.Ş.’ye satılmıştır.18.12.2012

Bazı basın yayın organlarında Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.nin Denizli'de yatırım yapacağına ilişkin haberlere yer verilmiştir. Sözkonusu proje Şirketimizin bir yatırımı olmayıp, grup şirketlerimizden Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.ye ait bir projedir.

09.11.2012

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı: Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.
Konu: Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. varlık ve yükümlülüklerinin bir bölümünü kısmi bölünme yolu ile şirketimize devretmiştir. Bu kapsamda, Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ‘nin aktifleri arasında yer alan toplam 253.257.089,593 adet Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hissesinden 231.402.163,492 adedi de şirketimiz tarafından devralınmıştır. Bu devir işlemi sonucu Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payımız % 0,00'dan % 38,567’ye çıkmıştır.. Şirketimizin ortaklık yapısı Servet Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş. ile aynı hissedarlardan müteşekkil olduğundan Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin yönetim kontrolünde herhangi bir değişiklik söz konusu olmamıştır.

Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.

09.11.2012

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı: Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Konu: Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimiz varlık ve yükümlülüklerinin bir bölümünü kısmi bölünme yolu ile Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Tic. A.Ş’ne devretmiştir. Bu kapsamda, aktiflerimiz arasında yer alan toplam 253.257.089,593 adet Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hissesinden 231.402.163,492. adedi de Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Tic. A.Ş'ne devredilmiştir. Bu devir işlemi sonucu Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payımız % 42,2095’den % 3,6425’e düşmüştür. Şirketimizin ortaklık yapısı Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. ile aynı hissedarlardan müteşekkil olduğundan Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin yönetim kontrolünde herhangi bir değişiklik söz konusu olmamıştır.

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

19.10.2012

İstanbul İli, Şişli İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 994 Ada 54, 55, 56 ve 57 nolu parsellerde bulunan toplam 18.326 m2'lik arsada %18,33 payı bulunan Taşyapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Taşyapı) ile 20.08.2008 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında gerçekleştirilen Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi'nde, Taşyapı'nın arsa payına karşılık projedeki yapıların %9,17'sinin Taşyapı'ya ait olacağı belirtilmiştir. Şirketimiz ve Taşyapı yeni bir anlaşmaya vararak Taşyapı'nın sözkonusu Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi hükümleri gereğince hissesine düşecek olan bağımsız bölümlerin tamamının KDV hariç 31.184.322 ABD doları bedel ile Şirketimize satılması hususunda Satış Vaadi Sözleşmesi imzalamışlardır.

Bu bağlamda sözkonusu arsa üzerinde geliştirilecek projedeki yapıların arsa sahiplerine ait olacak kısmı %49,17'den % 40'a düşmüştür.

Şirketimiz sözkonusu arsa üzerinde Bomonti Tower Projesi'ni geliştirmeyi planlamaktadır

16.10.2012

Şirketimizin devam eden projelerinde gerçekleşen konut ön satış ve teslim verileri aşağıdaki gibidir.08.10.2012

Şirketimiz, Bursa Modern Projemiz, Ankara İncek Life Projemiz ve Halkalı'daki Bosphorus City ve İstanbul Sarayları Projelerimizin bulunduğu lokasyonlarda toplam 33.060 m2 alana sahip, aktifimizde 13.873.160 TL bedelle bulunan, Bahçeşehir Eğitim Kurumları A.Ş.'ye kiraya verdiğimiz okulların arsalarının 34.000.000 TL bedel ile Yurdum Öğrenci Evleri A.Ş.' ye satış ve devri konusunda Yurdum Öğrenci Evleri A.Ş. ile mutabık kalmıştır.

Sözkonusu satış arsa satışı olup okulların inşaası ve üretim maliyetleri Yurdum Öğrenci Evleri A.Ş.' ye devredilecektir.

Herbir arsaya ilişkin detaylar aşağıda hissedarlarımızın bilgisine sunulmuştur:

Bursa Modern Projesi'nde yer alan 302 ada 7 parsel nolu arsa:
Arsa alanı : 8.119 m2

Ankara Yenimahalle Alacaatlı İncek Life Proje'sinde yer alan 63304 Ada 2 Parsel nolu arsa:
Arsa alanı : 10.000 m2

İstanbul Halkalı'da yer alan 801 Ada 20 Parsel no'lu arsa (Bosphorus City ve İstanbul Sarayları Projeler'imizin bulunduğu bölgededir.):
Arsa alanı : 14.940 m2

Satış bedeli'nin 17.700.000 TL'si peşin; kalan bedel ise Haziran 2013'ten itibaren 6 ay süresince taksitler ile tarafımıza ödenecektir.

03.07.2012

Şirketimizin devam eden projelerinde gerçekleşen konut ön satış ve teslim verileri aşağıdaki gibidir.Ön satışlarımız, rezervasyon alımını takiben noterden düzenlenen satış vaadi sözleşmeleri şeklinde yapılmaktadır. Müşterilerden ödeme planında belirtilen peşinat kadar nakit, ileri tarihlerde yapacakları ödemeler içinse ödeme planında yer alan vade ve meblağlarda senetler alınmaktadır. Alınan senetler takip eden aylarda bankalar aracılığıyla tahsil edilmektedir. Şirketimizin uyguladığı muhasebe standartları ve politikaları çerçevesinde ön satışlar nedeniyle müşterilerden yapılan tahsilatlar konut teslimlerine kadar geçen süre boyunca bilançoda yükümlülükler arasında alınan avanslar kalemi altında takip edilmektedir. Diğer yandan arsa ve üretim maliyetleri ise bu dönemde bilançoda aktifler arasında stoklar kalemi altında takip edilmektedir. Konut teslimlerinin yapılması ile birlikte teslim edilen konutlarla ilgili satış geliri ve satışların maliyeti tutarları gelir tablosuna aktarılmakta ve projenin karı kar zarar hesaplarına yansıtılmaktadır.

25.04.2012

17 Mayıs 2012 tarihinde 14:30'da gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul onayına sunulacak esas sözleşme değişikiliğine ilişkin tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olup Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacak nihai tadil metni ekte yer almaktadır. (Esas Sozleşme Tadil Metni için Tıklayınız)

12.04.2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

12.04.2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

GÜNDEM:
SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
17 Mayıs 2012 Perşembe - 14:30

1.Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
2.Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Denetçi raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi,
3.2011 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve Yönetim Kurulu'nun, 2011 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
4.Yönetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi,
5.Denetçi'nin 2011 yılı çalışmalarından ibrasının müzakeresi,
6.Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ" başlıklı 3. Maddesi, "FAALİYET KAPSAMI, FAALİYET YASAKLARI, YATIRIM SINIRLAMALARI" başlıklı 6. Maddesi , "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 8. Maddesi, "YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ" başlıklı 14. Maddesi, "YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI" başlıklı 16. Maddesi, "ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLAR" başlıklı 17. Maddesi, "DENETÇİLER VE GÖREV SÜRESİ" başlıklı 22. Maddesi, "GENEL KURUL TOPLANTILARI" başlıklı 25. Maddesi, "TOPLANTI YERİ" başlıklı 26. Maddesi, "TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI" başlıklı 27. Maddesi, "OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ" başlıklı 29. Maddesi ve "İLANLAR" başlıklı 30. Maddesine ilişkin tadillerin onaylanması
7.Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi
8.Denetçinin seçimi ve görev süresinin tespiti,
9.Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ile denetçiye verilecek ücretin tespiti,
10.Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları'nın ortakların bilgisine sunulması
11.Şirket Bağış Politikası'nın genel kurul onayına sunulması ve 2011 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması,
12.07.02.2012 tarih ve 6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan ve 09.02.2012 tarihinde kamuya açıklanan Şirket Etik Kuralları'nın genel kurul bilgisine sunulması,
13.Ankara, Çankaya, Büyükesat Mah. Uğur Mumcu Cad. No:62 adresindeki 853 m2 arsa alanına sahip 2.158 m2 işyeri niteliğindeki binanın satın alımının ortakların bilgisine sunulması,
14.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15.Yönetim Kurulu'nca önerilen "Şirket Paylarının Geri Alım Programı"nın ve program çerçevesinde geri alım yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
16.Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür isleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddeleri kapsamında izin verilmesinin müzakeresi,
17.Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
18.Dilek ve öneriler.

EK AÇIKLAMALAR:
SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı'dır
Konu: Genel Kurul İlanı

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak;
Aşağıda belirtilen hususlarla birlikte ekte yer alan diğer gündem maddelerini de görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Şirketimiz ortaklarının 17 Mayıs 2012 Perşembe günü saat 14:30'da Sinpaş Plaza Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sk. No:36 Beşiktaş İstanbul adresinde düzenlenecek Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine, İşbu yönetim kurulu kararının ve eklerinin ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar vermiştir

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET
Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 17 Mayıs 2012 Perşembe günü saat 14:30'da Sinpaş Plaza Dikilitaş Mh. Yenidoğan Sk. No:36 Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacaktır.
Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler. Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımızın kendilerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kayıt ettirmeleri ve sahip oldukları kaydileştirilmiş paylara ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alacakları Genel Kurul Blokaj Formu'nu (tüzel kişi ortakların ilave olarak temsil ile görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini) toplantı gününden en az bir hafta önce mesai saati sonuna kadar ibraz ederek Şirketimizin Sinpaş Plaza Dikilitaş Mh. Yenidoğan Sk. No:36 Beşiktaş İstanbul adresindeki merkezinden Giriş Kartı almaları gerekmektedir. Toplantıda bizzat hazır bulunmayacak ortaklarımızın ayrıca Şirketimizin adresindeki internet sitesinde örneği bulunan vekaletnameyi düzenlemeleri ve imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.
MKK nezdinde kendilerini "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kayıt ettirmeyen ortaklarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.
2011 yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları, Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulumuzun kar dağıtımına ilişkin teklifi ve gündem maddeleri Genel Kurul toplantısı tarihinden 21 gün önce, Şirketimiz merkezinde ve internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.
Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

VEKALETNAME
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 17 Mayıs 2011 Perşembe günü saat 14:30'da Sinpaş Plaza Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sk. No:36 Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda
belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere 'i vekil tayin ediyorum.

A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a)Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b)Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
c)Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d)Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

B)ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
1.Tertip ve Serisi
2.Numarası
3.Adet - Nominal Değeri
4.Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
5.Nama Yazılı Olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI
İMZASI:
ADRESİ:
NOT:

1.(A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
2.Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı'dır
Konu: Kar Dağıtım Politikası
Şirketimiz Yönetim Kurulu aşağıda yer alan kar dağıtım politikasının Genel Kurul'a sunulmasına, oybirliği ile karar vermiştir.

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ KAR DAĞITIM POLİTİKASI
Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı, diğer ilgili mevzuat ile Esas Mukavelemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır. Kar dağıtımının belirlenmesinde, ilgili tebliğlerde gerçekleşen değişimler ve gelişmeler, uzun vadeli stratejimiz, şirketimizin sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınır.
Kar dağıtımı ve yıllık temettü ödemesi kararı, her yıl Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'un onayına sunulacak bir teklife tabidir. Bu bağlamda, Yönetim Kurulu, temettü miktarı ile beraber karların dağıtımını teklif edip etmeyeceğine karar verebilir ve pay sahipleri, genel kurul marifetiyle, bu öneriyi kabul veya reddedebilir.
Yönetim Kurulu karın dağıtılmasına karar vermesi halinde ilke olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulan finansal tablolarda yer alan net dönem karı esas alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan "dağıtılabilir dönem karı"nın asgari %20'si nakit veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır. Genel Kurul'da alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir.
Yönetim Kurulu, genel kurula yukarıda belirtilen oranın altında temettü dağıtmayı veya temettü dağıtmamayı teklif ederse, bu tür bir teklifin dayanağı pay sahiplerine açıklanacaktır.

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı'dır
Konu: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Listesinin Belirlenmesi
Şirketimiz Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü bağımsızlıkla ilgili esaslara uygun olarak Ekrem Pakdemirli ve Osman Akyüz'den oluşan bağımsız yönetim kurulu aday listesinin 1 yıl süre ile görev yapmak üzere kabul edilerek Genel Kurul onayına sunulmasına oybirliği ile karar vermiştir.

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı'dır
Konu: Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulu onayına sunulan ve aşağıda yer alan "Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları"nın kabul edilerek gerçekleştirilecek ilk Genel Kurul'da hissedarların bilgisine sunulmasına, oybirliği ile karar vermiştir.

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları
Yönetim Kurulu ve Denetçiler
Yönetim kurulu üyeleri ve denetçiye huzur hakkı ödenmektedir. Ödenecek huzur hakkı tutarı piyasaya duyarlı olacak şekilde makroekonomik gelişmeler de dikkate alınarak, Şirket'in perfomans ve başarısına bağlı olarak tespit edilir ve genel kurul onayı ile uygulamaya konulur. Bu bağlamda ödenecek huzur hakkı yılda bir kez olağan genel kurul sürecinde revize edilir.

Esas sözleşmemiz uyarınca da,
* Şirketimiz, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz.
* Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri ile denetçilerin ücretleri genel kurulca tespit olunur ve karara bağlanır.

Üst Düzey Yöneticiler
Sinpaş GYO rekabetçi ve piyasaya duyarlı bir ücretlendirme politikası uygulamakta mukayeseli işler ve iş sahipleri arasındaki eşitliği sağlamaktadır. İnsan Kaynakları Personelimiz tarafından düzenli yapılan piyasa araştırması sonuçları bu politikanın yürütülmesinde dikkate alınmaktadır.
Ücret artışlarında; üst düzey yöneticilerin performansı, kendilerini geliştirme çabaları, sektör ortalamaları ve enflasyon oranı dikkate alınmaktadır.
Üst düzey yöneticilere ücret olarak 12 aylık maaş verilmekte olup ücret artışları yılda bir kez gerçekleştirilmektedir

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı'dır
Konu: Bağış Politikasının Kabulu

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak; ekte yer alan Şirketi Bağış Politikası'nın kabul edilmesine ve Şirketimizin bağış yapabilmesine izin veren ana sözleşme değişikliğinin Genel Kurul Onayı'ndan geçmesi şartı ile Genel Kurul'da hissedarların onayına sunulmasına, oybirliği ile karar vermiştir.

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ BAĞIŞ POLİTİKASI
Şirketimizin gerçekleştirdiği bağış ve yardımlarda esas sözleşmemizde de belirtildiği üzere Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun hareket edilmesi öncelikli esas olup işbu bağış politikamız da dikkate alınır.

Bu bağlamda Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikasına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmektedir:
* Bağış ve Yardım politikası Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a önerisi ertesinde Genel Kurul onayı ile kabul edilir, değiştirilir.
* Yönetim Kurulu hesap yılı içerisinde bağış ve yardım kararı almak ile yetkili olup söz konusu bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile ilgili bilgi yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak yer alır ve ortakların bilgisine sunulur.
* Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son konsolide bilanço aktif toplamının en az % 1 ve üzerinde olması veya % 1 in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az % 1'ine ulaşması durumunda sözkonusu bağış ve yardımlar özel durum açıklaması ile ayrıca kamu ile paylaşılır.
* Bu bağlamda, Şirketimizin kamuya yararlı vakıflara, vakıflara ve derneklere, kamu kurum ve kuruluşlarına, belediyelere, köylere, üniversitelere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, öğretim kurumlarına, öğrencilere ve bu gibi kişi ve kuruluşlara; deprem, su baskını, çığ gibi doğal afetler neticesinde o bölgedeki ilgili kamu kuruluşu, il özel idaresi ve Kızılay ve benzeri kuruluşlara bağış ve yardımda bulunabilir.

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı'dır
Konu: Hisse Geri Alım Programı
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı kararı çerçevesinde Şirketimizin kendi paylarını satın almasına ilişkin hazırlanan ve aşağıda yer alan geri alım programının Genel Kurul'un onayına sunulmasına, oybirliği ile karar vermiştir.

ŞİRKET PAYLARININ GERİ ALIM PROGRAMI
Geri Alımın Amacı
Bazı dönemlerde piyasada oluşan dış etkenler nedeniyle, hisse senetlerinin borsada oluşan fiyatı şirketlerin faaliyetlerde gösterdikleri performansı yansıtmamaktadır. Bu dönemlerde Şirketimizin kendi hisselerini satın alması, diğer tüm yatırım alternatiflerine göre daha iyi bir tercih haline gelmektedir. Genel kuruldan pay geri alımı için alınan yetki ile önümüzdeki dönemde borsada oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve koşullar gerektirdiğinde Şirketimizin kendi hisselerini satın alabilmesi amaçlanmaktadır.

Geri Alınabilecek Azami Pay Sayısı
Şirket'in paylarının en fazla %10'u geri alınır. Mevcut pay sayısı 600.000.000 adet olduğundan alınabilecek pay miktarı 60.000.000 adettir. Sermaye artırımları ile pay sayısının artması halinde %10 nispetine kadar alım yapılabilir.

Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı ve Kaynağı
Geri alım için azami 100.000.000 TL tutarında bir fon kullanılabilir.
Diğer yandan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı kararı uyarınca pay geri alımları, Şirketin kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan net aktif sermayesine zarar vermeden (iktisap edilecek payların bedelleri düşüldükten sonra, kalan şirket net aktifi (özkaynak), en az ödenmiş/çıkarılmış sermaye ile kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılmasına izin verilmeyen yedek akçelerin toplamı kadar olacaktır.) yapılır.

Payların Geri Alımı İçin Alt ve Üst Fiyat Limitleri
Payların geri alımlarında alt fiyat limiti 0 (sıfır), üst fiyat limiti ise açıklanan en son tarihli konsolide bilançoda yer alan özkaynak toplamının ödenmiş sermayeye oranının %25 fazlasıdır.

Genel Kurul'dan Talep Edilen Yetki Süresi ve İşlem Prosedürü
Yönetim Kurulu genel kurulca kendisine yetki verildiği tarihi takip eden 18 ay boyunca pay geri alımı ve alınan payların elden çıkartılması konusunda yetkilidir. Bu yetki süresi içerisinde kalmak üzere, yönetim kurulu daha kısa süreli bir veya daha fazla geri alım programı gerçekleştirebilir.
Pay alımlarından sonra, işlem tarihini izleyen iş günü içerisinde, işleme konu payların nominal tutarını, işlem fiyatını, sermayeye oranını, varsa bu paylara bağlı imtiyazları ve işlem tarihini içeren bir özel durum açıklaması yapılır. Yönetim kurulu bu geri alım programının bitirilmesine karar verdiğinde, alım programının sona erdiği, geri alım programı boyunca alınmış olan paylar için ödenmiş olan maksimum ve ortalama geri alım bedeli, geri alımın maliyeti, geri alınan toplam pay sayısı ve sermayeye oranı, varsa bu paylara bağlı imtiyazları ve işlem tarihleri bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur.
Yönetim kurulu 18 aylık yetki süresi boyunca, biten bir geri alım programı sonrasında, tekrar bir geri alım programı başlatmaya karar verebilir. Bu takdirde yukarıdaki prosedür tekrarlanır.
Geri alım programları ile alınan paylar, ancak gerçekleştirilen en son geri alım programı sona erdirildikten sonra elden çıkartılabilir. Geri alınan payların elden çıkarılması halinde, işlem tarihini izleyen iş günü içerisinde, işleme konu payların nominal tutarı, sermayeye oranı, işlem fiyatı, varsa bu paylara bağlı imtiyazlar ve işlem tarihi bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur.
Yönetim kurulu geri alınan payların tamamını elden çıkarmaksızın satışları sonlandırmakta ve yeni bir geri alım programı başlatmakta yetkilidir.

Alımlar İçin Yetkilendirilen Aracı Kuruluşlar
Alımlar için yetkilendirilen aracı kuruluşlar aşağıdaki gibidir:
Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Menkul Değerler A.Ş.

Geri Alım Programının Onaya Sunulacağı Genel Kurul Tarihi
Geri alım programı 17 Mayıs 2012 Perşembe günü saat 14:30'da toplanacak olan genel kurulun onayına sunulacaktır.

12.04.2012

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıKar Dağıtım Tablosuna ulaşmak için tıklayınız.

10.04.2012

Şirketimizin devam eden projelerinde gerçekleşen konut ön satış ve teslim verileri aşağıdaki gibidir.Ön satışlarımız, rezervasyon alımını takiben noterden düzenlenen satış vaadi sözleşmeleri şeklinde yapılmaktadır. Müşterilerden ödeme planında belirtilen peşinat kadar nakit, ileri tarihlerde yapacakları ödemeler içinse ödeme planında yer alan vade ve meblağlarda senetler alınmaktadır. Alınan senetler takip eden aylarda bankalar aracılığıyla tahsil edilmektedir. Şirketimizin uyguladığı muhasebe standartları ve politikaları çerçevesinde ön satışlar nedeniyle müşterilerden yapılan tahsilatlar konut teslimlerine kadar geçen süre boyunca bilançoda yükümlülükler arasında alınan avanslar kalemi altında takip edilmektedir. Diğer yandan arsa ve üretim maliyetleri ise bu dönemde bilançoda aktifler arasında stoklar kalemi altında takip edilmektedir. Konut teslimlerinin yapılması ile birlikte teslim edilen konutlarla ilgili satış geliri ve satışların maliyeti tutarları gelir tablosuna aktarılmakta ve projenin karı kar zarar hesaplarına yansıtılmaktadır.

01.02.2012

Şirketimiz Ankara, çankaya, Büyükesat Mah. Uğur Mumcu Cad. No:62 adresinde bulunan 5514 Ada 6 parsel sayılı 853 m2 arsa üzerinde bulunan 2.158 m2 işyeri niteliğindeki ekpertiz değeri 5.520.000 TL olan binayı 7.565.000 TL bedel ile satın almış olup bedelin tamamı nakit olarak bina sahiplerine ödenmiştir. Sözkonusu bina, Ankara Projelerimizin yönetimi için idari merkez olarak kullanılmak üzere satın alınmıştır. Binanın ofis yapılaşmasına ve planlanan faaliyete uygun ve yeter büyüklükte yekün bir ticari bina olması, lokasyon itibari ile amacına uygun olması, beklentilerimize yönelik bölgedeki benzer emsal ve fonksiyondaki en uygun büyüklük ve lokasyondaki bina olması, binanın önceki kullanımı nedeni ile Ankara'da bilinirliliğinin yüksek olması ve bu bağlamda Şirket'imizin beklentileri ile birebir örtüşmesi ve yaratılacak katma değer düşünülerek söz konusu bedel ile alınması uygun görülmüştür.

31.01.2012

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu, "Seri:VI No:11 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin "Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Seçimi" başlıklı 39.maddesi uyarınca; şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2012 yılında aşağıda listelenen şirketlerden değerleme hizmeti alınmasına, ayrıca yıl içinde alınacak ve değerleme hizmeti gerektirecek varlıklar için de Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş ve Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. firmalarının seçilmesine, seçilen firmaların kamuya açıklanmasına oybirliği ile karar vermiştir.

Varlık ve Seçilen Gayrimenkul Değerleme Şirketi:
Avangarden (İstanbul, ümraniye, A. Dudullu): Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Rumeli Konakları (İstanbul, Sarıyer, Zekeriyaköy): Prime Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Lagün (İstanbul, Sancaktepe, Samandıra): Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Bursa Modern (Bursa, Osmangazi, Demirtaş ve Mudanya): Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Bosphorus City (İstanbul, Küçükçekmece, Halkalı): Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Aquacity 2010 (İstanbul, ümraniye, Sarıgazi): Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
İstanbul Sarayları (İstanbul, Küçükçekmece, Halkalı): Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Itower (İstanbul, Şişli, Cumhuriyet Mahallesi 1157-3 Parsel): Prime Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Egeboyu (İstanbul, Sancaktepe, Samandıra 6258 Ada 25 Parsel): Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Ankara, Büyükesat: Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
İstanbul, Şişli, Cumhuriyet Mahallesi 994-54/55/56/57 Parseller: Prime Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Ankara,Yenimahalle, Alacaatlı: Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Muğla, Marmaris, İçmeler: Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Ankara, çankaya, Dikmen: Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Halkalı 800-1/5/13 ve 801-19 Parsel: Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Halkalı 801-20 Parsel: Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Halkalı 801-22 Parsel: Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
İstanbul, ümraniye, çakmak: Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Ankara, Polatlı, Yenidoğan: Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

30.01.2012

Şirketimiz portföyünde yer alan gayrimenkullerin 2011 yılsonunda bağımsız değerleme firmaları tarafından hazırlanan değerleme raporlarında Şirketimiz payına düşen ekspertiz değerleri aşağıda ve ekte yer almaktadır. Söz konusu değerlemelerden Ankara Alacaatlı ve Ankara çankaya Dikmen arsalarına ilişkin imar planları ve parselizasyon çalışmalarının nihaileşmesi ile 2010 yılsonu değerleme raporunda 30.650.000 TL olarak değerlendirilen Ankara Alacaatlı arsasının ekspertiz değeri 2011 yılsonu değerleme raporunda 81.155.180 TL; 2010 yılsonu değerleme raporunda 13.785.700 TL olarak değerlendirilen Ankara çankaya Dikmen arsasının ekspertiz değeri 2011 yılsonu değerleme raporunda 80.046.000 TL olarak değerlendirilmiştir. Bunun neticesinde Ankara çankaya Dikmen arsamıza ilişkin önceki dönem mali tablolarımızda kaydedilen 9.666.901 TL tutarındaki değer düşüklüğü rakamı 2011 yıl sonu mali tablolarımızda iptal edilerek gelir kaydedilecektir.

Değerlemeye Konu Gayirmenkul
Avangarden (6 adet konut): 3.623.000 TL
Rumeli Konakları (6 Adet konut) : 7.137.000 TL
Lagün (92 adet konut, 2 adet ticari unite) : 55.380.000 TL
Bursa Modern Projesi: 342.224.000 TL (Bursa Modern Projesi Değerleme Rakamları Kırılımı açıklamanın ekinde yer almaktadır.)
Bosphorus City (847 Adet Konut + 29 Adet Ticari ünite): 342.181.200 TL
Aquacity 2010 Projesi (Değerleme tarihi itibari ile inşaası tamamlanan ve Sinpaş GYO payına düşen kısmın değeri): 159.957.200 TL
İstanbul Sarayları Projesi (Değerleme tarihi itibari ile inşaası tamamlanan kısmın değeri): 250.764.996 TL
Itower Projesi (Değerleme tarihi itibari ile ulaşılan proje seviyesi dikkate alınarak değer verilmiştir): 57.869.546 TL
Egeboyu Arsası (Eviya Gayrimenkul Geliştirme) (arsa alanı 40.548 m2): 46.630.000 TL (Değerleme tarihi itibari ile henüz başlamış bir inşaai faaliyet bulunmadığı için boş arazi değeri tespit edilmiştir)
İstanbul-Şişli-Bomonti 994 Ada 54,55,56,57 parseller (arsa alanı 18.326 m2): 38.717.235 TL
Ankara çankaya Büyükesat (arsa alanı 22.572 m2): 48.529.800 TL
Ankara Alacaatlı (arsa alanı 145.204 m2): 81.155.180 TL
Marmaris (arsa alanı 173.680 m2): 164.996.000 TL
Ankara çankaya Dikmen (arsa alanı 26.905 m2): 80.046.000 TL
çakmak (arsa alanı 88.416 m2): 102.164.099 TL
Ankara Polatlı (arsa alanı 280.812 m2): 10.400.000 TL
Halkalı Güney 6 Ayrı Arsa Parselinin Toplam Değeri (toplam arsa alanı 108.903 m2 Sinpaş GYO payına düşen 96,907 m2) : 112.566.133 TL

Değerleme Raporu özet Tablo
Bursa Modern Değerleri Detayı

12.01.2012

Şirketimizin 2011 yılı önsatış adedi 2010 yılı satışlarına göre %23 artış göstererek 1.315 adet; 2011 önsatış hasılatı ise 2010 yılı önsatış hasılatına göre %41 artış göstererek 577 milyon TL olmuştur.

Şirketimizin 2011 yılı konut teslim adetleri 2010 yılı teslim adetlerine göre göre %64 artış göstererek 1.627 adet; 2011 teslim cirosu ise 2010 yılı teslim cirosuna göre %74 artış göstererek 645 milyon TL'ye ulaşmıştır.

Sinpaş GYO

Şirketimizin devam eden projelerinde gerçekleşen konut ön satış ve teslim verileri aşağıdaki gibidir.

Sinpaş GYO

ön satışlarımız, rezervasyon alımını takiben noterden düzenlenen satış vaadi sözleşmeleri şeklinde yapılmaktadır. Müşterilerden ödeme planında belirtilen peşinat kadar nakit, ileri tarihlerde yapacakları ödemeler içinse ödeme planında yer alan vade ve meblağlarda senetler alınmaktadır. Alınan senetler takip eden aylarda bankalar aracılığıyla tahsil edilmektedir. Şirketimizin uyguladığı muhasebe standartları ve politikaları çerçevesinde ön satışlar nedeniyle müşterilerden yapılan tahsilatlar konut teslimlerine kadar geçen süre boyunca bilançoda yükümlülükler arasında alınan avanslar kalemi altında takip edilmektedir. Diğer yandan arsa ve üretim maliyetleri ise bu dönemde bilançoda aktifler arasında stoklar kalemi altında takip edilmektedir. Konut teslimlerinin yapılması ile birlikte teslim edilen konutlarla ilgili satış geliri ve satışların maliyeti tutarları gelir tablosuna aktarılmakta ve projenin karı kar zarar hesaplarına yansıtılmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

14.12.2011

Özet Bilgi: önsatis ve Teslim Verileri

Sirketimizin devam eden projelerinde gerçeklesen konut ön satis ve teslim verileri asagidaki gibidir

Sinpaş GYO

ön satislarimiz, rezervasyon alimini takiben noterden düzenlenen satis vaadi sözlesmeleri seklinde yapilmaktadir. Müsterilerden ödeme planinda belirtilen pesinat kadar nakit, ileri tarihlerde yapacaklari ödemeler içinse ödeme planinda yer alan vade ve meblaglarda senetler alinmaktadir. Alinan senetler takip eden aylarda bankalar araciligiyla tahsil edilmektedir. Sirketimizin uyguladigi muhasebe standartlari ve politikalari çerçevesinde ön satislar nedeniyle müsterilerden yapilan tahsilatlar konut teslimlerine kadar geçen süre boyunca bilançoda yükümlülükler arasinda alinan avanslar kalemi altinda takip edilmektedir. Diger yandan arsa ve üretim maliyetleri ise bu dönemde bilançoda aktifler arasinda stoklar kalemi altinda takip edilmektedir. Konut teslimlerinin yapilmasi ile birlikte teslim edilen konutlarla ilgili satis geliri ve satislarin maliyeti tutarlari gelir tablosuna aktarilmakta ve projenin kari kar zarar hesaplarina yansitilmaktadir.

14.12.2011

özet Bilgi: Atama

Sayin Cihangir Mete Altin, Sirket'imizde Mali Isler Genel Müdür Yardimcisi olarak atanmistir.
1993 yilinda Istanbul Teknik üniversitesi Isletme Mühendisligi yüksek lisans programini, 2000 yilinda ise Hollanda'da Erasmus üniversitesi'nde MBA programini tamamlayan C.Mete Altin; sirasiyla STFA Insaat, Garanti Bankasi (Istanbul ve Amsterdam), Crediteurope Bank (Amsterdam ve Frankfurt)'da ülke Müdürlügü de dahil olmak üzere çesitli yöneticilik pozisyonlarda görev almistir.

07.12.2011

özet Bilgi: Arsa Alım İptali

Şirketimizin, İstanbul 10. İcra Müdürlüğü'nün 2009/1227 Esas sayılı dosyasına istinaden 22.11.2011 tarihinde 37.000.000 TL bedel ile ihalesini kazanmış olduğu İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Topçular Mahallesi 69 pafta 162 ada 16 parselde kain arsaya ilişkin ihalenin gerçekleşmesinden sonra 3 ayrı dava ile ihalenin feshi talep edilmiştir.

İlgili kanun gereği alıcı taraf ihalenin feshi talep edilmiş olsa dahi belirtilen 10 günlük sürede satış bedelini nakden ödemek zorundadır. Ancak taşınmazın alıcı adına tescili davaların ret kararı ile kesinleşmesinden sonra mümkün olabilmektedir.

Şirketimiz; hiçbir dahli olmadığı bu davaların süresinin belirsizliği ve davaların sonucunda ihalenin feshi ihtimali söz konusu olması nedeni ile nakden ödenmesi zorunlu ihale bedelinin yatırılmamasına ve bu şartlar altında söz konusu arsanın alımının iptal edilmesine karar vermiştir.

23.11.2011

özet Bilgi: Arsa Alımı

Şirketimiz İstanbul 10. İcra Müdürlüğü'nün 2009/1227 Esas sayılı dosyasına istinaden hazırlanan ve Gayrimenkul Satış ilanında belirtilen; İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Topçular Mahallesinde kain tapunun 69 pafta 162 ada 16 parsel numarasında kayıtlı, muhammen bedeli tapuya (ipotek akit tablosuna) kayıtlı taşınırlar dahil 61.033.475 TL olan ve boş arsa ekspertiz değeri ise 38.750.000 TL olan 13.928 m2 yüzölçümlü Kargir Fabrika vasıflı taşınmazı ilk satışa sunulan 37.000.000 TL bedelle satın almış olup alış bedelinin tamamını, Katma Değer Vergisini, ihale damga pulu ve tellaliye bedelini 10 gün içerisinde ödeyecektir.

15.11.2011

özet Bilgi: Bağış ve Yardımlar

Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde yaptığı toplantıda, Şirket'imizin de üyesi olduğu Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği'nin Van'da gerçekleşen deprem felaketi sonrasında depremde mağdur olan vatandaşlarımız için yapacağı yardım kampanyasına iştirak edilmesine ve Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına 1.000.000 TL'ye kadar bağış yapılması hususunda Şirketimiz İcra Kurulu Başkanı ömer Faruk çelik'e yetki verilmesine oybirliği ile karar vermiştir.

12.10.2011

özet Bilgi: önsatış ve Teslim Verileri

Sinpaş GYO
ön satışlarımız, rezervasyon alımını takiben noterden düzenlenen satış vaadi sözleşmeleri şeklinde yapılmaktadır. Müşterilerden ödeme planında belirtilen peşinat kadar nakit, ileri tarihlerde yapacakları ödemeler içinse ödeme planında yer alan vade ve meblağlarda senetler alınmaktadır. Alınan senetler takip eden aylarda bankalar aracılığıyla tahsil edilmektedir. Şirketimizin uyguladığı muhasebe standartları ve politikaları çerçevesinde ön satışlar nedeniyle müşterilerden yapılan tahsilatlar konut teslimlerine kadar geçen süre boyunca bilançoda yükümlülükler arasında alınan avanslar kalemi altında takip edilmektedir. Diğer yandan arsa ve üretim maliyetleri ise bu dönemde bilançoda aktifler arasında stoklar kalemi altında takip edilmektedir. Konut teslimlerinin yapılması ile birlikte teslim edilen konutlarla ilgili satış geliri ve satışların maliyeti tutarları gelir tablosuna aktarılmakta ve projenin karı kar zarar hesaplarına yansıtılmaktadır.

22.09.2011

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı: Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Konu: Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Sahibi olduğu % 42,21 oranındaki payı ile Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin en büyük hissedarı olan Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. söz konusu payları kendisinden bölünmek suretiyle kurulmuş olan Doğu İstanbul Gayrimenkul ve Yatırımları A.Ş.'ye devretmiştir. Doğu İstanbul Gayrimenkul ve Yatırımları A.Ş. söz konusu hisseler de dahil olmak üzere tüm aktif ve pasifleri ile birlikte küll halinde Şirketimiz tarafından devir alınmak suretiyle birleştiğinden; Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin en büyük hissedarı durumuna gelmiştir. Şirketimizin ortaklık yapısı Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. ile aynı hissedarlardan müteşekkil olduğundan Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin yönetim kontrolünde herhangi bir değişiklik söz konusu olmamıştır.

Fatih Doğan - Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Md. Yard. - Mali İşler
Ahmet çelik - Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür

23.08.2011

özet Bilgi: Bağış ve Yardımlar

Şirketimiz Yönetim Kurulu, başta Somali olmak üzere Afrika'da yaşanan açlık sorunu için başlatılan yardım kampanyası kapsamında 1.000.000 TL bağış yapılmasına ve Ramazan ayı vesilesi ile 5.000 çocuğa giyecek yardımı yapılmasına karar vermiştir.

19.07.2011

özet Bilgi: önsatış ve Teslim Verileri

Sinpaş GYO
ön satışlarımız, rezervasyon alımını takiben noterden düzenlenen satış vaadi sözleşmeleri şeklinde yapılmaktadır. Müşterilerden ödeme planında belirtilen peşinat kadar nakit, ileri tarihlerde yapacakları ödemeler içinse ödeme planında yer alan vade ve meblağlarda senetler alınmaktadır. Alınan senetler takip eden aylarda bankalar aracılığıyla tahsil edilmektedir. Şirketimizin uyguladığı muhasebe standartları ve politikaları çerçevesinde ön satışlar nedeniyle müşterilerden yapılan tahsilatlar konut teslimlerine kadar geçen süre boyunca bilançoda yükümlülükler arasında alınan avanslar kalemi altında takip edilmektedir. Diğer yandan arsa ve üretim maliyetleri ise bu dönemde bilançoda aktifler arasında stoklar kalemi altında takip edilmektedir. Konut teslimlerinin yapılması ile birlikte teslim edilen konutlarla ilgili satış geliri ve satışların maliyeti tutarları gelir tablosuna aktarılmakta ve projenin karı kar zarar hesaplarına yansıtılmaktadır.

12.07.2011

özet Bilgi: Görev Değişikliği

Şirketimiz Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Sayın Murat Parmakçı kendi isteği ile 15 Temmuz 2011 tarihi itibari ile görevinden ayrılacaktır. Yeni bir atama gerçekleştirilene kadar yerine Şirketimizin Finans ve Mali Kontrol Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Sayın Burak Tunca vekalet edecektir.

29.06.2011

özet Bilgi: Bedelsiz Sermaye Artırımı İçin SPK'ya Başvuru Yapılması

03.05.2011 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı kararına istinaden Şirketimizin 500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle toplam 100.000.000 TL artırılarak 600.000.000 TL'ye çıkartılması ve bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların kayda alınması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.

13.06.2011

özet Bilgi: Rixos Otelleri İle Yapılan Anlaşma

Şirketimiz Marmaris'te geliştirmekte olduğu gayrimenkul projesinde geliştirme, pazarlama, kiralama ve yönetim konularında işbirliği yapmak üzere FTG Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm A.Ş. ve FINE Otel Turizm İşletmeleri A.Ş. ile anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın ana unsurları aşağıdaki gibidir:

-Otel, rezidanslar ve villalardan oluşacak projede SİNPAŞ ve RIXOS markaları birlikte kullanılacaktır.

-FINE/FTG projede yer alacak rezidans ve villaların yurtiçinde ve yurtdışında pazarlanmasına aracılık edecek ve inşaatların tamamlanması sonrasında mülk sahiplerine site yönetimi ve ikinci el kiralama hizmetleri sunacaktır.

-Şirketimiz proje bünyesinde asgari 15.000 m2 büyüklüğünde ve asgari 140 odalı bir otel kompleksinin inşaatını üç yıl içinde tamamlayacak, FINE/FTG tamamlanması akabinde otel kompleksini yıllık 2.000.000 USD bedelle Şirketimizden kiralayacak ve bu tutar her yıl TüFE oranında artırılacaktır.

07.06.2011

özet Bilgi: Bahçeşehir Eğitim Kurumları İle Yapılan Anlaşmalar

Şirketimiz Bahçeşehir Eğitim Kurumları A.Ş. ile Bursa Modern Projesi ve Ankara Yenimahalle Alacaatlı bölgesinde geliştirilecek olan projede yer alan / inşa edilecek olan binaların kiralanması konusunda anlaşmaya varmıştır.

Anlaşmalara göre Bursa Modern projesinde bulunan ticaret alanından yaklaşık 950 m2'lik kısım üç sene boyunca anaokul olarak Bahçeşehir Eğitim Kurumları tarafından işletilecektir. Bu kısım için aylık kira bedeli öğrenci sayısına bağlı olarak 10.625 TL - 15.625 TL arasında değişecek olup, yılda bir kere üFE oranında artırılacaktır.

Projenin yeni etaplarında tarafımızca inşa edilecek olan yaklaşık 10.000 m2 büyüklüğündeki binanın 7.000.000 TL'ye kadar olan üretim masrafları tarafımızca harcanacak olup artan kısım kiracı tarafından karşılanacaktır. Bina inşaatı 01.09.2012 tarihine kadar tamamlanacak ve bu tarihten itibaren anaokulu ve ilköğretim okulu olarak Bahçeşehir Eğitim Kurumları tarafından işletilecektir. Bu tarihte söz konusu bina için aylık 100.000 TL kira bedeli ödenmeye başlanacak olup, bu tutar yılda bir kere üFE+%3 oranında artırılacaktır.

Diğer yandan Şirketimizin Ankara Yenimahalle Alacaatlı bölgesinde geliştireceği projenin bir parçası olarak inşa edilecek olan yaklaşık 10.000 m2 büyüklüğündeki binanın da yine 7.000.000 TL'ye kadar olan üretim masrafları tarafımızca harcanacak olup artan kısım kiracı tarafından karşılanacaktır. Bina inşaatı 01.09.2012 tarihine kadar tamamlanacak ve bu tarihten itibaren anaokulu ve ilköğretim okulu olarak Bahçeşehir Eğitim Kurumları tarafından işletilecektir. Bu tarihte söz konusu bina için aylık 100.000 TL kira bedeli ödenmeye başlanacak olup, bu tutar yılda bir kere üFE+%3 oranında artırılacaktır.

01.06.2011

özet Bilgi: Temettü ödemesi

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin 30/05/2011 tarihinde başlayan brüt= net % 6 oranındaki temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş payların temettü alacakları 01/06/2011 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.

25.05.2011

özet Bilgi: Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

12.05.2011

özet Bilgi: Sinpaş GYO İştirakleri Hakkında

Geliştirilmekte olan arsalarımız ve devam eden projelerimize ek olarak, Şirket'imizin ortaklığı bulunan üç iştirakimizde son durum itibari gelişmeler aşağıdaki gibidir:

1-Ottoman Gayrimenkul Yatırımları İnşaat ve Ticaret A.Ş. ("Ottoman Gayrimenkul") Şirketimiz'in Ottoman Gayrimenkul'de %24,9 oranında ortaklığı bulunmaktadır. Ottoman Gayrimenkul İstanbul, Zeytinburnu'nda yer arsa üzerinde Ottomare Suites isimli bir proje geliştirmektedir. Toplam satılabilir alanı 31.177 m2 olan projede 304 adet unite bulunmaktadır. Proje'nin önsatışlarına 2010 yılının son çeyreğinde başlanmış olup halihazırda 233 adet unitenin önsatışı gerçekleştirilmiştir.

2-Saf Gayrimenkul Geliştirme İnşaat ve Ticaret A.Ş. ("Saf Gayrimenkul") Şirketimiz'in SAF Gayrimenkul'de %7,4 oranında ortaklığı bulunmaktadır. Saf Gayrimenkul İstanbul, üsküdar, Acıbadem'de sahip olduğu arsa üzerinde Ak-Asya isimli karma nitelikli bir proje geliştirmektedir. Toplam satılabilir alanı 205.215 m2 olan projede 1.344 adet konut ve 85.000 m2 kiralanabilir alana sahip bir alışveriş merkezi bulunmaktadır. Projenin 1. ve 2. etaplarında satışa sunulan 888 adet konuttan 887 adedi satılmıştır. 3. etapta yer alan 456 konutun önsatışlarına ise Nisan 2011'de başlanmış olup mevcut durumda 290 unitenin önsatışı gerçekleşmiştir. Konut satışlarından elde edilen kar ile yine 3. etapta yer alan alışveriş merkezinin inşaat maliyetlerinin finanse edilmesi planlanmaktadır.

3-Seven Gayrimenkul Geliştirme İnşaat ve Taahhüt A.Ş. ("Seven Gayrimenkul") Hisselerinin tamamı Şirket'imize ait olan Seven Gayrimenkul'ün İstanbul Sancaktepe'de yer alan 40.548 m2 arsa dışında kayda değer bir aktifi ve borcu bulunmamaktadır. İlgili arsa üzerinde Troya isimli 70.000 m2 satılabilir alana sahip 600 unitelik bir konsept konut projesi geliştirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.

06.05.2011

özet Bilgi: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Mali Tablonun Hesap Dönemi : 01.01.2011-31.03.2011
Mali Tablonun Verildiği Otorite : Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni : Geçici Vergi Beyanı
Mali Tablonun Verilme Tarihi : 05.05.2011


EK AÇIKLAMALAR:
Ekteki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

03.05.2011

özet Bilgi: Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Şirketimizin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.05.2011 tarihinde yapılmıştır.

Toplantıda;
-Bilanço ve kar-zarar hesaplarının kabulune,
-2010 yılı dönem karından 30.000.000 TL'nin ortaklara nakit temettü olarak dağıtılmasına,
-Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçi'nin ibra edilmesine,
-Şirketimiz Sermayesi'nin Bedelsiz 100.000.000 TL artırılarak 500.000.000 TL'den 600.000.000 TL'ye çıkartılmasına,
-Aynı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçi'nin yeniden 1 yıl süreyle görev yapmak üzere atanmalarına,
-Bağımısız Denetm Şirketi olarak Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.nin seçilmesine,
- Yönetim Kurulu tarafından önerilen Hisse Geri Alım programının onaylanmasına karar verilmiştir.

03.05.2011

Sinpaş GYO

ön satışlarımız, rezervasyon alımını takiben noterden düzenlenen satış vaadi sözleşmeleri şeklinde yapılmaktadır. Müşterilerden ödeme planında belirtilen peşinat kadar nakit, ileri tarihlerde yapacakları ödemeler içinse ödeme planında yer alan vade ve meblağlarda senetler alınmaktadır. Alınan senetler takip eden aylarda bankalar aracılığıyla tahsil edilmektedir. Şirketimizin uyguladığı muhasebe standartları ve politikaları çerçevesinde ön satışlar nedeniyle müşterilerden yapılan tahsilatlar konut teslimlerine kadar geçen süre boyunca bilançoda yükümlülükler arasında alınan avanslar kalemi altında takip edilmektedir. Diğer yandan arsa ve üretim maliyetleri ise bu dönemde bilançoda aktifler arasında stoklar kalemi altında takip edilmektedir. Konut teslimlerinin yapılması ile birlikte teslim edilen konutlarla ilgili satış geliri ve satışların maliyeti tutarları gelir tablosuna aktarılmakta ve projenin karı kar zarar hesaplarına yansıtılmaktadır.

19.04.2011

Şirketimizin hakim ortakları olan çelik Ailesi ve Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.'nin İMKB'de Şirketimiz hisselerinde satım işlemleri yaptığına dair Şirketimize ulaşan duyumlar gerçeği yansıtmamaktadır. Şirketimizde uzun süredir %63 oranında paya sahip olan hakim ortaklarımızın herhangi bir hisse satışı planı veya hazırlığı bulunmamaktadır.

18.04.2011

özet Bilgi: Bursa Modern Projesi'nde Hasılat Paylaşımından Vazgeçilerek Arsaların Satın Alınması
Şirketimizin Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Demirtaş mevkiinde kain 301 ada 11,12,13,14,15,16 parseller ve 302 ada 1 ve 3 parseller üzerinde Nergis Grubu (çağlar Ailesi ve Nergis İnşaat ve Ticaret A.Ş.) ve TMSF ile hasılat paylaşımı esasına göre geliştirmekte olduğu ve hasılatının %20'sini Nergis Grubu/TMSF'ye ödemekte olduğu Bursa Modern projesinde;

- Bugüne kadar 301 ada 11,12 ve 13 parsellerde satışı gerçekleşen 517 adet bağımsız bölüm için hasılat paylaşımına devam edilmesi (söz konusu evlerden bundan sonra yapılacak tahsilatların %20'sinin tahsil edildikçe TMSF'ye ödenmeye devam edilmesi)
- 301 ada 11,12 ve 13 parsellerde henüz satılmamış olan bağımsız bölümler (127.000 m2 satılabilir alan), 301 ada 16 parselde yer alan ticaret alanı (7.700 m2 kiralanabilir alan) ve henüz inşaatına başlanmamış olan diğer parseller (195.000 m2 satılabilir alan) için ise hasılat paylaşımı yönteminin sona erdirilmesi, Nergis Grubu/TMSF'nin henüz satılmamış olan bağımsız bölümler, ticaret alanı ve inşaatına başlanmamış parsellerle ilgili haklarının toplam 50 milyon USD bedelle satın alınması ve işbu bedelin 72 gün içinde ödenmesi, konusunda Nergis Grubu ve TMSF ile anlaşmaya varılmıştır.

15.04.2011

özet Bilgi: Bursa Modern Projesi
Şirketimizin Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Demirtaş mevkiinde kain 301 ada 11,12,13,14,15,16 parseller ve 302 ada 1 ve 3 parseller üzerinde hasılat paylaşımı yöntemiyle geliştirdiği ve hasılatının %20'sini Nergis İnşaat ve Ticaret A.Ş.'ye (dolayısıyla hasılat payı alacaklarını temlik almış olan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na) ödemekte olduğu Bursa Modern projesinde, hasılat paylaşımı sözleşmesinin karşılıklı feshedilerek arsaların sabit bir bedelle satın alınması konusunda Nergis Grubu ve TMSF ile görüşmelere başlanmıştır.

06.04.2011

özet Bilgi : Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

06.04.2011

özet Bilgi : Bedelsiz Sermaye Artırımı
Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı06.04.2011

özet Bilgi : Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


GüNDEM:
SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL GüNDEMİ
3 Mayıs 2011 Salı- 16:00


1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,

2. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Denetçi raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi,

3. 2010 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi,

4. 2010 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve 2010 yılı dönem karının dağıtımı ileilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

5. Şirketin 500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 87.500.000 TL'si sermaye rezervleri ve 12.500.000 TL'si hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak suretiyle100.000.000 TL artırılarak 600.000.000 TL'ye çıkartılmasıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

6. Yönetim Kurulu'nca önerilen "Şirket Paylarının Geri Alım Programı"nın ve program çerçevesinde geri alım yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2010 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi,

8. Denetçi'nin 2010 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi,

9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

10. Denetçinin seçimi ve görev süresinin tespiti,

11. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ile denetçiye verilecek ücretin tespiti,

12. Yönetim Kurulu üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür isleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddeleri kapsamında izin verilmesinin müzakeresi,

13. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

14. Dilek ve öneriler.

06.04.2011

özet Bilgi : Mali Tabloların Kabulü, Kar Dağıtımı ve Genel Kurul Toplantısı

Şirketimiz yönetim kurulu 06.04.2011 tarihli toplantısında;

1. Şirketimizin 31.12.2010 tarihli mali tabloları ile 2010 Yılı Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun onaylanmasına,

2. Aşağıda belirtilen hususlarla birlikte ekte yer alan diğer gündem maddelerini de görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Şirketimiz ortaklarının 03 Mayıs 2011 Salı günü saat 16:00'da Sinpaş Plaza Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sk. No:36 Beşiktaş İstanbul adresinde düzenlenecek Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine,

3. Ekte yer alan kar dağıtım tablosunda belirtildiği üzere, 2010 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Uluslararası Finansal Raporlama Standardı'na göre düzenlenmiş mali tablolara göre oluşan 61.014.128 TL dönem karından;

  a. 16.156.243 TL ile geçmiş yıl zararlarının kapatılması,
  b. 5.238.345 TL'nin birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılması,
  c. 30.000.000 TL'nin ortaklara birinci temettü olarak dağıtılması,
  d. 500.000 TL'nin ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılması,
  e. Geri kalan 9.119.540 TL'nin olağanüstü yedekler olarak ayrılması,

şeklindeki kar dağıtımı önerisinin 2010 yılı dönem sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

4. 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde Şirketin 500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Uluslararası Finansal Raporlama Standardı'na göre düzenlenmiş mali tablolara göre 12.500.000 TL'si hisse senedi ihraç primlerinden ve 87.500.000 TL'si sermaye rezervlerinden (vergi usul kanununa göre düzenlenen mali tablolara göre 12.500.000 TL'si hisse senedi ihraç primlerinden, 69.736.344 TL'si geçmiş yıl karlarından ve 17.763.656 TL'si ise olağanüstü yedeklerden) karşılanmak suretiyle, toplam 100.000.000 TL artırılarak 600.000.000 TL'ye çıkartılmasının 2010 yılı dönem sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.09.2009 tarih ve 27/784 sayılı kararı çerçevesinde Şirketimizin kendi paylarını satın almasına ilişkin hazırlanan ve ekte yer alan geri alım programının Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

6. İşbu yönetim kurulu kararının ve eklerinin ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar vermiştir.

EK-1

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YöNETİM KURULU'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET


Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 03 Mayıs 2011 Salı günü saat 16:00'da Sinpaş Plaza Dikilitaş Mh. Yenidoğan Sk. No:36 Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacaktır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler. Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımızın kendilerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kayıt ettirmeleri ve sahip oldukları kaydileştirilmiş paylara ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alacakları Genel Kurul Blokaj Formu'nu (tüzel kişi ortakların ilave olarak temsil ile görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini) toplantı gününden en az bir hafta önce mesai saati sonuna kadar ibraz ederek Şirketimizin Sinpaş Plaza Dikilitaş Mh. Yenidoğan Sk. No:36 Beşiktaş İstanbul adresindeki merkezinden Giriş Kartı almaları gerekmektedir. Toplantıda bizzat hazır bulunmayacak ortaklarımızın ayrıca Şirketimizin http://www.sinpasgyo.com.tr adresindeki internet sitesinde örneği bulunan vekaletnameyi düzenlemeleri ve imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

MKK nezdinde kendilerini "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kayıt ettirmeyen ortaklarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

2010 yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları, Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulumuzun kar dağıtımına ilişkin teklifi ve gündem maddeleri Genel Kurul toplantısı tarihinden 15 gün önce, Şirketimiz merkezinde ve internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

EK-2

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL GüNDEMİ
3 Mayıs 2011 Salı - 16:00


1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,

2. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Denetçi raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi,

3. 2010 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi,

4. 2010 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve 2010 yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

5. Şirketin 500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 87.500.000 TL'si sermaye rezervleri ve 12.500.000 TL'si hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak suretiyle 100.000.000 TL artırılarak 600.000.000 TL'ye çıkartılmasıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

6. Yönetim Kurulu'nca önerilen "Şirket Paylarının Geri Alım Programı"nın ve program çerçevesinde geri alım yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2010 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi,

8. Denetçi'nin 2010 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi,

9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

10. Denetçinin seçimi ve görev süresinin tespiti,

11. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ile denetçiye verilecek ücretin tespiti,

12. Yönetim Kurulu üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür isleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddeleri kapsamında izin

verilmesinin müzakeresi,

13. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

14. Dilek ve öneriler.

EK-3

EK-4

VEKALETNAME
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.


Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 3 Mayıs 2011 Salı günü saat 16:00'da Sinpaş Plaza Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sk. No:36 Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .................'i vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (özel talimatlar yazılır)
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar: (özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

1. Tertip ve Serisi
2. Numarası
3. Adet - Nominal Değeri
4. Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
5. Nama Yazılı Olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI


İMZASI:


ADRESİ:


NOT:


1. (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
2. Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.

EK-5

ŞİRKET PAYLARININ GERİ ALIM PROGRAMI

Geri Alımın Amacı
Bazı dönemlerde piyasada oluşan dış etkenler nedeniyle, hisse senetlerinin borsada oluşan fiyatı şirketlerin faaliyetlerde gösterdikleri performansı yansıtmamakta ve net aktif değerine göre yüksek oranlı iskontolar oluşabilmektedir. Bu dönemlerde Şirketimizin kendi hisselerini satın alması, diğer tüm yatırım alternatiflerine göre daha iyi bir tercih haline gelmektedir. Genel kuruldan pay geri alımı için alınan yetki ile önümüzdeki dönemde borsada oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve koşullar gerektirdiğinde Şirketimizin kendi hisselerini satın alabilmesi amaçlanmaktadır.

Geri Alınabilecek Azami Pay Sayısı
Şirket'in paylarının en fazla %10'u geri alınır. Mevcut pay sayısı 500.000.000 adet olduğundan alınabilecek pay miktarı 50.000.000 adettir. Sermaye artırımları ile pay sayısının artması halinde %10 nispetine kadar alım yapılabilir.

Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı ve Kaynağı
Geri alım için azami 100.000.000 TL tutarında bir fon kullanılabilir.

Diğer yandan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.09.2009 tarih ve 27/748 sayılı kararı uyarınca pay geri alımları, Şirketin kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan net aktif sermayesine zarar vermeden (özkaynak toplamı, ödenmiş/çıkarılmış sermaye ile kar dağıtımına konu edilemeyecek özkaynak kalemlerinin toplamının altına düşmeyecek şekilde) yapılır.

Payların Geri Alımı İçin Alt ve üst Fiyat Limitleri
Payların geri alımlarında alt fiyat limiti 0 (sıfır), üst fiyat limiti ise açıklanan en son tarihli portföy tablosunda yer alan pay başına net aktif değerinin %25 fazlasıdır.

Genel Kurul'dan Talep Edilen Yetki Süresi ve İşlem Prosedürü
Yönetim Kurulu genel kurulca kendisine yetki verildiği tarihi takip eden 18 ay boyunca pay geri alımı ve alınan payların elden çıkartılması konusunda yetkilidir. Bu yetki süresi içerisinde kalmak üzere, yönetim kurulu daha kısa süreli bir veya daha fazla geri alım programı gerçekleştirebilir.

Bir geri alım programına başlamadan en az 2 iş günü önce, alımların başlayacağı, alımların hangi aracı kurumlar aracılığıyla yapılacağı ve bu işlem nedeniyle aracı kuruma ödenecek komisyonlar bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur. Pay alımlarından sonra, işlem tarihini izleyen iş günü içerisinde, işleme konu payların nominal tutarını, işlem fiyatını, sermayeye oranını, varsa bu paylara bağlı imtiyazları ve işlem tarihini içeren bir özel durum açıklaması yapılır. Yönetim kurulu bu geri alım programının bitirilmesine karar verdiğinde, alım programının sona erdiği, geri alım programı boyunca alınmış olan paylar için ödenmiş olan maksimum ve ortalama geri alım bedeli, geri alımın maliyeti, geri alınan toplam pay sayısı ve sermayeye oranı, varsa bu paylara bağlı imtiyazları ve işlem tarihleri bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur.

Yönetim kurulu 18 aylık yetki süresi boyunca, biten bir geri alım programı sonrasında, tekrar bir geri alım programı başlatmaya karar verebilir. Bu takdirde yukarıdaki prosedür tekrarlanır.

Geri alım programları ile alınan paylar, ancak gerçekleştirilen en son geri alım programı sona erdirildikten sonra elden çıkartılabilir. Geri alınan payların elden çıkarılması halinde, işlem tarihini izleyen iş günü içerisinde, işleme konu payların nominal tutarı, sermayeye oranı, işlem fiyatı, varsa bu paylara bağlı imtiyazlar ve işlem tarihi bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur.

Yönetim kurulu geri alınan payların tamamını elden çıkarmaksızın satışları sonlandırmakta ve yeni bir geri alım programı başlatmakta yetkilidir.

Alımlar İçin Yetkilendirilen Aracı Kuruluşlar
Alımlar için yetkilendirilen aracı kuruluşlar aşağıdaki gibidir:

Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.
EFG Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Menkul Değerler A.Ş.

Geri Alım Programının Onaya Sunulacağı Genel Kurul Tarihi
Geri alım programı 3 Mayıs 2011 Salı günü saat 16:00'da toplanacak olan genel kurulun onayına sunulacaktır.

25.03.2011

25.03.2011 tarihinde bazı internet haber portallarında Şirketimizin yabancı bir grupla hisse satışı ve ortaklık için görüştüğü yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şirketimizin veya hakim ortaklarının bu tür bir girişimi bulunmamaktadır.

31.01.2011

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu telekonferans bağlantısı ile yaptığı toplantıda, "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 26)" ile Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 39. maddesine getirilen değişiklik uyarınca şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2011 yılında aşağıda listelenen şirketlerden değerleme hizmeti alınmasına, ayrıca yıl içinde alınacak ve değerleme hizmeti gerektirecek varlıklar için de Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş ve Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. firmalarının seçilmesine, seçilen firmaların kamuya açıklanmasına oybirliği ile karar vermiştir.

17.01.2011

Şirketimiz Ankara İli, çankaya İlçesi, Büyükesat Mahallesinde kain tapunun 29243 ada 3 parsel numarasında kayıtlı, ekspertiz değeri 9.129.032 USD olan 6.241 m2 büyüklüğündeki arsayı 9.000.000 USD bedelle satın almış olup alış bedelinin tamamını peşin ödemiştir.

Söz konusu arsa portföyümüzde yer alan ve 15.03.2010 tarihinde satın alınmış olan 29243 ada 4 parsel (eski adı ile 29183 ada 2 parsel) numaralı 16.331 m2 büyüklüğündeki arsa ile komşu olup, her iki arsa birlikte projelendirilecektir.

02.12.2010

özet Bilgi : ön Satış Verileri
Şirketimizin devam eden projelerinde gerçekleşen konut ön satış verileri aşağıdaki gibidir.
31.12.2009 İtibariyle Satılan Konut Adedi
Lagün - 369
Bursa Modern - 413
Bosphorus City - 2.294
Aquacity 2010 - 632
Aquacity 2010 (Arsa Sahibi Adına Satılan) - 105
İstanbul Sarayları - 0
Toplam - 3.813
30.11.2010 İtibariyle Satılan Konut Adedi
Lagün - 382
Bursa Modern - 456
Bosphorus City - 2.492
Aquacity 2010 - 730
Aquacity 2010 (Arsa Sahibi Adına Satılan) - 168
İstanbul Sarayları - 454
Toplam - 4.682

ön satışlarımız, rezervasyon alımını takiben noterden düzenlenen satış vaadi sözleşmeleri şeklinde yapılmaktadır. Müşterilerden ödeme planında belirtilen peşinat kadar nakit, ileri tarihlerde yapacakları ödemeler içinse ödeme planında yer alan vade ve meblağlarda senetler alınmaktadır. Alınan senetler takip eden aylarda bankalar aracılığıyla tahsil edilmektedir. Şirketimizin uyguladığı muhasebe standartları ve politikaları çerçevesinde ön satışlar nedeniyle müşterilerden yapılan tahsilatlar konut teslimlerine kadar geçen süre boyunca bilançoda yükümlülükler arasında alınan avanslar kalemi altında takip edilmektedir. Diğer yandan arsa ve üretim maliyetleri ise bu dönemde bilançoda aktifler arasında stoklar kalemi altında takip edilmektedir. Konut teslimlerinin yapılması ile birlikte teslim edilen konutlarla ilgili satış geliri ve satışların maliyeti tutarları gelir tablosuna aktarılmakta ve projenin karı kar zarar hesaplarına yansıtılmaktadır.

12.11.2010

özet Bilgi : özel Durum Açıklaması (Genel)
11 Kasım 2010 tarihinde basında, Şirketimizin, Mutlu Akü'ye ait Kartal'da yer alan 70 dönüm büyüklüğündeki arsa ihalesi ile ilgilenmekte olduğu haberi çıkmıştır.

Şirketimiz sözkonusu ihale ile ilgilenmemektedir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.

06.10.2010

özet Bilgi : ön Satış Verileri
Şirketimizin devam eden projelerinde gerçekleşen konut ön satış verileri aşağıdaki gibidir.
31.12.2009 İtibariyle Satılan Konut Adedi
Lagün - 369
Bursa Modern - 413
Bosphorus City - 2.294
Aquacity 2010 - 632
Aquacity 2010 (Arsa Sahibi Adına Satılan) - 105
İstanbul Sarayları - 0
Toplam - 3.813
30.09.2010 İtibariyle Satılan Konut Adedi
Lagün - 379
Bursa Modern - 459
Bosphorus City - 2.427
Aquacity 2010 - 698
Aquacity 2010 (Arsa Sahibi Adına Satılan) - 137
İstanbul Sarayları - 347
Toplam - 4.447
ön satışlarımız, rezervasyon alımını takiben noterden düzenlenen satış vaadi sözleşmeleri şeklinde yapılmaktadır. Müşterilerden ödeme planında belirtilen peşinat kadar nakit, ileri tarihlerde yapacakları ödemeler içinse ödeme planında yer alan vade ve meblağlarda senetler alınmaktadır. Alınan senetler takip eden aylarda bankalar aracılığıyla tahsil edilmektedir. Şirketimizin uyguladığı muhasebe standartları ve politikaları çerçevesinde ön satışlar nedeniyle müşterilerden yapılan tahsilatlar konut teslimlerine kadar geçen süre boyunca bilançoda yükümlülükler arasında alınan avanslar kalemi altında takip edilmektedir. Diğer yandan arsa ve üretim maliyetleri ise bu dönemde bilançoda aktifler arasında stoklar kalemi altında takip edilmektedir. Konut teslimlerinin yapılması ile birlikte teslim edilen konutlarla ilgili satış geliri ve satışların maliyeti tutarları gelir tablosuna aktarılmakta ve projenin karı kar zarar hesaplarına yansıtılmaktadır.

18.08.2010

özet Bilgi : Şişli Bomonti Hasılat Paylaşımı Sözleşmesi
Şirketimizin İstanbul İli, Şişli İlçesi, Bomonti mevkiinde yer alan, 167 pafta, 1157 ada, 3 nolu parselde kayıtlı 4.243,48 m2 büyüklüğündeki arsasıyla ilgili olarak, FER Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile aşağıdaki ana unsurları içeren bir hasılat paylaşımı sözleşmesi imzalanmıştır:

- FER Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş."YüKLENİCİ" sıfatıyla arsa üzerinde hasılat paylaşım esasına dayalı bir gayrimenkul projesi geliştirecek, projenin geliştirilmesi, inşası ve projede inşa edilecek bağımsız bölümlerin satışına ilişkin her türlü masrafı karşılayacaktır.

- Proje satış hasılatının %58'i Şirketimize ait olacaktır. Ancak YüKLENİCİ projeden Şirketimizin asgari 30.000.000 USD nakit hasılat payı elde etmesini garanti etmiştir.

- Proje satış hasılatının taahhüt edilen asgari hasılat payının iki buçuk katını (75.000.000 USD) aşması halinde, aşan kısım için Şirketimizin hasılat payı oranı %61 olacaktır.

- Projenin satışlarından elde edilen tüm gelir öncelikle Şirketimiz hesaplarına alınacaktır. YüKLENİCİ payına düşen kısmı inşaatın ilerlemesine paralel olarak YüKLENİCİ'ye ödenecektir.


16.08.2010

özet Bilgi: Alım İşlemi Bildirimi
13.08.2010 tarihinde ortaklığımızın kendi payları ile ilgili olarak 1,6733 ortalama fiyattan 75.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Alınan payların sermayeye oranı %0,015'tir.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.


04.08.2010

özet Bilgi: Alım İşlemi Bildirimi
04.08.2010 tarihinde ortaklığımızın kendi payları ile ilgili olarak 1,7100 TL ortalama fiyattan 25.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Alınan payların sermayeye oranı %0,005'tir.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.


02.08.2010

özet Bilgi: Alım İşlemi Bildirimi

30.07.2010 tarihinde ortaklığımızın kendi payları ile ilgili olarak 1,6780 TL ortalama fiyattan 250.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Alınan payların sermayeye oranı %0,05'tir.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.


28.07.2010

özet Bilgi: Alım İşlemi Bildirimi

28.07.2010 tarihinde ortaklığımızın kendi payları ile ilgili olarak 1,7200 TL ortalama fiyattan 300.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Alınan payların sermayeye oranı %0,06'dır.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.


27.07.2010

özet Bilgi: Alım İşlemi Bildirimi

27.07.2010 tarihinde ortaklığımızın kendi payları ile ilgili olarak 1,7360 TL ortalama fiyattan 250.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Alınan payların sermayeye oranı %0,05'tir.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.


27.07.2010

özet Bilgi: Alım İşlemi Bildirimi

26.07.2010 tarihinde ortaklığımızın kendi payları ile ilgili olarak 1,7350 TL ortalama fiyattan 400.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Alınan payların sermayeye oranı %0,08'dir.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.


23.07.2010

özet Bilgi: Alım İşlemi Bildirimi

23.07.2010 tarihinde ortaklığımızın kendi payları ile ilgili olarak 1,7284 TL ortalama fiyattan 300.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Alınan payların sermayeye oranı %0,06'dır.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.


23.07.2010

özet Bilgi: Alım İşlemi Bildirimi

22.07.2010 tarihinde ortaklığımızın kendi payları ile ilgili olarak 1,7317 TL ortalama fiyattan 300.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.


21.07.2010

özet Bilgi: Alım İşlemi Bildirimi

21.07.2010 tarihinde ortaklığımızın kendi payları ile ilgili olarak 1,7225 TL ortalama fiyattan 400.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Alınan payların sermayeye oranı %0,08'dir.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.


20.07.2010

özet Bilgi: Alım İşlemi Bildirimi

Ortaklığımızın kendi payları ile ilgili olarak, 19.07.2010 tarihinde 1,679 ortalama fiyattan 250.000 adet ve 20.07.2010 tarihinde 1,683 ortalama fiyattan 250.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Alınan payların sermayeye oranı %0,1'dir.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.


15.07.2010

özet Bilgi: Arsa Alımı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. tarafından satışa sunulan, ekspertiz değeri 49.700.000 USD olan, Muğla İli, Marmaris İlçesi, İçmeler Köyü, Kızılkum mevkiinde kain, tapuda 1 pafta 1912 parselde kayıtlı 54.714 m2 alanlı gayrimenkul ile 1858 parselde kayıtlı 3.632 m2 alanlı gayrimenkul toplam 25.000.000 USD bedelle Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'den satın alınmıştır. Satış bedeli, ilk altı ay ödemesiz olmak üzere satışı takip eden yedinci aydan başlayarak 25 ay boyunca eşit taksitler halinde ödenecektir.15.07.2010

özet Bilgi: Alım İşlemi Bildirimi

15.07.2010 tarihinde ortaklığımızın kendi payları ile ilgili olarak 1,695 ortalama fiyattan 250.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Alınan payların sermayeye oranı %0,05'tir.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.


14.07.2010

özet Bilgi: Alım İşlemi Bildirimi

14.07.2010 tarihinde ortaklığımızın kendi payları ile ilgili olarak 1,742 ortalama fiyattan 250.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Alınan payların sermayeye oranı %0,05'tir.

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.


12.07.2010

özet Bilgi: Pay Geri Alımı

Şirketimizin 31.05.2010 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında onaylanmış olan Şirket Paylarının Geri Alım Programı çerçevesinde gerçekleştirilecek alım işlemlerine 14.07.2010 tarihinden itibaren başlanacaktır. Bu aşamada alım işlemleri Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla yapılacak olup, işlem tutarı üzerinden binde bir oranında komisyon ödenecektir.


07.07.2010

EK AçIKLAMALAR:
Şirketimizin 1.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içinde, çıkarılmış sermayesinin tamamı hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak üzere 400.000.000 TL'den 500.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle, artırılan 100.000.000 TL (%25) tutarındaki sermayeyi temsilen bedelsiz ihraç edilecek paylar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 02/07/2010 tarih ve GYO.66/585 sayı ile kayda alınmıştır. Ortaklarımızın artırılan 100.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylardan, sahip oldukları payların %25'i oranında bedelsiz pay alma hakları bulunmaktadır. Bedelsiz pay alma işlemi 09.07.2010 tarihinde başlayacaktır. Bedelsiz pay alma işlemi için süre sınırlaması bulunmamaktadır. Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan pay sahipleri bedelsiz paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden alacaklardır.24.06.2010

özet Bilgi: Hisse Geri Alımı Konusunda Yetkilendirme

Şirketimizin 31.05.2010 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, diğer hususların yanı sıra, yönetim kurulunca teklif edilen "Şirket Paylarının Geri Alım Programı" onaylanmış, program çerçevesinde geri alım yapılabilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmiş ve aynı zamanda Şirketimizin 400.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak üzere 100.000.000 TL artırılarak 500.000.000 TL'ye çıkartılmasına karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun hisse geri alımlarını düzenleyen 01.09.2009 tarih ve 27/748 sayılı kararı uyarınca sermaye artırım kararı alınması sonrasında, artırım işlemlerinin sona erdiği tarihe kadar geri alım işlemi yapılması mümkün değildir.

Bu çerçevede yönetim kurulumuz, Şirketimizin devam eden bedelsiz sermaye artırımı işlemleri sona erdikten sonra sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Şirketimiz adına pay geri alımı işlemlerini gerçekleştirmek üzere, Şirketimiz İcra Kurulu Başkanı ömer Faruk çelik'in görevlendirilmesine karar vermiştir.22.06.2010

Bedelsiz Sermaye Artırımı İçin SPK'ya Başvuru Yapılması

Şirketimizin 400.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak üzere 100.000.000 TL artırılarak 500.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların kayda alınması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.

09.06.2010

özet Bilgi: ön Satış Verileri

08.06.2010 tarihli özel durum açıklamamızda "31.03.2010 İtibariyle Satılan Konut Adedi" balığı altında açıklanan veriler (toplam 4.234 adet) esasen 31.05.2010 tarihi itibariyledir. Açıklamada sehven 31.03.2010 yazılmıştır.

08.06.2010

özet Bilgi: ön Satış Verileri

Şirketimizin devam eden projelerinde gerçekleşen konut ön satış verileri aşağıdaki gibidir.
31.12.2009 İtibariyle Satılan Konut Adedi
Lagün - 369
Bursa Modern - 413
Bosphorus City - 2.294
Aquacity 2010 - 632
Aquacity 2010 (Arsa Sahibi Adına Satılan) - 105
İstanbul Sarayları - 0
Toplam - 3.813

31.03.2010 İtibariyle Satılan Konut Adedi
Lagün - 379
Bursa Modern - 452
Bosphorus City - 2.370
Aquacity 2010 - 640
Aquacity 2010 (Arsa Sahibi Adına Satılan) - 116
İstanbul Sarayları - 277
Toplam - 4.234

ön satışlarımız, rezervasyon alımını takiben noterden düzenlenen satış vaadi sözleşmeleri şeklinde yapılmaktadır. Müşterilerden ödeme planında belirtilen peşinat kadar nakit, ileri tarihlerde yapacakları ödemeler içinse ödeme planında yer alan vade ve meblağlarda senetler alınmaktadır. Alınan senetler takip eden aylarda bankalar aracılığıyla tahsil edilmektedir. Şirketimizin uyguladığı muhasebe standartları ve politikaları çerçevesinde ön satışlar nedeniyle müşterilerden yapılan tahsilatlar konut teslimlerine kadar geçen süre boyunca bilançoda yükümlülükler arasında alınan avanslar kalemi altında takip edilmektedir. Diğer yandan arsa ve üretim maliyetleri ise bu dönemde bilançoda aktifler arasında stoklar kalemi altında takip edilmektedir. Konut teslimlerinin yapılması ile birlikte teslim edilen konutlarla ilgili satış geliri ve satışların maliyeti tutarları gelir tablosuna aktarılmakta ve projenin karı kar zarar hesaplarına yansıtılmaktadır.


01.06.2010

ALINAN KARARLAR / GöRüŞüLEN KONULAR:
Şirketimizin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.05.2010 tarihinde yapılmıştır.

Toplantıda;

-Bilanço ve kar-zarar hesapları kabul edilmiş; dönem zararının geçmiş yıl zararlarına devredilmesine karar verilmiş,

-Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçi ibra edilmiş,

-Şirketimiz Sermayesi'nin Bedelsiz 100.000.000 TL artırılarak 400.000.000 TL'den 500.000.000 TL'ye çıkartılması kabul edilmiş,

-Kayıtlı Sermaye Tavanımızın 500.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye çıkartılması kabul edilmiş,

-Aynı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçi yeniden 1 yıl süreyle görev yapmak üzere atanmıştır.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ektedir.

10.05.2010

GüNDEM:
SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL GüNDEMİ

31 Mayıs 2010 Pazartesi - 16:00
1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,

2. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Denetçi raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi,

3. 2009 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi,

4. 2009 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve 2009 yılı dönem zararıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

5. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçi'nin 2009 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi,

6. Şirketimizin 400.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak üzere 100.000.000 TL artırılarak 500.000.000 TL'ye çıkartılmasıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

7. Genel Kurul tarihinden önce Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması önkoşuluyla, kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye artırılması amacıyla ana sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" ile ilgili 8. maddesinin değişikliğinin müzakeresi,

8. Yönetim Kurulu'nca önerilen "Şirket Paylarının Geri Alım Programı"nın ve program çerçevesinde geri alım yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

10. Denetçinin seçimi ve görev süresinin tespiti,

11. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ile denetçiye verilecek ücretin tespiti,

12. Yönetim Kurulu üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür isleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddeleri kapsamında izin verilmesinin müzakeresi,

13. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

14. Dilek ve öneriler.


10.05.2010

EK AçIKLAMALAR:
Şirketimiz yönetim kurulu 07.05.2010 tarihli toplantısında;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.09.2009 tarih ve 27/748 sayılı kararında "Pay geri alımları, Şirketin kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan net aktif sermayesine zarar vermeden (özkaynak toplamı, ödenmiş/çıkarılmış sermaye ile kar dağıtımına konu edilemeyecek özkaynak kalemlerinin toplamının altına düşmeyecek şekilde) yapılır." hükmü uyarınca finansal tablolarda yer alan dağıtılabilir nitelikteki özkaynak kalemleri toplamı geri alım tutarı için üst limit olacağından, finansal tablolarımızdaki dağıtılabilir nitelikteki özkaynak tutarının geri alımları kısıtlayacak kadar azalmaması amacıyla, Yönetim Kurulu'nun 26.02.2010 tarih ve 3 sayılı toplantısında alınmış olan "Şirketimizin 400.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak üzere 150.000.000 TL artırılarak 550.000.000 TL'ye çıkartılmasının 2009 yılı dönem sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına" şeklindeki kararında değişikliğe gidilerek, Şirketimizin 400.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak üzere 100.000.000 TL artırılarak 500.000.000 TL'ye çıkartılmasının 2009 yılı dönem sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
oybirliği ile karar vermiştir.

10.05.2010

özet Bilgi: Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

Şirketimiz yönetim kurulu 07.05.2010 tarihli toplantısında;
1. Aşağıda belirtilen hususlarla birlikte ekte yer alan diğer gündem maddelerini de görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Şirketimiz ortaklarının 31 Mayıs 2010 Pazartesi günü saat 16:00'da Sinpaş Plaza Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sk. No:36 Beşiktaş İstanbul adresinde düzenlenecek Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine,

2. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No:29 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenen konsolide mali tablolarına göre oluşan zararın daha sonraki yıllarda elde edilecek karlardan mahsup edilmek üzere geçmiş yıl zararlarına devredilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.09.2009 tarih ve 27/784 sayılı kararı çerçevesinde Şirketimizin kendi paylarını satın almasına ilişkin hazırlanan ve ekte yer alan geri alım programının Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.09.2009 tarih ve 27/748 sayılı kararında "Pay geri alımları, Şirketin kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan net aktif sermayesine zarar vermeden (özkaynak toplamı, ödenmiş/çıkarılmış sermaye ile kar dağıtımına konu edilemeyecek özkaynak kalemlerinin toplamının altına düşmeyecek şekilde) yapılır." hükmü uyarınca finansal tablolarda yer alan dağıtılabilir nitelikteki özkaynak kalemleri toplamı geri alım tutarı için üst limit olacağından, finansal tablolarımızdaki dağıtılabilir nitelikteki özkaynak tutarının geri alımları kısıtlayacak kadar azalmaması amacıyla, Yönetim Kurulu'nun 26.02.2010 tarih ve 3 sayılı toplantısında alınmış olan "Şirketimizin 400.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak üzere 150.000.000 TL artırılarak 550.000.000 TL'ye çıkartılmasının 2009 yılı dönem sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına" şeklindeki kararında değişikliğe gidilerek, Şirketimizin 400.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak üzere 100.000.000 TL artırılarak 500.000.000 TL'ye çıkartılmasının 2009 yılı dönem sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

5. Genel Kurul tarihinden önce Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması koşuluyla, önümüzdeki senelerde ortaya çıkacak dönem karlarının sermayeye ilavesi yoluyla yapılacak bedelsiz sermaye artırımı kararlarının yönetim kurulunca alınabilmesi amacıyla, şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye artırılması için ana sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" ile ilgili 8. maddesine ilişkin değişiklik teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

6. Şirket'in 30 Haziran 2010 ve 31 Aralık 2010 tarihli bilançosu, gelir, özkaynak değişim ve nakit akım tabloları ile uygulanan önemli muhasebe politikalarının özeti ve diğer açıklayıcı dipnotlarının 30 Haziran 2010 itibari ile bağımsız sınırlı denetimi ve 31 Aralık 2010 itibari ile bağımsız denetiminin Denetim Komitesi'nce önerilen Deloitte&Touche Tohmatsu üyesi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ye yaptırılmasının Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
oybirliği ile karar vermiştir.

EK-1

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YöNETİM KURULU'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET


Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 31 Mayıs 2010 Pazartesi günü saat 16:00'da Sinpaş Plaza Dikilitaş Mh. Yenidoğan Sk. No:36 Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacaktır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler. Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımızın kendilerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kayıt ettirmeleri ve sahip oldukları kaydileştirilmiş paylara ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alacakları Genel Kurul Blokaj Formu'nu (tüzel kişi ortakların ilave olarak temsil ile görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini) toplantı gününden en az bir hafta önce mesai saati sonuna kadar ibraz ederek Şirketimizin Sinpaş Plaza Dikilitaş Mh. Yenidoğan Sk. No:36 Beşiktaş İstanbul adresindeki merkezinden Giriş Kartı almaları gerekmektedir. Toplantıda bizzat hazır bulunmayacak ortaklarımızın ayrıca Şirketimizin http://www.DB100603104505.com.tr adresindeki internet sitesinde örneği bulunan vekaletnameyi düzenlemeleri ve imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kayıt ettirmeyen ortaklarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

2009 yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları, Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulumuzun kar dağıtımına ilişkin teklifi ve gündem maddeleri Genel Kurul toplantısı tarihinden 15 gün önce, Şirketimiz merkezinde ve internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.
Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL GüNDEMİ

31 Mayıs 2010 Pazartesi - 16:00

1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,

2. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Denetçi raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi,

3. 2009 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi,

4. 2009 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve 2009 yılı dönem zararıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

5. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçi'nin 2009 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi,

6. Şirketimizin 400.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak üzere 100.000.000 TL artırılarak 500.000.000 TL'ye çıkartılmasıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

7. Genel Kurul tarihinden önce Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması önkoşuluyla, kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye artırılması amacıyla ana sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" ile ilgili 8. maddesinin değişikliğinin müzakeresi,

8. Yönetim Kurulu'nca önerilen "Şirket Paylarının Geri Alım Programı"nın ve program çerçevesinde geri alım yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

10. Denetçinin seçimi ve görev süresinin tespiti,

11. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ile denetçiye verilecek ücretin tespiti,

12. Yönetim Kurulu üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür isleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddeleri kapsamında izin verilmesinin müzakeresi,

13. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

14. Dilek ve öneriler.

EK-2

ŞİRKET PAYLARININ GERİ ALIM PROGRAMI

Geri Alımın Amacı
Bazı dönemlerde piyasada oluşan dış etkenler nedeniyle, hisse senetlerinin borsada oluşan fiyatı şirketlerin faaliyetlerde gösterdikleri performansı yansıtmamakta ve net aktif değerine göre yüksek oranlı iskontolar oluşabilmektedir. Bu dönemlerde Şirketimizin kendi hisselerini satın alması, diğer tüm yatırım alternatiflerine göre daha iyi bir tercih haline gelmektedir. Genel kuruldan pay geri alımı için alınan yetki ile önümüzdeki dönemde borsada oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve koşullar gerektirdiğinde Şirketimizin kendi hisselerini satın alabilmesi amaçlanmaktadır.

Geri Alınabilecek Azami Pay Sayısı
Şirket'in paylarının en fazla %10'u geri alınır. Mevcut pay sayısı 400.000.000 adet olduğundan alınabilecek pay miktarı 40.000.000 adettir. Sermaye artırımları ile pay sayısının artması halinde %10 nispetine kadar alım yapılabilir.

Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı ve Kaynağı
Geri alım için azami 100.000.000 TL tutarında bir fon kullanılabilir. Şirket'in 31.12.2009 tarihli finansal tablolarına göre 49.441.702 TL tutarında nakit ve nakit benzeri değerleri bulunmaktadır. Ayrıca Şirket devam eden projelerinde gerçekleştirdiği ön-satışlardan kaynaklanan sürekli bir nakit akışına sahiptir.
Diğer yandan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.09.2009 tarih ve 27/748 sayılı kararında "Pay geri alımları, Şirketin kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan net aktif sermayesine zarar vermeden (özkaynak toplamı, ödenmiş/çıkarılmış sermaye ile kar dağıtımına konu edilemeyecek özkaynak kalemlerinin toplamının altına düşmeyecek şekilde) yapılır." hükmü yer almaktadır. Bu hüküm ile geri alım tutarının, son finansal tablolarda yer alan dağıtılabilir nitelikteki özkaynak kalemlerinin toplamından fazla olmaması gerektiği anlaşılmaktadır. Şirketimizin 31.12.2009 tarihli finansal tablolarına göre dağıtılabilir nitelikteki özkaynak kalemlerinin toplam tutarı 158.763.680 TL'dir. Ancak 2009 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği genel kurul gündeminde yer alan bedelsiz sermaye artırımı önerisinin genel kurulca kabul edilmesi halinde, bu tutarın 100.000.000 TL'si sermayeye ilave edileceğinden, kalan 58.763.680 TL ilk etapta geri alım tutarı için bir üst sınır teşkil edecektir. Ancak takip eden üçer aylık dönemlerde dönem kar/zararları oluştukça, söz konusu tutar yeniden hesaplanacaktır. Netice olarak alım yetkisinin geçerli olduğu dönem boyunca yapılacak geri alımlarda, en son tarihli finansal tablolarda yer alan dağıtılabilir özkaynak kalemleri toplamını aşmayacak şekilde işlem yapılacaktır.

Payların Geri Alımı İçin Alt ve üst Fiyat Limitleri
Payların geri alımlarında alt fiyat limiti 0 (sıfır), üst fiyat limiti ise açıklanan en son tarihli portföy tablosunda yer alan pay başına net aktif değerinin %25 fazlasıdır.

Genel Kurul'dan Talep Edilen Yetki Süresi ve İşlem Prosedürü
Yönetim Kurulu 18 ay boyunca pay geri alımı ve alınan payların elden çıkartılması konusunda yetkilidir. Bu yetki süresi içerisinde kalmak üzere, yönetim kurulu daha kısa süreli bir veya daha fazla geri alım programı gerçekleştirebilir.

Bir geri alım programına başlamadan en az 2 iş günü önce, alımların başlayacağı, alımların hangi aracı kurumlar aracılığıyla yapılacağı ve bu işlem nedeniyle aracı kuruma ödenecek komisyonlar bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur. Pay alımlarından sonra, işlem tarihini izleyen iş günü içerisinde, işleme konu payların nominal tutarını, işlem fiyatını, sermayeye oranını, varsa bu paylara bağlı imtiyazları ve işlem tarihini içeren bir özel durum açıklaması yapılır. Yönetim kurulu bu geri alım programının bitirilmesine karar verdiğinde, alım programının sona erdiği, geri alım programı boyunca alınmış olan paylar için ödenmiş olan maksimum ve ortalama geri alım bedeli, geri alımın maliyeti, geri alınan toplam pay sayısı ve sermayeye oranı, varsa bu paylara bağlı imtiyazları ve işlem tarihleri bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur.

Yönetim kurulu 18 aylık yetki süresi boyunca, biten bir geri alım programı sonrasında, tekrar bir geri alım programı başlatmaya karar verebilir. Bu takdirde yukarıdaki prosedür tekrarlanır.

Geri alım programları ile alınan paylar, ancak gerçekleştirilen en son geri alım programı sona erdirildikten sonra elden çıkartılabilir. Geri alınan payların elden çıkarılması halinde, işlem tarihini izleyen iş günü içerisinde, işleme konu payların nominal tutarı, sermayeye oranı, işlem fiyatı, varsa bu paylara bağlı imtiyazlar ve işlem tarihi bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur.

Yönetim kurulu geri alınan payların tamamını elden çıkarmaksızın satışları sonlandırmakta ve yeni bir geri alım programı başlatmakta yetkilidir.

Alımlar İçin Yetkilendirilen Aracı Kuruluşlar
Alımlar için yetkilendirilen aracı kuruluşlar aşağıdaki gibidir:
Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.
EFG Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.
Orion Investment Menkul Değerler A.Ş.
Geri Alım Programının Onaya Sunulacağı Genel Kurul Tarihi
Geri alım programı 31 Mayıs 2010 Pazartesi günü saat 16:00'da toplanacak olan genel kurulun onayına sunulacaktır.


21.04.2010

özet Bilgi: Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı

Şirketimiz Yönetim Kurulu 21.04.2010 tarih ve 6 sayılı toplantısında şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye artırılmasına ve bu amaçla yapılacak esas sözleşme değişikliğine ön izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına karar vermiştir.

08.04.2010

özet Bilgi: 31.12.2009 İtibariyle ön Satış Verileri

Şirketimizin devam eden projelerinde gerçekleşen konut ön satış verileri aşağıdaki gibidir.
31.12.2009 İtibariyle Satılan Konut Adedi
Lagün - 369
Bursa Modern - 413
Bosphorus City - 2.294
Aquacity 2010 - 632
Aquacity 2010 (Arsa Sahibi Adına Satılan) - 105
İstanbul Sarayları - 0
Toplam - 3.813

31.03.2010 İtibariyle Satılan Konut Adedi
Lagün - 374
Bursa Modern - 431
Bosphorus City - 2.361
Aquacity 2010 - 639
Aquacity 2010 (Arsa Sahibi Adına Satılan) - 116
İstanbul Sarayları - 225
Toplam - 4.146
ön satışlarımız, rezervasyon alımını takiben noterden d

Düzenlenen satış vaadi sözleşmeleri şeklinde yapılmaktadır. Müşterilerden ödeme planında belirtilen peşinat kadar nakit, ileri tarihlerde yapacakları ödemeler içinse ödeme planında yer alan vade ve meblağlarda senetler alınmaktadır. Alınan senetler takip eden aylarda bankalar aracılığıyla tahsil edilmektedir. Şirketimizin uyguladığı muhasebe standartları ve politikaları çerçevesinde ön satışlar nedeniyle müşterilerden yapılan tahsilatlar konut teslimlerine kadar geçen süre boyunca bilançoda yükümlülükler arasında alınan avanslar kalemi altında takip edilmektedir. Diğer yandan arsa ve üretim maliyetleri ise bu dönemde bilançoda aktifler arasında stoklar kalemi altında takip edilmektedir. Konut teslimlerinin yapılması ile birlikte teslim edilen konutlarla ilgili satış geliri ve satışların maliyeti tutarları gelir tablosuna aktarılmakta ve projenin karı kar zarar hesaplarına yansıtılmaktadır.

15.03.2010

özet Bilgi: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Açıklanacak özel Durum/Durumlar:
Şirketimiz Ankara İli, çankaya İlçesi, Büyükesat Mahallesinde kain tapunun 29183 ada 2 parsel numarasında kayıtlı, ekspertiz değeri 28.694.309 USD olan 16.331 m2 büyüklüğündeki arsayı 21.400.000 USD bedelle satın almıştır. Alış bedelinin 9.100.000 USD'lik kısmının peşin ödenmiş olup, kalan 12.300.000 USD'lik kısmı ise 45 gün sonra ödenecektir. Söz konusu arsanın üzerinde yaklaşık 40.000 m2 satılabilir alana sahip bir konut projesi geliştirilmesi planlanmaktadır.

26.02.2010

özet Bilgi: Bedelsiz Sermaye Artırımı

26.02.2010

özet Bilgi: 26.02.2010 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

Şirketimiz Yönetim Kurulu Şirket merkezinde yaptığı 26.02.2010 tarihli toplantıda alınan 3 No'lu karar ile;

 1. Şirketimizin 400.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak üzere 150.000.000 TL artırılarak 550.000.000 TL'ye çıkartılmasının 2009 yılı dönem sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
 2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.09.2009 tarih ve 27/748 sayılı kararında belirtilen ilke ve esaslar çerçevesinde Şirketimizin kendi hisselerini satın alabilmesi için bir geri alım programı hazırlanmasına ve hazırlanacak olan geri alım programının 2009 yılı dönem sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

Oybirliği ile karar vermiştir.


19.02.2010

Bursa Modern Projesi 1. Etap Teslimler
Şirketimizin Bursa Modern projesi birinci etabında ön satışı yapılmış 284 adet konut bulunmaktadır. Bu konutlardan 86 adedi, 2009 yılı Aralık ayı içinde konutunu teslim almak üzere başvuru yapan müşterilerimize teslim edilip faturalanmıştır. Teslim edilen bu konutlarla ilgili satış gelirleri 31.12.2009 tarihli mali tablolarımıza hasılat olarak yansıyacaktır. Söz konusu etapta konut teslimlerine devam edilmekte olup, kalan 198 adet konutun 2010 yılı ilk çeyreğinde teslim edilmesi planlanmaktadır.

16.02.2010

özet Bilgi: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Şirketimizce vergi dairesine sunulmuş olan 01.01.2009-31.12.2009 dönemi işletme ayrıntılı gelir tablosu 16.02.2009 tarihinde kamuya açıklanmış bulunmaktadır. Bu tabloda yer alan 30.735.439,90 TL tutarındaki pazarlama satış ve dağıtım giderlerinin büyük bölümü, henüz üretimi devam eden projelerimizde yer alan konutların ön satışı için yapılmış harcamalardan oluşmaktadır. Bu harcamalar oluştukları dönemde giderleştirilmekte ve kar/zarar hesabına yansıtılmaktadır. üretimi devam eden projelerdeki konutların satış geliri ise proje tamamlanıp konutlar alıcılara teslim edildiğinde hasılat olarak muhasebeleştirilecek ve kar/zarar hesabına yansıyacaktır. Satış ve pazarlama harcamaları oluştukları dönemde giderleştirilmiş olduğundan, mevcut durumda ön satışı tamamlanmış olan konutların teslim edileceği dönemde bu konutlarla ilgili ilave bir satış ve pazarlama gideri ortaya çıkmayacaktır.

29.01.2010

özet Bilgi: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu 29.01.2010 tarihinde yaptığı toplantıda, "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 26)" ile Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 39. maddesine getirilen değişiklik uyarınca şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2010 yılında aşağıda listelenen şirketlerden değerleme hizmeti alınmasına, ayrıca yıl içinde alınacak ve değerleme hizmeti gerektirecek varlıklar için de Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş ile Vektör Gayrimenkul Değerleme A.Ş. firmalarının seçilmesine, seçilen firmaların kamuya açıklanmasına oybirliği ile karar vermiştir.


13.01.2010

özet Bilgi: ön Satış Verileri
Şirketimizin devam eden projelerinde gerçekleşen konut ön satış verileri aşağıdaki gibidir.

ön satışlarımız, rezervasyon alımını takiben noterden düzenlenen satış vaadi sözleşmeleri şeklinde yapılmaktadır. Müşterilerden ödeme planında belirtilen peşinat kadar nakit, ileri tarihlerde yapacakları ödemeler içinse ödeme planında yer alan vade ve meblağlarda senetler alınmaktadır. Alınan senetler takip eden aylarda bankalar aracılığıyla tahsil edilmektedir. Şirketimizin uyguladığı muhasebe standartları ve politikaları çerçevesinde ön satışlar nedeniyle müşterilerden yapılan tahsilatlar konut teslimlerine kadar geçen süre boyunca bilançoda yükümlülükler arasında alınan avanslar kalemi altında takip edilmektedir. Diğer yandan arsa ve üretim maliyetleri ise bu dönemde bilançoda aktifler arasında stoklar kalemi altında takip edilmektedir. Konut teslimlerinin yapılması ile birlikte teslim edilen konutlarla ilgili satış geliri ve satışların maliyeti tutarları gelir tablosuna aktarılmakta ve projenin karı kar zarar hesaplarına yansıtılmaktadır.


29.12.2009

özet Bilgi: Seven Et Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin satın alımı
Şirketimiz Seven Et Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hisselerinin tamamını 27.650.000 TL bedelle satın almıştır. Satın alma bedeli 22 aya yayılan aylık taksitler halinde ödenecektir. Seven Et İstanbul, Sancaktepe, Samandıra'da bulunan ve aynı zamanda Lagün Projemizin yer aldığı arsaya komşu olan toplam 46.079,48 m2 arsaya sahiptir. Arsanın ekspertiz değeri KDV Hariç 25.064.123 TL olarak tespit edilmiştir. Seven Et mevcut durumda faal bir şirket olmayıp, söz konusu arsa dışında kayda değer bir aktifi ve borcu bulunmamaktadır. önümüzdeki dönemde Seven Et'in Şirketimiz bünyesinde birleştirilmesi ve arsa üzerinde bir konut projesi geliştirilmesi planlanmaktadır.


10.12.2009

özet Bilgi: Merkez Adres Değişikliği
Meliha Avni Sözen Cd. No:40 Mecidiyeköy Şişli İstanbul olarak kayıtlı olan merkez adresimiz, Dikilitaş Mahallesi, Yenidoğan Sokak, Sinpaş Plaza, No:36 Beşiktaş - İstanbul olarak değiştirilmiş ve yeni adresimiz 09.12.2009 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nca tescil edilmiştir.


09.12.2009

özet Bilgi: Kasım Ayı Satış Sonuçları
Şirketimizin devam eden projelerinde gerçekleşen konut ön satış verileri aşağıdaki gibidir.

ön satışlarımız, rezervasyon alımını takiben noterden düzenlenen satış vaadi sözleşmeleri şeklinde yapılmaktadır. Müşterilerden ödeme planında belirtilen peşinat kadar nakit, ileri tarihlerde yapacakları ödemeler içinse ödeme planında yer alan vade ve meblağlarda senetler alınmaktadır. Alınan senetler takip eden aylarda bankalar aracılığıyla tahsil edilmektedir. Şirketimizin uyguladığı muhasebe standartları ve politikaları çerçevesinde ön satışlar nedeniyle müşterilerden yapılan tahsilatlar konut teslimlerine kadar geçen süre boyunca bilançoda yükümlülükler arasında alınan avanslar kalemi altında takip edilmektedir. Diğer yandan arsa ve üretim maliyetleri ise bu dönemde bilançoda aktifler arasında stoklar kalemi altında takip edilmektedir. Konut teslimlerinin yapılması ile birlikte teslim edilen konutlarla ilgili satış geliri ve satışların maliyeti tutarları gelir tablosuna aktarılmakta ve projenin karı kar zarar hesaplarına yansıtılmaktadır.


03.12.2009

özet Bilgi: Satış Stratejisi Değişikliği
Sinpaş grup şirketlerinden ikinci el konut satış ve kiralama hizmetleri konusunda faaliyet gösteren Kentsel Hizmetler Yapı ve İşletme Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile projelerimizden ev satın alan müşterilere anapara ve kira geliri garantisi verilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Projelerimizden konut satın alan müşterilerimiz teslim tarihini takip eden bir sene boyunca, satın aldıkları bedelden konutlarını Kentsel'e satma hakkında sahip olacaktır. Ayrıca projelerimizden konut satın alıp kiraya vermek isteyen müşterilerimiz yine teslim tarihini takip eden bir sene boyunca kiracı temini için Kentsel'e başvurduklarında, başvurularını takip eden üç ay içerisinde kiracı bulunamaması halinde, dördüncü aydan başlayarak bir sene boyunca rayiç kira bedelleri Kentsel tarafından kendilerine ödenecektir. Bu garantiler karşılığında Şirketimiz, garanti kapsamında satılan her bir evin satış bedelinin %1'i kadar garanti ücretini Kentsel'e ödeyecektir. Anılan işlemlerle ilgili olarak Şirketimizin Kentsel'e karşı garanti ücreti dışında bir taahhüdü veya yükümlülüğü bulunmayacaktır.


05.11.2009

özet Bilgi: Konut ön Satış Verisi
Şirketimizin devam eden projelerinde gerçekleşen konut ön satış verileri aşağıdaki gibidir.

Aquacity 2010 projesinde olan kat karşılığı inşaat sözleşmesinde, projede geliştirilecek yapıların %35'inin arsa sahiplerine ait olması öngörülmektedir. Arsa sahiplerinden İncesu İnşaat Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. kendi payı olarak toplam 1.118 adet konutun değer olarak %17,5'ine denk gelen 175 adet bağımsız bölümü seçmiş bulunmaktadır. Bu bağımsız bölümlerin İncesu adına satılmasına ve bu satışlarla ilgili tahsil edilen bedellerin İncesu'ya ödenmesine başlanmıştır. Diğer arsa sahibi Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile bağımsız bölüm paylaşımı yerine hasılat paylaşımı yöntemi ile devam edilmesinde mutabık kalınmıştır. Kalan konutların satışları ile ilgili tahsil edilen bedellerden Seranit'in %17,5 olan payına düşen tutarlar, %6,5 oranında satış ve pazarlama gideri kesilerek Seranit'e ödenmeye başlanmıştır.

ön satışlarımız, rezervasyon alımını takiben noterden düzenlenen satış vaadi sözleşmeleri şeklinde yapılmaktadır. Müşterilerden ödeme planında belirtilen peşinat kadar nakit, ileri tarihlerde yapacakları ödemeler içinse ödeme planında yer alan vade ve meblağlarda senetler alınmaktadır. Alınan senetler takip eden aylarda bankalar aracılığıyla tahsil edilmektedir. Şirketimizin uyguladığı muhasebe standartları ve politikaları çerçevesinde ön satışlar nedeniyle müşterilerden yapılan tahsilatlar konut teslimlerine kadar geçen süre boyunca bilançoda yükümlülükler arasında alınan avanslar kalemi altında takip edilmektedir. Diğer yandan arsa ve üretim maliyetleri ise bu dönemde bilançoda aktifler arasında stoklar kalemi altında takip edilmektedir. Konut teslimlerinin yapılması ile birlikte teslim edilen konutlarla ilgili satış geliri ve satışların maliyeti tutarları gelir tablosuna aktarılmakta ve projenin karı kar zarar hesaplarına yansıtılmaktadır.


23.10.2009

özet Bilgi: Rüçhan ve/veya Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihleri
Şirketimizin 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içinde; çıkarılmış sermayesinin tamamı hisse senedi ihraç primlerinden artırılmak suretiyle 150.000.000 TL'den 400.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılan 250.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsilen ihraç edilecek paylar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30/09/2009 tarih ve GYO.58/834 sayı ile kayda alınmıştır. Ortaklarımızın artırılan 250.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylardan, sahip oldukları payların %166,67'si oranında bedelsiz pay alma hakları bulunmaktadır. Bedelsiz payların dağıtımı 27.10.2009 tarihinde gerçekleştirilecektir. Şirketimizin tüm payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlendiğinden pay sahipleri bedelsiz paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden alacaklardır.
Bedelsiz pay dağıtımı ile ilgili ilanımız 27.10.2009 tarihli Sabah ve Referans Gazetelerinde yayımlanacak olup sirküler metninin örneği ektedir.


11.08.2009

özet Bilgi: Sermaye Artırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvuru
Sermayemizin 136.974.510 TL'den 150.000.000 TL'ye artırılmasına dair işlemler tamamlanmış olup artırılan sermayenin ticaret siciline tescili için gerekli tescile mesnet belge verilmesi ve ayrıca Yönetim Kurulumuzun 28.07.2009 tarih ve 12 sayılı kararına istinaden Şirketin 150.000.000 TL olan sermayesinin tamamı hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak üzere 250.000.000 TL artırılarak 400.000.000 TL'ye çıkartılması ve bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların kayda alınması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.


29.07.2009

özet Bilgi: Sermaye Artırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 28.07.2009 tarih ve 12 sayılı kararı ile Şirketin 150.000.000 TL olan sermayesinin tamamı hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak üzere 250.000.000 TL artırılarak 400.000.000 TL'ye çıkartılmasına, bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların kayda alınması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve ilgili işlemleri yürütmek üzere İcra Kurulu Başkanlığı'nın görevlendirilmesine karar verilmiştir.


29.07.2009

özet Bilgi: Atamalar
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 28.07.2009 tarih ve 13 sayılı kararı ile Arazi Geliştirme Bölümü'nden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Oktay Şeref Rendeci'nin Bursa Bölge Koordinatörlüğü'ne ve Ankara Bölge Müdürü olarak görev yapan Bahadır Gülalioğlu'nun Arazi Geliştirme Bölümü'nden sorumlu genel müdür yardımcılığına atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.


10.07.2009

özet Bilgi: ön Satış Verileri
Şirketimizin devam eden projelerinde gerçekleşen konut ön satış verileri aşağıdaki gibidir. Gerçekleşen ve iptal edilen satış adetlerine sözleşme öncesi alınan rezervasyonlar ve rezervasyonların iptalleri de dahildir.

ön satışlarımız, noterden düzenlenen satış vaadi sözleşmeleri şeklinde yapılmaktadır. Müşterilerden ödeme planında belirtilen peşinat kadar nakit, ileri tarihlerde yapacakları ödemeler içinse ödeme planında yer alan vade ve meblağlarda senetler alınmaktadır. Alınan senetler takip eden aylarda bankalar aracılığıyla tahsil edilmektedir. Şirketimizin uyguladığı muhasebe standartları ve politikaları çerçevesinde ön satışlar nedeniyle müşterilerden yapılan tahsilatlar konut teslimlerine kadar geçen süre boyunca bilançoda yükümlülükler arasında alınan avanslar kalemi altında takip edilmektedir. Diğer yandan arsa ve üretim maliyetleri ise bu dönemde bilançoda aktifler arasında stoklar kalemi altında takip edilmektedir. Konut teslimlerinin yapılması ile birlikte teslim edilen konutlarla ilgili satış geliri ve satışların maliyeti tutarları gelir tablosuna aktarılmakta ve projenin karı kar zarar hesaplarına yansıtılmaktadır.


06.07.2009

özet Bilgi: Rüçhan ve/veya Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihleri
Şirketimizin 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içinde; çıkarılmış sermayesinin 12.709.829 TL'lik kısmı özel yedeklerden, 315.661 TL'lik kısmı olağanüstü yedeklerden olmak üzere toplam 13.025.490 TL artırılmak suretiyle 136.974.510 TL'den 150.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle, artırılan 13.025.490 TL (%9,5094) tutarındaki sermayeyi temsilen bedelsiz ihraç edilecek paylar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 25/06/2009 tarih ve GYO.57/487 sayı ile kayda alınmıştır. Ortaklarımızın artırılan 13.025.490 TL sermayeyi temsil eden paylardan, sahip oldukları payların %9,5094'ü oranında bedelsiz pay alma hakları bulunmaktadır. Bedelsiz pay alma işlemi 13.07.2009 tarihinde başlayacaktır. Bedelsiz pay alma işlemi için süre sınırlaması bulunmamaktadır. Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan pay sahipleri bedelsiz paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden alacaklardır.

Bedelsiz pay dağıtımı ile ilgili ilanımız 13.07.2009 tarihli Sabah ve Referans Gazetelerinde yayımlanacak olup ilan metninin örneği ektedir.


09.06.2009

özet Bilgi: Mayıs Ayı Satış Sonuçları
Şirketimizin devam eden projelerinde gerçekleşen konut ön satış verileri aşağıdaki gibidir. Gerçekleşen ve iptal edilen satış adetlerine sözleşme öncesi alınan rezervasyonlar ve rezervasyonların iptalleri de dahildir.

ön satışlarımız, noterden düzenlenen satış vaadi sözleşmeleri şeklinde yapılmaktadır. Müşterilerden ödeme planında belirtilen peşinat kadar nakit, ileri tarihlerde yapacakları ödemeler içinse ödeme planında yer alan vade ve meblağlarda senetler alınmaktadır. Alınan senetler takip eden aylarda bankalar aracılığıyla tahsil edilmektedir. Şirketimizin uyguladığı muhasebe standartları ve politikaları çerçevesinde ön satışlar nedeniyle müşterilerden yapılan tahsilatlar konut teslimlerine kadar geçen süre boyunca bilançoda yükümlülükler arasında alınan avanslar kalemi altında takip edilmektedir. Diğer yandan arsa ve üretim maliyetleri ise bu dönemde bilançoda aktifler arasında stoklar kalemi altında takip edilmektedir. Konut teslimlerinin yapılması ile birlikte teslim edilen konutlarla ilgili satış geliri ve satışların maliyeti tutarları gelir tablosuna aktarılmakta ve projenin karı kar zarar hesaplarına yansıtılmaktadır.


29.05.2009

özet Bilgi: Ankara ili, çankaya ilçesi, Dikmen Mahallesinde kain ve tapunun 29159 Ada 1 Parsel'inde kayıtlı 26.905 m2 büyüklüğündeki arsaya ilişkin açıklama
Ankara ili, çankaya ilçesi, Dikmen Mahallesinde kain ve tapunun 29159 Ada 1 Parsel'inde kayıtlı 26.905 m2 büyüklüğündeki arsanın daha önce gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile Seha İnşaat Mühendislik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den 17.300.000 USD bedelle satın alınmış olan 1766/5381 hissesinin mülkiyeti Şirketimize intikal etmiştir.

Diğer yandan Ankara ili, çankaya ilçesi, Dikmen Mahallesinde kain ve tapunun 29159 Ada 1 Parsel'inde kayıtlı 26.905 m2 büyüklüğündeki arsanın 3615/5381 hissesi ile ilgili olarak Avrasya Toplu Konut İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş./Ferda Şahin (Avrasya Grubu) ile hasılat paylaşımı esasına göre proje geliştirilmek üzere anlaşmaya varılmış ve anlaşmaya istinaden bu hissenin mülkiyeti de Şirketimize intikal etmiştir. Arsa üzerinde geliştirilecek projenin 3615/5381 hisseye düşen kısmının %40'ı hasılat payı olarak Avrasya Grubu'na ödenecek, ancak halihazırda Avrasya Grubu'na avans olarak ödenmiş olan 6.000.000 USD ileride Avrasya Grubu'nun payına düşecek hasılat payından mahsup edilecektir.


12.05.2009

özet Bilgi: Nisan Ayı Satış Sonuçları
Şirketimizin devam eden projelerinde gerçekleşen konut ön satış verileri aşağıdaki gibidir.

ön satışlarımız, noterden düzenlenen satış vaadi sözleşmeleri şeklinde yapılmaktadır. Müşterilerden ödeme planında belirtilen peşinat kadar nakit, ileri tarihlerde yapacakları ödemeler içinse ödeme planında yer alan vade ve meblağlarda senetler alınmaktadır. Alınan senetler takip eden aylarda bankalar aracılığıyla tahsil edilmektedir. Şirketimizin uyguladığı muhasebe standartları ve politikaları çerçevesinde ön satışlar nedeniyle müşterilerden yapılan tahsilatlar konut teslimlerine kadar geçen süre boyunca bilançoda yükümlülükler arasında alınan avanslar kalemi altında takip edilmektedir. Diğer yandan arsa ve üretim maliyetleri ise bu dönemde bilançoda aktifler arasında stoklar kalemi altında takip edilmektedir. Konut teslimlerinin yapılması ile birlikte teslim edilen konutlarla ilgili satış geliri ve satışların maliyeti tutarları gelir tablosuna aktarılmakta ve projenin karı kar zarar hesaplarına yansıtılmaktadır.

21.04.2009

özet Bilgi: Genel Kurul Sonuçları
Şirketimizin 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Nisan 2009 Pazartesi günü saat 16:00'da Sinpaş Bosphorus City Projesi Satış Ofisi, Altınşehir İstanbul Caddesi, Halkalı, Küçükçekmece, İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda,

2008 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile kabul edilerek Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda 2008 yılı 19.619.052 TL dönem karından

1.363.254 TL'nin birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına,

8.000.000 TL'nin birinci temettü olarak dağıtılmasına,

9.000.000 TL'nin ortaklara ikinci temettü olarak dağıtılmasına,

1.232.771 TL'nin ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına,

Geri kalan 23.027 TL'nin olağanüstü yedekler olarak ayrılmasına,
Ayrıca Olağanüstü Yedekler hesabından 2.176.431 TL olmak üzere toplam 19.176.431 TL'nin ortaklara nakit temettü olarak dağıtılmasına ve kar dağıtım işlemine 24 Nisan 2009 Cuma günü başlanılmasına,

2007 yılı karından SPK'nın Seri:IV, No:27 Tebliği'nin 5. maddesi uyarınca özel yedeğe ayrılmış olan 12.709.829 TL'nin tamamının 2008 yılı içinde gerçekleşmiş olması nedeniyle 12.709.829 TL'si özel yedeklerden ve 315.661 TL'si olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle Şirketin 136.974.510 TL olan çıkarılmış sermayesinin toplam 13.025.490 TL artırılarak 150.000.000 TL'ye çıkartılmasına sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların kayda alınması için 2009 yılı Mayıs ayı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına ve bedelsiz pay dağıtımının en geç 30.06.2009 tarihine kadar tamamlanmasına,

Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçi'nin 2008 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine,

Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Avni çelik, ömer Faruk çelik, Ahmet çelik, Mehmet çelik ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VI, No:11 sayılı tebliği'nin 18. maddesi çerçevesinde bağımsız üye olarak Ekrem Pakdemirli ve Osman Akyüz'ün seçilmelerine,

Denetçi olarak 1 yıl süreyle görev yapmak üzere ömer öztürk'ün seçilmesine,

Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen bağımsız denetim kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına,

Şirket Esas Sözleşmesinin "Yöneticilere İlişkin Yasaklar" başlıklı 21. maddesinin değiştirilmesine,

Yönetim Kurulu üyelerine şirketle muamele yapma, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapma ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilme hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri kapsamında izin verilmesine,

oy birliğiyle karar verilmiştir. Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Şirketimizin 2008 yılı faaliyetlerine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda kabul edilen kar dağıtım tablosu ektedir.


08.04.2009

özet Bilgi: Satış Sonuçları Ek Açıklama
Şirketimizin 08.04.2009 tarihinde yaptığı 01.01.2009-31.03.2009 döneminde gerçekleşen konut ön-satış verilerine ilişkin özel durum açıklamasında belirtilen 182 adet "yeni satış" 01.01.2009-31.03.2009 döneminde yapılan yeni satışları, 60 adet "iptal edilen satış" ise satışları 2007-2009 yıllarında devam eden projelerde başlangıçtan itibaren yapılan toplam 2.599 adet ön-satıştan 01.01.2009-31.03.2009 dönemi içerisinde iptal edilenleri göstermektedir.


08.04.2009

özet Bilgi: 01.01.2009-31.03.2009 Satış Sonuçları
Şirketimizin devam eden projelerinde 01.01.2009-31.03.2009 döneminde gerçekleşen konut ön satış verileri aşağıdaki gibidir. Şirketimiz kış aylarında mevsimsel etkilerden dolayı aktif bir pazarlama faaliyeti yürütmemiştir. Mart ayının son haftasında Aquacity 2010 projesinde mevcut müşteri portföyümüz satış ofisimize davet edilerek satışlara başlanmış olup, Nisan ayından itibaren bahar dönemi satış kampanyalarına başlanacaktır.
1 Ocak 2009 - 31 Mart 2009 Dönemi ön Satışlar ve ön Satış İptalleri

ön satışlarımız, noterden düzenlenen satış vaadi sözleşmeleri şeklinde yapılmaktadır. Müşterilerden ödeme planında belirtilen peşinat kadar nakit, ileri tarihlerde yapacakları ödemeler içinse ödeme planında yer alan vade ve meblağlarda senetler alınmaktadır. Alınan senetler takip eden aylarda bankalar aracılığıyla tahsil edilmektedir. Şirketimizin uyguladığı muhasebe standartları ve politikaları çerçevesinde ön satışlar nedeniyle müşterilerden yapılan tahsilatlar konut teslimlerine kadar geçen süre boyunca bilançoda yükümlülükler arasında alınan avanslar kalemi altında takip edilmektedir. Diğer yandan arsa ve üretim maliyetleri ise bu dönemde bilançoda aktifler arasında stoklar kalemi altında takip edilmektedir. Konut teslimlerinin yapılması ile birlikte teslim edilen konutlarla ilgili satış geliri ve satışların maliyeti tutarları gelir tablosuna aktarılmakta ve projenin karı kar zarar hesaplarına yansıtılmaktadır.

SNGYO öZEL DURUM AçIKLAMALARI


02.04.2009

özet Bilgi: Alım İşlemi Bildirimi
özet Bilgi : Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yönetim Kurulumuzun 31.03.2009 tarihinde yapılan toplantısında:

Şirketimizin 31.12.2008 tarihli mali tabloları ile 2008 Yılı Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun onaylanmasına

Ekte yer alan kar dağıtım tablosunda belirtildiği üzere, 2008 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Uluslararası Finansal Raporlama Standardı'na göre düzenlenmiş mali tablolara göre oluşan 19.619.052 TL dönem karından;

1.363.254 TL'nin birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılması,

8.000.000 TL'nin ortaklara birinci temettü olarak dağıtılması,

9.000.000 TL'nin ortaklara ikinci temettü olarak dağıtılması,

1.232.771 TL'nin ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılması,

Geri kalan 23.027 TL'nin olağanüstü yedekler olarak ayrılması,

Ayrıca olağanüstü yedekler hesabından 2.176.431 TL'nin de ortaklara temettü olarak dağıtılması

şeklinde toplam 19.176.431 TL (pay başına 14 kuruş, %14 oranında) nakit kar dağıtımı önerisinin 2008 yılı dönem sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

2007 yılı karından SPK'nın Seri: IV No: 27 Tebliği'nin 5. maddesi uyarınca özel yedeğe ayrılmış olan 12.709.829 TL'nin tamamının 2008 yılı içinde gerçekleşmiş olması nedeniyle 12.709.829 TL'si özel yedeklerden ve 315.661 TL'si olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle, Şirketin 136.974.510 TL olan çıkarılmış sermayesinin toplam 13.025.490 TL (pay paşına %9,5 oranında bedelsiz) artırılarak 150.000.000 TL'ye çıkartılmasının 2008 yılı dönem sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

Ekte yer alan gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Şirketimiz ortaklarının 20 Nisan 2009 Pazartesi günü saat 16:00'da Sinpaş Bosphorus City Projesi Satış Ofisi, Altınşehir İstanbul Caddesi Halkalı Küçükçekmece İstanbul adresinde düzenlenecek Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine,

oybirliğiyle karar verilmiştir.

Ek-1: Kar Dağıtım Tablosu
Ek-2: Genel Kurul Davet ve Gündemi.

24.03.2009

özet Bilgi: Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacağı Esaslar Hakkında Tebliği"nin 7. maddesi uyarınca oluşturulması zorunlu olan Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi, "Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü" olarak pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyetlerini sürdürmekte olup birim yöneticisinin iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

İletişim Bilgileri:

02.02.2009

özet Bilgi: Portföydeki Gayrimenkullerin Ekspertiz Tarih ve Değerleri
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ser: VI, No: 11 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca şirket portföyünde yer alan gayrimenkullerin değerlemesi yaptırılmış olup tespit edilen ekspertiz değerleri ve ekspertiz tarihleri aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulumştur.

Şirketimizin 31.12.2008 tarihli portföy tablosuna göre pay başına net aktif değeri 7,71 YTL'dir.


19.01.2009

özet Bilgi: Mali Tabloların Konsolide Şekilde Düzenlenmesi
Şirketimiz 31.12.2008 tarihli mali tabloları "konsolide" olarak düzenlenecek ve kamuya bu şekilde açıklanacaktır.


08.01.2009

özet Bilgi: 31.12.2008 İtibariyle Satış Sonuçları
Şirketimizin satışları devam eden 3 projesinde 31.12.2008 itibariyle konut ön satış verileri aşağıdaki gibidir. Şirketimizin 2008 güz dönemi pazarlama ve satış kampanyaları 30 Kasım 2008 tarihi itibariyle sona ermiştir. Şirketimiz kış aylarında mevsimsel etkilerden dolayı aktif bir pazarlama faaliyeti yürütmemektedir. Aşağıda yer alan ön satış verilerin değerlendirilmesinde bu hususun dikkate alınması uygun olacaktır.


ön satışlarımız, noterden düzenlenen satış vaadi sözleşmeleri şeklinde yapılmaktadır. Müşterilerden ödeme planında belirtilen peşinat kadar nakit, ileri tarihlerde yapacakları ödemeler içinse ödeme planında yer alan vade ve meblağlarda senetler alınmaktadır. Alınan senetler takip eden aylarda bankalar aracılığıyla tahsil edilmektedir.

Şirketimizin uyguladığı muhasebe standartları ve politikaları çerçevesinde ön satışlar nedeniyle müşterilerden yapılan tahsilatlar konut teslimlerine kadar geçen süre boyunca bilançoda yükümlülükler arasında alınan avanslar kalemi altında takip edilmektedir. Diğer yandan arsa ve üretim maliyetleri ise bu dönemde bilançoda aktifler arasında stoklar kalemi altında takip edilmektedir. Konut teslimlerinin yapılması ile birlikte teslim edilen konutlarla ilgili satış geliri ve satışların maliyeti tutarları gelir tablosuna aktarılmakta ve projenin karı kar zarar hesaplarına yansıtılmaktadır.


30.12.2008

özet Bilgi: Marmaris 1913-1914 Parsellerin Satın Alınması
Şirketimiz yönetim kurulunun 30.12.2008 tarihli toplantısında;

 1. Muğla ili, Marmaris İlçesi, İçmeler Köyü, Kızılkum Mevkii'nde kain 1913 parsel numaralı 40.900 metrekare büyüklüğündeki arsa ile 1914 parsel numaralı 25.618 metrekare büyüklüğündeki arsanın icra dairesince yapılan satıştan sırasıyla 3.160.000 YTL ve 2.060.000 YTL bedelle satın alınmasına,
 2. Avrasya Toplu Konut İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (Avrasya) ile aynı mevkide kain 1911 parsel numaralı 39.307 metrekare büyüklüğündeki arsa üzerinde hasılat paylaşımı esasına göre geliştirilen proje ile ilgili olarak Avrasya'nın üzerine düşen edimleri yerine getirmesi halinde, bu sefer icra dairesince yapılan satıştan alınan 1913 ve 1914 numaralı parsellerin de hasılat paylaşımı sözleşmesi kapsamında 1911 parsel ile aynı şartlarda geliştirilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu arsaların tamamı imar planında "Turistik Tesis ve Konut Alanı" içerisinde kalmakta olup, 1,3 inşaat emsaline (KAKS) sahiptir. Toplam arsa alanı 66.518 metrekare olan 1913 ve 1914 parseller 1911 parselden ayrı olarak değerlendirildiğinde üzerlerinde yaklaşık 86.500 metrekare inşaat alanına sahip bir proje geliştirilebilecek durumdadır. Bu parsellerin 39.307 metrekare büyüklüğündeki 1911 parsel ile birlikte değerlendirilmesi halinde ise toplam inşaat alanı yaklaşık 138.000 metrekare olacaktır. 1911, 1913 ve 1914 numaralı parsellerin 16.06.2008 tarihli ekspertiz raporunda tespit edilen ekspertiz değerleri sırası ile 66.821.900 YTL, 69.530.000 YTL ve 43.550.600 YTL olup, devam eden yılsonu değerleme çalışmaları sonucunda tespit edilecek ekspertiz değerlerine 31.12.2008 tarihli portföy tablomuzda yer verilecektir.


05.12.2008

özet Bilgi: Kasım Ayı Satış Sonuçları
Şirketimizin satışları devam eden 3 projesinde 30.11.2008 itibariyle konut ön satış verileri aşağıdaki gibidir.

ön satışlarımız, noterden düzenlenen satış vaadi sözleşmeleri şeklinde yapılmaktadır. Müşterilerden ödeme planında belirtilen peşinat kadar nakit, ileri tarihlerde yapacakları ödemeler içinse ödeme planında yer alan vade ve meblağlarda senetler alınmaktadır. Alınan senetler takip eden aylarda bankalar aracılığıyla tahsil edilmektedir.

Şirketimizin uyguladığı muhasebe standartları ve politikaları çerçevesinde ön satışlar nedeniyle müşterilerden yapılan tahsilatlar konut teslimlerine kadar geçen süre boyunca bilançoda yükümlülükler arasında alınan avanslar kalemi altında takip edilmektedir. Diğer yandan arsa ve üretim maliyetleri ise bu dönemde bilançoda aktifler arasında stoklar kalemi altında takip edilmektedir. Konut teslimlerinin yapılması ile birlikte teslim edilen konutlarla ilgili satış geliri ve satışların maliyeti tutarları gelir tablosuna aktarılmakta ve projenin karı kar zarar hesaplarına yansıtılmaktadır.


01.12.2008

özet Bilgi: SAF Gayrimenkul ve Ticaret Geliştirme A.Ş.'nin %7,4'ünün Satın Alınması
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.12.2008 tarihli toplantısında Saf Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %7,4'üne denk gelen hisselerin 41.551.000 USD bedelle Tivnikli Grubu'ndan satın alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Saf Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat Ticaret A.Ş. İstanbul Acıbadem'de 129.207 m2 büyüklüğünde bir arsaya sahiptir. Bu arsa üzerinde konut ve alışveriş merkezi birimlerinden oluşan karma bir proje gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Tasarım aşaması tamamlanan projede toplam 220.678 m2 satılabilir alana sahip 1.566 adet konut ve 91.401 m2 kiralanabilir alana sahip bir alışveriş merkezi planlanmıştır. Projede yer alan yapıların bir bölümü için avan proje onayı alınmıştır. Diğer kısımların avan proje onayları ve tamamının yapı ruhsatlarının alınması için çalışmalar devam etmektedir.

Söz konusu arsa ve yaklaşık 2,8 milyon YTL nakit mevcudu dışında önemli bir aktifi bulunmayan Saf Gayrimenkul'ün yaklaşık 41 milyon USD tutarında kredi borcu bulunmaktadır. Geliştirilmekte olan projenin ekspertiz değeri Vektör Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından 1,34 milyar YTL olarak takdir edilirken, HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılan firma değerlemesinde Saf Gayrimenkul'ün toplam özsermaye değeri 694,5 milyon USD olarak tespit edilmiştir.


05.11.2008

özet Bilgi: Ekim Ayı Satış Sonuçları Hakkında
Şirketimizin satışları devam eden 3 projesinde 31.10.2008 itibariyle konut ön satış verileri aşağıdaki gibidir:

Ekim ayı içinde satışları devam eden projelerimizden yalnızca Bosphorus City projesinde aktif bir satış ve pazarlama kampanyası sürdürülmekte olup bu ay içinde Lagün ve Ottoman'S projelerinde aktif bir kampanya uygulanmamıştır.

ön satışlarımız, noterden düzenlenen satış vaadi sözleşmeleri şeklinde yapılmaktadır. Müşterilerden ödeme planında belirtilen peşinat kadar nakit, ileri tarihlerde yapacakları ödemeler içinse ödeme planında yer alan vade ve meblağlarda senetler alınmaktadır. Alınan senetler takip eden aylarda bankalar aracılığıyla tahsil edilmektedir.

Şirketimizin uyguladığı muhasebe standartları ve politikaları çerçevesinde ön satışlar nedeniyle müşterilerden yapılan tahsilatlar konut teslimlerine kadar geçen süre boyunca bilançoda yükümlülükler arasında alınan avanslar kalemi altında takip edilmektedir. Diğer yandan arsa ve üretim maliyetleri ise bu dönemde bilançoda aktifler arasında stoklar kalemi altında takip edilmektedir. Konut teslimlerinin yapılması ile birlikte teslim edilen konutlarla ilgili satış geliri ve satışların maliyeti tutarları gelir tablosuna aktarılmakta ve projenin karı kar zarar hesaplarına yansıtılmaktadır.


03.11.2008

özet Bilgi: 30.09.2008 Tarihli Portföy Tablosu Düzeltme
Şirketimizin 31.10.2008 tarihinde İMKB'ye iletmiş olduğu 30.09.2008 tarihli portföy tablosunun "Borçlar" kaleminde sehven önceki dönem tablosunun tutarı olan 168,986,434 YTL yazılmıştır. Doğru tutar 226,542,310 YTL olup, bu çerçevede düzeltilen 30.09.2008 tarihli portföy tablosu İMKB'ye gönderilmiştir.

09.10.2008

özet Bilgi: 30.09.2008 İtibariyle Konut ön Satış Verileri
Şirketimizin satışları devam eden 3 projesinde 30.09.2008 itibariyle konut ön satış verileri aşağıdaki gibidir:

ön satışlarımız, noterden düzenlenen satış vaadi sözleşmeleri şeklinde yapılmaktadır. Müşterilerden ödeme planında belirtilen peşinat kadar nakit, ileri tarihlerde yapacakları ödemeler içinse ödeme planında yer alan vade ve meblağlarda senetler alınmaktadır. Alınan senetler takip eden aylarda bankalar aracılığıyla tahsil edilmektedir.

Şirketimizin uyguladığı muhasebe standartları ve politikaları çerçevesinde ön satışlar nedeniyle müşterilerden yapılan tahsilatlar konut teslimlerine kadar geçen süre boyunca bilançoda yükümlülükler arasında alınan avanslar kalemi altında takip edilmektedir. Diğer yandan arsa ve üretim maliyetleri ise bu dönemde bilançoda aktifler arasında stoklar kalemi altında takip edilmektedir. Konut teslimlerinin yapılması ile birlikte teslim edilen konutlarla ilgili satış geliri ve satışların maliyeti tutarları gelir tablosuna aktarılmakta ve projenin karı kar zarar hesaplarına yansıtılmaktadır.


13.10.2008

özet Bilgi: İkitelli'deki Ticari Binalar İçin İade Opsiyonunun Kullanılması
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.10.2008 tarihli toplantısında, son dönemde finansal piyasalarda yaşanan olumsuz gelişmelerin gayrimenkul piyasasındaki etkilerinin değerlendirilmesi neticesinde, Şirketimizin nakit mevcudunun potansiyel arsa alımlarında kullanılabilmesi amacıyla, Yönetim Kurulumuzun 11.07.2008 tarihli toplantısında toplam 118.337.000 YTL bedelle satın alınmasına karar verilen İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan çelik Ailesi bireylerine ait binalarla ilgili olarak, satıcı taraflarla daha önce mutabık kalınan iade etme opsiyonunun kullanılmasına ve binaların iade edilmesine karar vermiştir.


23.09.2008

özet Bilgi: Basında yer alan Ataköy Arazisi Haberleri
23.09.2008 tarihinde çeşitli basın yayın organlarında Ataköy arazisi için en yüksek teklifi verdiği belirtilen Kat Turizm Gayrimenkul Yatırımları ve İşletmeleri Ticaret A.Ş. Sinpaş Holding'in iştirak ettiği farklı bir şirket olup haberin Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilişkisi bulunmamaktadır.


10.09.2008

özet Bilgi: Kök Menkul ve Gayrimenkul Yatırım Ticaret A.Ş.ye ilişkin Haber
10.09.2008 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışı için ön yeterlilik müracaatını geçen yatırımcılardan biri olduğu belirtilen Kök Menkul ve Gayrimenkul Yatırım Ticaret A.Ş. Sinpaş Holding'in iştirak ettiği farklı bir şirket olup haberin Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilişkisi bulunmamaktadır.


08.09.2008

özet Bilgi: 30 Ağustos 2008 itibariyle Konut ön Satış Verileri
Şirketimizin satışları devam eden 3 projesinde 30 Ağustos 2008 itibariyle konut ön satış verileri aşağıdaki gibidir:


ön satışlarımız, noterden düzenlenen satış vadi sözleşmeleri şeklinde yapılmaktadır. Müşterilerden ödeme planında belirtilen peşinat kadar nakit, ileri tarihlerde yapacakları ödemeler içinse ödeme planında yer alan vade ve meblağlarda senetler alınmaktadır. Alınan senetler takip eden aylarda bankalar aracılığıyla tahsil edilmektedir.

Şirketimizin uyguladığı muhasebe standartları ve politikaları çerçevesinde ön satışlar nedeniyle müşterilerden yapılan tahsilatlar konut teslimlerine kadar geçen süre boyunca bilançoda yükümlülükler arasında alınan avanslar kalemi altında takip edilmektedir. Diğer yandan arsa ve üretim maliyetleri ise bu dönemde bilançoda aktifler arasında stoklar kalemi altında takip edilmektedir. Konut teslimlerinin yapılması ile birlikte teslim edilen konutlarla ilgili satış geliri ve satışların maliyeti tutarları gelir tablosuna aktarılmakta ve projenin karı kar zarar hesaplarına yansıtılmaktadır.


05.09.2008

özet Bilgi: Şişli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde Kain, Tapunun 144 Pafta, 1157 Ada, 1 Nolu Parselinde Kayıtlı 5.147 m2 Alanlı Arsanın Ekspertiz Değeri
Şirketimizin 01.09.2008 tarihli özel durum açıklamasıyla alımını duyurduğu, Şişli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde kain, tapunun 144 pafta, 1157 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı ve 11.500.000 EURO bedel karşılığında satın alınan 5.147 m2 alanlı arsanın ekspertiz çalışmaları tamamlanmış olup arsanın ekspertiz değeri 20.706.316 YTL olarak takdir edilmiştir.


01.09.2008

özet Bilgi: İstanbul İli, Şişli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde Kain, Tapunun 144 Pafta, 1157 Ada, 1 Nolu Parselinde Kayıtlı 5.147 m2 Arsanın Satın Alımı
Şirketimiz İstanbul İli, Şişli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde kain, tapunun 144 pafta, m1157 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı 5.147 m2 alanlı arsayı İsmail Ahmet Sarper ve Mehmet Mete Sarper'den toplam 11.500.000 EURO bedel karşılığında satın almıştır.

Söz konusu arsa üzerinde konut ve alışveriş birimlerinden oluşan ve yaklaşık 19.600 m2 satılabilir alana sahip karma bir proje geliştirilmesi planlanmaktadır. Proje geliştirme ve izin süreçlerinin 2009 yılının ilk yarısında tamamlanması, 2009 yılının ikinci yarısında projeye başlanması ve yaklaşık üç yıllık bir sürede projenin tamamlanması planlanmaktadır. Projenin inşaat maliyetleri, yapı denetim gideri, satış pazarlama ve yönetim gideri toplamının 25 milyon USD olması, inşa edilecek yapıların satışından ise 69 milyon USD gelir elde edilmesi beklenmektedir.

Söz konusu arsanın ekspertiz çalışmaları devam etmekte olup, tamamlandığında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.


20.08.2008

özet Bilgi: İstanbul İli, Şişli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde Kain Tapunun; 144 Pafta, 994 Ada, 14 Parselinde Kayıtlı 26.380 m² Alanlı Arsaya İlişkin Sözleşme
Şirketimizce; ekspertiz değeri 75.000.000 YTL olan İstanbul İli, Şişli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde kain tapunun; 144 pafta, 994 ada, 14 parselinde kayıtlı 26.380 m² alanlı arsa üzerinde proje geliştirmek üzere, arsa sahipleri olan Dünya Tekstil ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Taşyapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş., İbrahim Halit çizmeci ve Metin Uysal ile ayrı ayrı anlaşmaya varılmıştır. Sonuç olarak arsa sahiplerine arsalarına karşılık toplam 13,5 milyon YTL ve 2,25 milyon USD bedel nakit olarak ödenecek, ayrıca arsa üzerinde yapılacak yapıların toplam % 49,17'si de arsa sahiplerine ait olacaktır.

Sözkonusu arsa üzerinde konut ve alışveriş birimlerinden oluşan karma bir proje geliştirilmesi planlanmaktadır. Proje geliştirme ve izin süreçlerinin 2009 yılının ilk yarısında tamamlanması, 2009 yılının ikinci yarısında projeye başlanması ve yaklaşık üç yıllık bir sürede projenin tamamlanması planlanmaktadır. Projenin tamamının inşaat maliyetleri, yapı denetim gideri, satış pazarlama ve yönetim gideri toplam 90 milyon USD olup, inşa edilecek yapıların Şirketimiz payına düşen kısmının satışından 129.214.505 USD gelir elde edilmesi beklenmektedir.


20.08.2008

özet Bilgi: Lagün Projesine İlişkin Yapı Ruhsatlarının İptali Davası
Şirketimizce 04.01.2008 tarihli özel durum açıklamasında özetle, imar planı yapılırken İSKİ'nin görüşünün alınmamış olması gerekçesiyle İSKİ tarafından, Samandıra Belediyesi aleyhine, Şirketimizin Lagün projesine ilişkin yapı ruhsatlarının iptali için İstanbul 9. İdare Mahkemesinde dava açıldığı ve mahkemece yürütmenin durdurulması kararı verildiği bildirilmiştir. Bu defa Lagün projemizin yer aldığı arsayı da kapsayan bölge ile ilgili yeniden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Samandıra Uygulama İmar Planları, İSKİ'nin uygun görüşünü de alarak kesinleşmiş ve yürürlüğe girmiştir. Bu sebeple Şirketimizce yapılan başvuru neticesinde ilgili yapı ruhsatları 2008/04 ve 2008/05 sayı ile yenilenmiştir. Bu nedenle ruhsat iptali davasının konusu kalmamış ve Samandıra Belediyesince verilen 19.8.2008 tarihli yazı ile inşaatlara devam edilmesinde bir sakınca bulunmadığı Şirketimize bildirilmiştir.


08.08.2008

özet Bilgi: 31.07.2008 İtibariyle Konut ön Satış Verileri
Şirketimizin satışları devam eden 3 projesinde 31.07.2008 itibariyle konut ön satış verileri aşağıdaki gibidir.

ön satışlarımız, noterden düzenlenen satış vaadi sözleşmeleri şeklinde yapılmaktadır. Müşterilerden ödeme planında belirtilen peşinat kadar nakit, ileri tarihlerde yapacakları ödemeler içinse ödeme planında yer alan vade ve meblağlarda senetler alınmaktadır. Alınan senetler takip eden aylarda bankalar aracılığıyla tahsil edilmektedir.

Şirketimizin uyguladığı muhasebe standartları ve politikaları çerçevesinde ön satışlar nedeniyle müşterilerden yapılan tahsilatlar konut teslimlerine kadar geçen süre boyunca bilançoda yükümlülükler arasında alınan avanslar kalemi altında takip edilmektedir. Diğer yandan arsa ve üretim maliyetleri ise bu dönemde bilançoda aktifler arasında stoklar kalemi altında takip edilmektedir. Konut teslimlerinin yapılması ile birlikte teslim edilen konutlarla ilgili satış geliri ve satışların maliyeti tutarları gelir tablosuna aktarılmakta ve projenin karı kar zarar hesaplarına yansıtılmaktadır.


16.07.2008

özet Bilgi: Ticari Gayrimenkullerin Satın Alımı
11.07.2008 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen ticari gayrimenkullerin alım işleminde, Şirketimiz ve satıcı taraflar, Şirketimizin 5 yıllık bir süre boyunca sözkonusu gayrimenkulleri iade etme opsiyonu bulunmasında mutabık kalmıştır. Şirketimiz 5 yıllık bir süre boyunca istediği herhangi bir anda gayrimenkulleri iade edebilecek ve yapmış olduğu ödemeyi geri alabilecektir. Bu opsiyon tek taraflı olup, iade edip etmeme insiyatifi Şirketimizde olacaktır.

Varılan mutabakat çerçevesinde, Şirketimizin gayrimenkulleri satın almak için yaptığı ödemeler ödeme tarihindeki kurdan Euro para birimine çevrilecek ve iade durumunda Euro olarak geri alınacaktır. Şirketimizin iade talep etmesi halinde, satıcı taraflar üç ay içerisinde gereken meblağı ödeyerek gayrimenkulleri geri alacaktır. Gayrimenkullerin iadesine kadar geçen süre boyunca tahsil edilen kiralar Şirketimizde kalacak ve irat kaydedilecektir.

Sözkonusu gayrimenkullerin opsiyonlu olarak alınması sayesinde Şirketimiz bir taraftan düzenli kira geliri elde ederken, diğer taraftan da önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek daha cazip gayrimenkul yatırımlarını değerlendirebilecek durumda olacaktır.


11.07.2008

özet Bilgi: Ticari Gayrimenkullerin Satın Alımı
Şirketimizin 05.06.2008 tarihli ".portföy değerinin % 30'una kadar ticari gayrimenkul yatırımı yapılabileceğine." ilişkin Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda; 11.07.2008 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı, 14 sayılı kararı ile; İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, İkitelli Organize Sanayi Bölgesindeki İş Merkezinde bulunan 20 adet gayrimenkulün % 60 hissesinin toplam 15.700.000 YTL bedelle satın alınmasına, İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, İkitelli Organize Sanayi Bölgesindeki İş Merkezinde A-1 Blokta bulunan 10 adet gayrimenkulün % 34,64 hissesinin toplam 14.525.000 YTL bedelle satın alınmasına, İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, İkitelli Organize Sanayi Bölgesindeki İş Merkezinde bulunan A-5 ve A-6 Blokun % 98,83 hissesinin toplam 88.112.000 YTL bedelle satın alınmasına karar verilmiştir.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesindeki İş Merkezinde bulunan, ekspertiz değeri KDV hariç 178.122.334 YTL olan A-5 ve A-6 Blokta 21.500 m² çarşı, 44.363 m² depo alanı olmak üzere toplam 65.863 m² kiralanabilir alan bulunmaktadır. İkitelli Organize Sanayi Bölgesindeki çelik Törün İş Merkezinde bulunan, ekspertiz değeri KDV hariç 19.034.560 YTL olan 20 adet gayrimenkulün kiralanabilir alanı 22.563 m²'dir. İkitelli Organize Sanayi Bölgesindeki İş Merkezinde A-1 Blokta bulunan, ekspertiz değeri KDV hariç 14.525.000 YTL olan 10 adet gayrimenkulün ise kiralanabilir alanı 29.554 m²'dir.

Binaların halihazırdaki sahipleri çelik Ailesi bireyleri olup, binaların bedelinin % 40'ı peşin, % 60'ı 12 ay vade ile ödenecektir. Şirketimiz bu binaların tamamından aylık 930.000 YTL kira geliri elde etmeyi hedeflemektedir.


11.07.2008

özet Bilgi: Ticari Gayrimenkullerin Satın Alımı
Şirketimizin 05.06.2008 tarihli "... portföy değerinin % 30'una kadar ticari gayrimenkul yatırımı yapılabileceğine..." ilişkin yönetim kurulu kararı doğrultusunda; İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş merkezinde bulunan 20 adet gayrimenkulün % 60 hissesinin toplam 15.700.000 YTL bedelle satın alınmasına, İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş merkezinde A-1 Blokta bulunan 10 adet gayrimenkulün % 34,64 hissesinin toplam 14.525.000 YTL bedelle satın alınmasına, İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki İş merkezinde bulunan A-5 ve A-6 Blokunun % 98,83 hissesinin toplam 88.112.000 YTL bedelle satın alınmasına karar verilmiştir.


08.07.2008

özet Bilgi: 30 Haziran 2008 İtibariyle Konut ön Satış Verileri
Şirketimizin satışları devam eden 3 projesinde 30 Haziran 2008 itibariyle konut ön satış verileri aşağıdaki gibidir:

ön satışlarımız, noterden düzenlenen satış vaadi sözleşmeleri şeklinde yapılmaktadır. Müşterilerden ödeme planında belirtilen peşinat kadar nakit, ileri tarihlerde yapacakları ödemeler içinse ödeme planında yer alan vade ve meblağlarda senetler alınmaktadır. Alınan senetler takip eden aylarda bankalar aracılığıyla tahsil edilmektedir.

Şirketimizin uyguladığı muhasebe standartları ve politikaları çerçevesinde ön satışlar nedeniyle müşterilerden yapılan tahsilatlar konut teslimlerine kadar geçen süre boyunca bilançoda yükümlülükler arasında alınan avanslar kalemi altında takip edilmektedir. Diğer yandan arsa ve üretim maliyetleri ise bu dönemde bilançoda aktifler arasında stoklar kalemi altında takip edilmektedir. Konut teslimlerinin yapılması ile birlikte teslim edilen konutlarla ilgili satış geliri ve satışların maliyeti tutarları gelir tablosuna aktarılmakta ve projenin karı kar zarar hesaplarına yansıtılmaktadır.


30.06.2008

özet Bilgi: Muğla ili, Marmaris İlçesi, İçmeler Köyü, Kızılkum Mevkiinde Kain, 1911 Parsel Numaralı 39.307 m2 Arsa üzerinde Proje Geliştirilmesi
Muğla ili, Marmaris ilçesi, İçmeler köyü, Kızılkum Mevkiinde kain, 1911 parsel numaralı 39.307 metrekare büyüklüğündeki arsa üzerinde hasılat paylaşımı suretiyle proje geliştirmek üzere Avrasya Toplu Konut İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (Avrasya) ile anlaşmaya varılmıştır.

Anlaşma çerçevesinde anılan arsa üzerinde geliştirilecek projenin satış gelirlerinden satış ve pazarlama harcamaları düşülerek tespit edilecek olan net satış hasılatının % 35'i Avrasya'ya ait olacaktır. Diğer yandan Şirketimizce Avrasya'ya avans olarak 23 milyon USD ödenmiştir.Bu tutarın YTL karşılığı her yıl gösterge niteliğindeki devlet iç borçlanma senetleri faiz oranının % 2 fazlası oranında artırılacaktır. Net satış hasılatı üzerinden Avrasya'nın payına düşen tutarlar öncelikle bu avanstan mahsup edilecek ve ancak bu avansın tamamen kapanması sonrasında artan kısmı Avrasya'ya ödenecektir.

Arsa üzerinde yaklaşık 51.000 metrekare satış alanına sahip bir konut projesi geliştirilmesi planlanmaktadır. Geliştirilecek projeden 87 milyon USD brüt satış geliri elde edilmesi, proje geliştirme ve inşaat maliyetlerinin ise 38 milyon USD olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.


06.06.2008

özet Bilgi: Sözleşme Feshi ve Ticari Gayrimenkul Satın Alımı
Şirketimiz yönetim kurulunun 05.06.2008 tarihli toplantısında;
1) Bursa'da toplam alanı 162.509 metrekare olan arsalar üzerinde Nergis İnşaat A.Ş. ile % 20 hasılat paylaşımı esasına göre geliştirilmekte olan Ottoman'S Projesi ile ilgili olarak, hasılat paylaşımına dair sözeşmenin karşılıklı feshedilmesi ve bunun yerine hem projenin yer aldığı 162.509 metrekare arsanın, hem bu projenin devamı olarak geliştirebilecek olan yaklaşık 346.000 metrekare büyüklüğündeki arsaların satın alınması için görüşmelere başlanmasına,

2) Şirketimizin konut projeleri geliştirmek yönünde ana stratejisi devam etmekle birlikte, gelen cazip tekliflerin değerendirilebilmesi amacıyla portföy değerinin % 30'una kadar ticari gayrimenkul yatırımı yapılabileceğinin kamuoyuna duyurulmasına ve İstanbul, Ankara, Kütahya, Aydın ve Malatya illerinde yer alan teklif konusu binaların satın alınması için görüşmelere başlanmasına karar verilmiştir.


02.06.2008

özet Bilgi: Alım İşlemi Bildirimi
özet Bilgi : 01.01.2008/31.05.2008 Konut ön Satış Verileri
Şirketimizin 24.05.2008 tarihinde satışına başlanan Bosphorus City projesinin 670 konutluk birinci etabında 31.05.2008 tarihi itibariyle 489 adet konutun ön satışı gerçekleşmiştir. Şirketimizin satışları devam eden 3 projesinde 01.01.2008/31.05.2008 tarihleri arasındaki konut ön satış verileri aşağıdaki gibidir.

2008 yılı birinci satış dönemimiz 15.06.2008 tarihi itibariyle tamamlanacaktır. 2. satış dönemimiz ise 2008 yılı Eylül ayında başlayacaktır. Ancak 1. etabı yoğun ilgi ve talep gören Bosphorus City projemizin ikinci satış dönemi öncesinde 2. Etabının satışlarına da başlanması düşünülmektedir.
ön satışlarımız, noterden düzenlenen satış vaadi sözleşmeleri şeklinde yapılmaktadır. Müşterilerden ödeme planında belirtilen peşinat kadar nakit, ileri tarihlerde yapacakları ödemeler içinse ödeme planında yer alan vade ve meblağlarda senetler alınmaktadır. Alınan senetler takip eden aylarda bankalar aracılığıyla tahsil edilmektedir.

Şirketimizin uyguladığı muhasebe standartları ve politikaları çerçevesinde ön satışlar nedeniyle müşterilerden yapılan tahsilatlar konut teslimlerine kadar geçen süre boyunca bilançoda yükümlülükler arasında alınan avanslar k alemi altında takip edilmektedir. Diğer yandan arsa ve üretim maliyetleri ise bu dönemde bilançoda aktifler arasında stoklar kalemi altında takip edilmektedir. Konut teslimlerinin yapılması ile birlikte teslim edilen konutlarla ilgili satış geliri ve satışların maliyeti tutarları gelir tablosuna aktarılmakta ve projenin karı kar zarar hesaplarına yansıtılmaktadır.


28.05.2008

özet Bilgi: 31 Mart 2008 Tarihli Konsolide Olmayan Ara Dönem Gelir Tablosu - Düzeltme
Şirketimizin 23.05.2008 tarihinde İMKB'ye ilettiği 31 Mart 2008 tarihli konsolide olmayan ara dönem gelir tablosunun "Azınlık Payları" ve "Ana Ortaklık Payları" kalemlerinde sehven sırasıyla 2.963.831 YTL ve 4.213.677 YTL tutarları gösterilmiştir. Konsolide olmayan mali tablolarda yer almaması gereken bu kalemler gelir tablomuzdan çıkartılmış ve mali tablolarımızın düzeltilmiş hali İMKB'ye gönderilmiştir. Bahsi geçen düzeltme dışında mali tablolarımızda bir değişiklik olmamıştır.


22.05.2008

özet Bilgi: 2007 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları
A) Şirketimizin 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Mayıs 2008 çarşamba günü saat 16:00'da, Sinpaş Lagün Projesi Satış Ofisi Abdurrahman Gazi Mahallesi, Ebubekir Cad. No:9 Samandıra, Kartal, İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;

1. 2007 yılı yılı bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile kabul edilerek Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda 2007 yılı 18.544.326 YTL dönem karının;

a. 46.231 YTL'sinin geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine,

b. 1.339.612 YTL'sinin birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına,

c. Gerçekleşmemiş sermaye kazançlarından (menkul kıymet değer artışları) kaynaklanan 12.709.829 YTL'nin özel yedekler olarak ayrılmasına,

d. Geri kalan 4.448.654 YTL'nin olağanüstü yedekler olarak ayrılmasına

oy birliği ile karar verilmiştir.

2. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçi'nin 2007 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

3. Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Sn.Avni çelik, Sn.Mehmet Haluk öztürk, Sn.Mehmet çelik, Sn.Zeki Kıvanç ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VI, No:11 sayılı Tebliği'nin 18. maddesi çerçevesinde bağımsız üye olarak Sn.Ekrem Pakdemirli ve Sn.Osman Akyüz'ün seçilmeleri oy birliği ile kabul edilmiştir.

4. Denetçi olarak 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Sn.ömer öztürk'ün seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

5. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen bağımsız denetim kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VI, No:11 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin" 41. maddesi uyarınca ekspertiz değeri alış maliyetinin altında olan Ankara-çankaya-Dikmen ve Ankara-Yenimahalle-Alacaatlı arsaları ile ilgili olarak ortaklara bilgi verilmiştir.

7. 2007 yılında yapılan toplam 8.190 YTL tutarında bağış ve yardımlar müzakere edilmiş, oy birliği ile kabul edilmiştir.

Genel Kurul Toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte yer almaktadır.

B) Şirketimizin yönetim kurulunun 21.05.2005 sayılı toplantısında Sayın Avni çelik'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine, Sayın Ekrem Pakdemirli'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine, Sayın Halit Serhan Ercivelek'in Genel Müdürlük görevinin devamına ve Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Sayın Mehmet çelik ve Sayın Osman Akyüz'ün seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.


05.05.2008

özet Bilgi: İstanbul İli, ümraniye İlçesi, Emek Mah. Baraj Yolu Caddesinde Yer Alan 1 Pafta 1958 Parsel Numaralı 56.209 m2 Büyüklüğündeki Arsa üzerindeki Projeye İlişkin Açıklama
Şirketimizce İstanbul İli, ümraniye İlçesi, Emek Mah. Baraj Yolu Caddesinde yer alan 1 pafta 1958 parsel numaralı 56.209 m2 büyüklüğündeki arsa üzerinde geliştirilmekte olan konut projesinde inşa edilecek 1.120 adet bağımsız bölümün yapı ruhsatları (inşaat ruhsatları) alınmıştır. Anılan bağımsız bölümlerin toplam brüt alanı 124.508 metrekaredir. Şirketimizce toplam 4 etap halinde geliştirilmesi planlanan projenin ilk etabının ön satışlarına Eylül 2008'de başlanması planlanmaktadır.

Projenin tamamında, inşaat ve satış giderlerinin 135 milyon YTL olması öngörülmektedir. Projede inşa edilecek olan bağımsız bölümlerin % 35'i yapılmış olan sözleşmeye istinaden arsa karşılığı olarak arsa sahiplerine verilecek olup, bağımsız bölümlerin geri kalan % 65'lik kısmının satışından yaklaşık 195 milyon YTL satış geliri elde edilmesi beklenmektedir.


30.04.2008

özet Bilgi: 2007 Yılına Ait Genel Kurul Toplantısına ilişkin Açıklama
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.04.2008 tarihli toplantısında;

1.Ekte yer alan gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Şirketimiz ortaklarının 21 Mayıs 2008 çarşamba günü saat 16:00'da Sinpaş Lagün Projesi Satış Ofisi, Abdurrahman Gazi Mahallesi, Ebu Bekir Caddesi No:9 Samandıra Kartal İstanbul adresinde düzenlenecek Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine,

2. Ekte yer alan kar dağıtım tablosunda belirtildiği üzere, 2007 yılı hesap dönemine ait mali tablolara göre oluşan 18.544.326 YTL dönem karının;

a. 46.231 YTL'sinin geçmiş yıl zararına mahsup edilmesi,

b. 1.339.612 YTL'sinin birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılması,

c. Gerçekleşmemiş sermaye kazançlarından (menkul kıymet değer artışları) kaynaklanan 12.709.829 YTL'nin özel yedekler olarak ayrılması,

d. Geri kalan 4.448.654 YTL'nin olağanüstü yedekler olarak ayrılması

şeklindeki kar dağıtım önerisinin 2007 yılı dönem sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.21.04.2008

özet Bilgi: Atama
Şirketimiz yönetim kurulunun 21.04.2008 tarihinde yapılan toplantısında Proje Geliştirme ve Süreç Yönetimi Bölümü'nden sorumlu genel müdür yardımcılığına Berna Akpınar'ın; İnşaat İhale Uygulama ve Kontrol Bölümü'nden sorumlu genel müdür yardımcılığına Hakan Kaya'nın atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir


01.04.2008

özet Bilgi: Bağımsız Denetimin Yaptırılacağı Firmaya İlişkin Karar
Şirketimiz yönetim kurulunun 31.03.2008 tarihinde yapılan toplantısında Şirketimizin 30 Haziran 2008 ve 31 Aralık 2008 tarihli bilançosu, gelir, özkaynak değişim ve nakit akım tabloları ile uygulanan önemli muhasebe politikalarının özeti ve diğer açıklayıcı dipnotlarının 30 Haziran 2008 itibarı ile bağımsız sınırlı denetimi ve 31 Aralık 2008 itibari ile bağımsız denetiminin denetim komitesince önerilen Deloitte&Touche Tohmatsu üyesi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ye yaptırılmasına karar verilmiştir.


25.03.2008

özet Bilgi: Boshporus City Projesine ilişkin Açıklama
Şirketimizin 21.03.2008 tarihli özel durum açıklamasında Boshporus City projemizin gerçekleştirildiği arsanın büyüklüğü 246.092 metrekare yerine sehven 256.092 metrekare olarak yazılmıştır. Şirketimizin İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi Halkalı Mahallesinde mülkiyeti tamamen kendisine ait olan toplam 412.177 metrekare arsası bulunmaktadır. Bu arsa birbirine komşu olan 246.092 metrekare büyüklüğündeki 800 ada ve 4 parsel ve 166.085 metrekare büyüklüğündeki 801 ada ve 2 parselden oluşmaktadır. Bosphorus City projemiz 246.092 metrekare büyüklüğündeki 800 ada ve 4 parsel üzerinde yer almaktadır. Bu projenin 1. Etabını oluşturan ve bu aşamada ön satışlarına başlanması planlanan 670 bağımsız bölümün (toplam brüt alanı 81.521 metrekare) ruhsatları alınmıştır. Projenin 1. etabındaki bu bölümlerin satışından yaklaşık 150 milyon YTL ciro elde edilmesi, inşaat ve satış giderlerinin ise yaklaşık 76 milyon YTL olması öngörülmektedir. Projenin yer aldığı arsa tamamen Şriketimiz mülkiyetinde olduğundan ileriye dönük herhangi bir arsa maliyeti oluşmayacaktır. Projenin diğer etaplarında yaklaşık 291.600 metrekare brüt alana sahip 2.086 adet bağımsız bölüm yer alacaktır. Diğer etaplarda yer alacak bağımsız bölümlerin ruhsat süreçlerinin 2008 yılı 3. çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır. Bosphorus City projemizin geliştirildiği parselin yanında yer alan 166.085 metrekare büyüklüğündeki 801 ada ve 2 parsel üzerinde ise farklı bir konsept taşıyan, ayrı bir proje geliştirilmesi için çalışmalara başlanmıştır.


21.03.2008

özet Bilgi: Boshporus City Projesine ilişkin Açıklama
Şirketimizin İstanbul ili Küçükçekmece İlçesi Halkalı Mahallesinde yer alan 256.092 m2 büyüklüğündeki F21C21A1b pafta 800 ada ve 4 parsel numaralı arsası üzerinde geliştirilmekte olan Bosphorus City isimli konut projesinin 1. etabında inşa edilecek 670 adet bağımsız bölümün yapı ruhsatları (inşaat ruhsatları) alınmıştır. Anılan bağımsız bölümlerin toplam brüt alanı 81.521 m2 olup, bu etabın inşaatına ve ön satışlarına Nisan 2008'de başlanması planlanmaktadır.


30.01.2008

özet Bilgi: Avam Proje Tasdiki
Şirketimizin İstanbul ili, ümraniye ilçesi, Emek Mahallesi Baraj Yolu Caddesinde 63.660 metrekare büyüklüğündeki arsa üzerinde geliştirilmekte olan konut projemizin avan projeleri Sarıgazi Belediye Başkanlığı'nın 29 Ocak 2008 tarih ve 01/173340 no'lu yazısı ile tasdik edilmiştir. Avan proje onayı inşaat ruhsatı öncesi bir ön aşama olup, bundan sonra Şirketimiz ilgili belediyeye anılan projeye inşaat ruhsatı verilmesi talebiyle başvuruda bulunacaktır.


14.01.2008

özet Bilgi: 31.12.2007 Tarihli Portföy Tablosu - Düzeltme
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 14.01.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. "Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin 09.01.2008 tarihinde İMKB'ye iletmiş olduğu 31.12.2007 tarihli portföy tablosunda Küçükçekmece-Halkalı arsasının ekspertiz değeri sehven 301.592.035 YTL olarak yazılmıştır. Arsanın en son alınan 25.12.2007 tarihli ekspertiz raporundaki değeri 314.658.389 YTL'dir. Bu çerçevede düzeltilen 31.12.2007 tarihli portföy tablosu ilişikte tarafınıza iletilmiştir."


04.01.2008

özet Bilgi: Lagün Projesine ilişkin Yapı Ruhsatlarının İptali Davaları ile ilgili Açıklama
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 04.01.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. "Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından, Samandıra Belediyesi aleyhine, imar planı yapılırken İSK'nin görüşünün alınmamış olması gerekçesiyle, diğer bazı projelerin yanı sıra Şirketimizin Lagün projesine ilişkin yapı ruhsatlarının iptali için de İstanbul 9. İdare Mahkemesinde davalar açıldığı öğrenilmiştir. Samandıra Belediyesi'ni İSKİ'nin açtığı mezkur davada yürütmenin durdurulması kararı verilmiş, Samandıra Belediyesi'nce karara süresinde itiraz edilmiştir. Ancak henüz Bölge İdare Mahkemesi'nce bir karar verilmemiştir. Şirketimiz, İSKİ'nin projelerimize onay vermiş olması idari dava açma sürelerinin geçmiş olması, inşaatın geldiği seviye sebebiyle Şirketimiz lehine müktesep hak oluşması ve dava konusu taşınmazın imar durumunun aynen korunarak Büyükşehir Belediyesince yeni imar planı hazırlanmış olması sebepleri ile davanın reddi gerektiğinden bahisle, davalı Samandıra Belediyesi yanında davaya müdahil olacaktır. Dava konusu, İSKİ ile belediyenin prosedür restleşmesidir. Nitekim Büyükşehir Belediyesi dava konusu imar planının yoğunluklarını da aşan yeni imar planını tanzim etmiş, belediye meclisinin 40.sırada gündemine alınmış görüşülmektedir. Bahse konu yeni planda Şirketimizin sahibi olduğu dava konusu taşınmazların imar durumu aynen korunmuştur. Bu plan izin alınması gereken kurumlardan İSKİ dahil olumlu görüş almıştır. Bu planın onaylanması halinde bahsi geçen dava konusuz ve sebepsiz kalacaktır. Bu çerçevede bahsi geçen davanın projenin seyrinde bir gecikmeye neden olmayacağı düşünülmektedir."


17.12.2007

özet Bilgi: İnpa Uluslararası Pazarlama İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Birleşmesi
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili olarak Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.'nden gelen 17.12.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. "Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimiz Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. Maddelerine göre % 99,89 hissesine sahip olduğu iştiraki İnpa Uluslararası Pazarlama İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi (İnpa) devralmak suretiyle birleşmiştir. Birleşme öncesinde Şirketimizin ve İnpa'nın Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 'deki sermaye payları sırasıyla % 15,70 ve % 20,08 iken, birleşme sonrasında İnpa'nın paylarının da katılması ile Şirketimizin Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'deki sermaye payı % 35,78'e ulaşmıştır. Birleşme öncesinde Şirketimiz İnpa'nın % 99,89 hissesine sahip olduğundan anılan birleşme işlemi gerek Şirketimiz yönetiminde gerekse Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. yönetiminde herhangi bir değişikliğe neden olmamıştır."


17.12.2007

özet Bilgi: Ekspertiz çalışmalarına ilişkin Açıklama ve Atama
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 14.12.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. "Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

1) Şirketimizin 22.11.2007 tarihli özel durum açıklamasında Arı Finansal Kiralama A.Ş.'nin 5.625.000 YTL bedelle satın alarak finansal kiralama yöntemi ile şirketimize kiralamış olduğu belirtilen Ankara, Polatlı, Yenidoğan Köyü, 4 ada, 1 parselde kayıtlı 280.812 m2 büyüklüğündeki arsanın ekspertiz çalışmaları tamamlanmış ve değeri 9.828.000 YTL olarak tespit edilmiştir.

2) Ankara İli, çankaya İlçesi, Dikmen Mahallesinde kain ve tapunun 254 parselinde kayıtlı 10.000 m2 alanlı gayrimenkulün tamamı ile ayni yerde kain 399 parselde kayıtlı 20.700 m2 alanlı gayrimenkulün 49/60 hissesi (16.905 m2) olmak üzere toplam 26.905 m2 alanlı gayrimenkullerin 17.300.000 ABD Doları bedelle satın alınması konusunda Seha İnşaat Mühendislik Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş. ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapılmıştır. Anılan arsanın ekspertiz çalışmaları devam etmekte olup, tamamlandığında ayrıca bilgi verilecektir.

3) Şirketimizin denetimden sorumlu komite üyeliğine yönetim kurulu üyemiz Ahmet çelik'in yerine bağımsız yönetim kurulu üyemiz Osman Akyüz seçilmiştir."


23.11.2007

özet Bilgi: Ankara, Polatlı, Yenidoğan Köyü, 4 Ada 1 Parselde Kayıtlı 280.812 m2 Arsaya İlişkin Açıklama
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 23.11.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. "Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimiz Arı Finansal Kiralama A.Ş.'nin Polatlı 1. İcra Müdürlüğünün 2007/130 Talimat sayılı dosyasından yapılan ihalede 5.625.000 YTL bedelle satın aldığı Ankara, Polatlı, Yenidoğan Köyü, 4 ada 1 parselde kayıtlı 280.812 metrekare büyüklüğündeki arsayı finansal kiralama yöntemi ile kiralamıştır. Kira ödemeleri 24.03.2008'de başlayacak ve aylık taksitler halinde 48 ay sürede ödenecektir. Vade sonunda anılan arsanın mülkiyeti ayrı bir bedel ödemeden Şirketimize devredilecektir. Arsa üzerinde yaklaşık 140 bin metrekare satılabilir alana sahip bir konut projesi geliştirilebilecek durumdadır. Sözkonusu arsanın ekspertiz çalışmaları devam etmekte olup, tamamlandığında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır."


26.10.2007

özet Bilgi: Avam Proje Onayı
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 26.10.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. "Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin İstanbul ili Küçükçekmece ilçesi Halkalı Mahallesinde yer alan 256.092 m² büyüklüğündeki F21C21A1B pafta, 800 ada ve 4 parsel numaralı arsası üzerinde 306.811,97 m² kat alanına sahip olan konut projemizin avan projeleri, Küçükçekmece Belediye Başkanlığı'nın 25 Ekim 2007 tarih ve M.34.6.Küç.0.13.02-11544 nolu yazısı ile tasdik edilmiştir. Avan proje onayı inşaat ruhsatı öncesi bir ön aşama olup, bundan sonra Şirketimiz ilgili belediyeye anılan projeye inşaat ruhsatı verilmesi talebiyle başvuruda bulunacaktır."


25.10.2007

özet Bilgi: İstanbul/üsküdar 73.571 m2 Arsanın Satın Alımına İlişkin Görüşmeler
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 24.10.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. "Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin üzerinde gayrimenkul projesi geliştirilebilecek arsalar temin edilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında İstanbul/üsküdar'da 73.571 metrekare büyüklüğünde bir arsanın nakit karşılığında veya hasılat paylaşımı yöntemiyle satın alınması için arsa sahipleri ile görüşmelere başlanmıştır. Şirketimizce daha önce ilan edilen arsa görüşmeleri halen devam etmektedir."


04.10.2007

özet Bilgi: Ottoman Gayrimenkul Yatırımları İnşaat ve Ticaret A.Ş. - İlave Hisse Alımı
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 04.10.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. "Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin 12.09.2007 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen Ottoman Gayrimenkul Yatırımları İnşaat ve Ticaret A.Ş.'n deki iştirak oranı ilave hisse alımı nedeniyle %22'den %24,9'a yükselmiştir."


19.09.2007

özet Bilgi: Ekspertiz Değeri - Ankara ili, Yenimahalle İlçesi, Alacaatlı Mahallesinde Kain, 220 Adet Parselden Oluşan 138.374 m2 Arsa
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 19.09.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. "Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 05.09.2007 ve 06.09.2007 tarihli özel durum açıklamalarımızda 20.756.100 USD bedelle satın alındığı bildirilen Ankara ili, Yenimahalle İlçesi, Alacaatlı Mahallesinde kain, 220 adet parselden oluşan toplam 138.374 metrekare arsanın ekspertiz çalışmaları tamamlanmış ve arsanın değeri 21.365.861 USD olarak tespit edilmiştir."


13.09.2007

özet Bilgi: Ottoman Gayrimenkul Yatırımları İnşaat ve Ticaret A.Ş.'ne İştirak Edilmesi
Şirketimizin Katar merkezli, tamamına Barwa Real Estate Co. unvanlı şirketin sahip olduğu, Barwa International firmasıyla yaptığı görüşmeler olumlu neticelenmiş olup, yönetim kurulumuzun 11.09.2007 tarihli 21 nolu kararı doğrultusunda, Barwa International Co. ile birlikte İstanbul merkezli, 1.000.000 YTL sermayeli, Ottoman Gayrimenkul Yatırımları İnşaat ve Ticaret A.Ş.'ne iştirak edilmiştir. Şirket hisselerinin %50'si Barwa International Co. %22'si de Şirketimiz tarafından nominal değeri üzerinden satın alınmıştır. Ottoman Gayrimenkul Yatırımları İnşaat ve Ticaret A.Ş., 12.09.2007 tarihinde Emlak Konut GYO A.Ş.'nin İstanbul Zeytinburnu'nda 184.000.000 YTL+KDV muhammen bedelli 774 ada 3 ve 41 parseller (73.000 m²) ve yine aynı ada 52 parselde bulunan 41.000.000 YTL+KDV muhammen bedelli (15.500 m²) arsa için açtığı ihalaye katılmıştır. 774 ada 3 ve 41 parseller için düzenlenen ihalede, 391.000.000 YTL ile en yüksek ikinci teklif Ottoman Gayrimenkul Yatırımları İnşaat ve Ticaret A.Ş. tarafından verilmiş olup, ihale 392.000.000 YTL+KDV bedelle TOBB'de kalmıştır. 774 ada 52 parselle ilgili düzenlenen ihale 87.000.000 YTL+KDV teklif vermek sureti ile Ottoman Gayrimenkul Yatırımları İnşaat ve Ticaret A.Ş. tarafından kazanılmıştır."


11.09.2007

özet Bilgi: Alım İşlemi Bildirimi
Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S.'nden gelen yazi Sirketimiz, gayrimenkul gelistirme konusunda faaliyet gosteren bir sirkete, Katar'da faaliyet gosteren, %55'i halka acik ve sermayesi- nin onemli bir kismi Katar devletine ait olan Barwa Real Estate Co. ile birlikte istirak etmek amaci ile gorusmelere baslamistir.


06.09.2007

özet Bilgi: Arsa Satın Alımı
Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S.'nden gelen yazi: Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Seri:VIII No:39 sayili Tebligi uyarinca yapilan aciklamadir. 05.09.2007 tarihli ozel durum aciklamamizda belirtilen Ankara Ili, Yenimahalle Ilcesi, Alacaatli Mahallesinde kain, toplam 220 adet parselden olusan toplam 138.374 metrekare arsa yonetim kurulumuzun 05.09.2007 tarih ve 20 sayili kararina istinaden arsa sahipleri ile yapilan pazarlik neticesinde pesin bedel mukabili satin alinmistir. Soz konusu arsanin ekspertiz calismalari devam etmekte olup tamamlandiginda ayrica bilgilendirme yapilacaktir. Ote yandan arsanin onceki sahipleri ile Sirketimiz iliskili taraflar degildir.


06.09.2007

özet Bilgi: Arsa Satın Alımı
Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S.'nden gelen yazi: Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Seri:VIII No:39 sayili Tebligi uyarinca yapilan aciklamadir. 05.09.2007 tarihli ozel durum aciklamamizda belirtilen Ankara Ili, Yenimahalle Ilcesi, Alacaatli Mahallesinde kain, toplam 220 adet parselden olusan toplam 138.374 metrekare arsa yonetim kurulumuzun 05.09.2007 tarih ve 20 sayili kararina istinaden arsa sahipleri ile yapilan pazarlik neticesinde pesin bedel mukabili satin alinmistir. Soz konusu arsanin ekspertiz calismalari devam etmekte olup tamamlandiginda ayrica bilgilendirme yapilacaktir. Ote yandan arsanin onceki sahipleri ile Sirketimiz ilişkili taraflar degildir.


05.09.2007

özet Bilgi: Arsa Satın Alımı
Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S.'nden gelen yazi: Ankara ili, Yenimahalle ilcesi, Alacaatli Mahallesinde kain, toplam 220 adet parselden olusan toplam 138.374 metrekare arsa, 20.756.100 USD bedelle satin alinmistir. Satin alinan arsa uzerinde bir konut projesi gelistirilmesi planlanmaktadir.


04.09.2007

özet Bilgi: Arsa Satın Alımına ilişki Görüşmeler
Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S.'nden gelen yazi: Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Seri:VIII No:39 sayili Tebligi uyarinca yapilan aciklamadir. Sirketimizin uzerinde gayrimenkul projesi gelistirilebilecek arsalar temin edilmesi amaciyla yuruttugu calismalar kapsaminda, Istanbul, Ankara, Adana, ve Mugla Ili hudutlari dahilinde olmak uzere sirasiyla yaklasik 25.000 metrekare, 130.000 metrekare, 150.000 metrekare ve 170.000 metrekare buyuklugundeki arsalarin, nakit karsiliginda veya hasilat paylasimi yontemiyle satin alinmasi icin arsa sahipleri ile gorusmelere baslanmistir.


23.07.2007

özet Bilgi: Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve Arsa Satın Alımı
Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S.'nden gelen yazi:

1) Sirketimizin 10.07.2007 tarihinde yapilan yonetim kurulu toplantisinda, uzerinde proje gelistirilmesi icin sahipleri ile gorusmelere baslanmasina karar verilen Istanbul Ili, Umraniye Ilcesi, Sarigazi Beldesi'nde kain 1 Pafta 718,719 ve 720 parseller- den olusan 55.000.000 YTL ekspertiz degerli toplam 63.660 metrekare arsa ile ilgili olarak kat karsiligi insaat sozlesmesi yapilmistir. Arsa uzerinde yaklasik 132.000 metrekarelik bir konut projesi gelistirilebilecek olup sozlesme uyarinca arsa karsiliginda konutlarin %35'i arsa sahiplerine verilecektir.

2) Sirketimizin 03.07.2007 tarihinde yapilan yonetim kurulu toplantisinda alinan karar dogrultusunda satin alinmasi icin gerekli gorusmelere baslanan, Bursa Ili, Osmangazi Ilcesi, Demirtas mevkiinde kain toplam 162.509 metrekare buyuklugun- deki arsa ile ilgili olarak Sinpas Yapi Endustrisi A.S.'ye ait olan ve 61.036.306 YTL ekspertiz degerli %80 pay, 61.000.000 YTL'den satin alinmistir. Arsa uzerinde yaklasik 406.664 metrekare satilabi- lir alana sahip bir konut projesi gelistirilebilecek olup bu projede ruhsati alinan toplam 748 adet konut icin 2007 yili Eylul ayinda satis kampanyasina baslanmasi planlanmaktadir.


23.07.2007

özet Bilgi: Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemlere ilişkin Açıklama
Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. ile ilgili olarak HSBC Yatirim Menkul Degerler A.S.'den gelen yazi: Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S.'nin 14/15 Haziran 2007 tarihlerinde yapilan halka arzini takiben, paylarin 22 Haziran 2007' Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi'nda islem gormeye baslamasindan itibaren Kurumumuz tarafindan yapilan fiyat istikrarini saglayayici islemlere iliskin bilgiler asagidadir. 22 Haziran 28 Haziran 2007 tarihleri arasinda 6.70/7.40 fiyat araligindan 10.556.186 adet, 76.399.361 YTL tutarinda alim islemi yapilmistir.


11.07.2007

özet Bilgi: Arsa Satın Alımına ilişkin Görüşme ve Ankara Ofisinin Açılması ile ilgili Açıklama
Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S.'nden gelen yazi: Sirketimizin 10.07.2007 tarihinde yapilan yonetim kurulu toplantisinda,

1) Istanbul Ili, Umraniye Ilcesi, Sarigazi Beldesi'nde kain 1 pafta, 718, 719 ve 720 parsellerden olusan toplam 63.660 m2 arsanin satin alinmasi ve/veya kat karsiligi seklinde alinarak uzerinde proje gelistirilmesi icin arsa sahipleri ile gorusmelere baslanmasina,

2) Arazi gelistirme faaliyetlerini yurutmek uzere Ankara'da bir ofis kiralanarak sube acilmasina karar verilmistir.


09.07.2007

özet Bilgi: Gayrimenkul Geliştirme çalışmalarına ve Projelerine ilişkin Açıklama
Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S.'nden gelen yazi: 09.07.2007 tarihli Hurriyet gazetesinde cikan haberlerde bahsi gecen, Ikitelli, Eyup ve Acibadem'de yapilmasi planlanan ticari gayrimenkul yatirimlari, Sirketimiz disindaki diger Sinpas grubu sirketleri tarafindan yurutulen yatirim calismalaridir. Halka arz izahnamemizde de belirtildigi uzere Sirketimiz konut projeleri gelistirmeyi hedeflemekte olup, ticari projeler grubun diger bir sirketi olan Sinpas Yapi Endustri ve Ticaret A.S. tarafindan yurutulmektedir. Sirketimiz portfoyunde mevcut durum itibariyle insaati devam eden uc proje ve proje hazirliklari devam eden iki arsa bulunmaktadir. Kucukcekmece Halkali'da yer alan arsamizda "Bosphorus City" adi ile gerceklestirmek istedigimiz projenin on calismalari devam etmekte olup, henuz insaat ruhsatlari alinmamis ve insaata baslanmamistir.


04.07.2007

özet Bilgi: Arsa Satın Alım İhalesine ilişkin Sonuç - Istanbul Ili, Kucukcekmece Ilcesi, Tepeustu Mevkiinde Kain 2882, 2883 ve 3149 Parsellerden Olusan toplam 212.079 m2 Arsa
Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S.'nden gelen yazi: Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Seri:VIII, No:39 sayili Tebligi uyarinca yapilan aciklamadir. Sirketimiz, 03.07.2007 tarihli ozel durum aciklamasinda belirtildigi uzere Basbakanlik Toplu Konut Idaresinin, Istanbul Ili, Kucukcekmece Ilcesi, Tepeustu mevkiinde kain 2882, 2883 ve 3149 parsellerden olusan toplam 212.079 metrekare buyuklugundeki arsa ihalesine katilmis olup, diger katilimcilarin daha yuksek fiyat tekilifi verme nedeniyle ihale Sirketimiz lehine neticelenmemistir.


03.07.2007

özet Bilgi: 03.07.2007 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı Kararları
Sirketimizin 03.07.2007 tarihinde yapilan yonetim kurulu toplantisinda

1) Sinpas Yapi Endustri ve Ticaret A.S.'nin (Sinpas Yapi) Nergis Insaat ve Ticaret A.S., Cavit Caglar ve Mustafa Caglar (Nergis Grubu) ile imzaladigi 01.12.2005 tarihli "Hasilat Paylasimi, Insaat ve Alacagin Temliki Sozlesmesi'ne istinaden mulkiyetine sahip oldugu, uzerinde Ottoman'S isimli bir konut projesi gerceklestirilmesine yonelik calismalarin devam ettigi, Bursa ili,Osmangazi ilcesi, Demirtas mevkiinde kain 301 ada, 11,12,13,14,15 parseller ve 302 ada 1 ve 3 parsellerden olusan, toplam alani 162.509 metrekare olan ve imar haklarina gore uzerinde 321.768 metrekare yapi insa edilebilir durumda olan arsanin ve soz konusu sozlesmenin taraflari olan Sinpas Yapi ile Nergis Grubu'nun anilan sozlesmeden dogan hak ve yukumluluklerinin (sozlesmeye gore soz konusu arsa uzerinde gelistirilecek projenin gelistirme ve satis giderlerinin tamami Sinpas Yapi tarafindan karsilanacak, projeden elde edilecek hasilatin ise % 80'i Sinpas Yapi'ya, % 20'si Nergis Grubuna ait olacaktir) tum taahutleri ile birlikte devralinmasi icin ilgili taraflar nezdinde gorusmelere baslanmasina ve Nergis Grubu'nun anilan sozlesmeden kaynaklanan tum hak ve alacaklarini gayrikabilirucu olarak TMSF'ye temlik etmis olmasi nedeniyle sozkonusu devir islemine muvafakat vermesi talebiyle TMSF'ye basvurulmasina,

2) Basbakanlik Toplu Konut Idaresinin, Istanbul ili, Kucukcekmece ilcesi, Tepeustu mevkiinde kain 2882,2883 ve 3149 parsellerden olusan toplam 212.079 metrekare buyuklugundeki arsanin satisi icin 3 Temmuz 2007 tarihinde duzenleyecegi ihaleye istirak edilmesine karar verilmistir.

İletişim İletişim
Formu

İLETİŞİM FORMU

Close

(*) işaretli alanlar zorunludur.

GÖNDERİLİYOR

“Binlerce ailenin hayatına değer katan Büyük Sinpaş Ailesi’nin bir üyesi olmanızı ve sizlere yeni projelerimizi aktarmayı, size özel hazırlayacağımız fırsat ve kampanyaları duyurmayı istiyoruz. Bu nedenle formda verdiğiniz kişisel bilgilerinizi sadece Sinpaş Holding ve grup şirketlerinin pazarlama ve iletişim faaliyetlerinde kullanacağımızı ve Türkiye Cumhuriyeti 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması kanunu kapsamında koruyacağımızı taahhüt ederiz. Sinpaş Holding olarak ticari faaliyetlerimize devam ettiğimiz sürece, bu yasa kapsamında kişisel verilerinizi; sizi, hazırladığımız özel kampanyalardan haberdar edebilmek için, yurt içi veya yurt dışında güvenli veri merkezlerinde saklayıp şirketimizin gizlilik anlaşması yaptığı iş ortaklarıyla paylaşabileceğiz. Veri paylaşım tercihlerinizi değiştirmek istediğinizde, isteğinizi info@sinpas.com.tr e-posta adresimiz veya 4441974 numaralı çağrı merkezimiz aracılığı ile veri uzmanımıza iletebilir ve üyeliğinizi iptal edebilirsiniz.”

SİNPAŞ GYO
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ


Bu Bilgilendirme ve Aydınlatma Formu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanun”) ile düzenlenen gerçek kişilerin “Kişisel Verilerinin” işlenmesi ve aktarılması kapsamında hazırlanmıştır. 6698 Sayılı Kanun kapsamında, şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz tarafınıza ait her türlü güncel bilgi “Kişisel Veri” olarak kabul edilecektir.


Sizlere ait kişisel verilerin güvenliği bizler için büyük önem taşımakta olup, kişisel verileriniz mevzuatın öngördüğü şartlara uygun olarak, mümkün olan en güvenli şekilde ve hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle, mevzuata uygun koşullarda saklanacaktır.


a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (kısaca Sinpaş GYO) tarafından aşağıda açıklananlar kapsamında işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşlenebileceği
Toplanan kişisel verileriniz, şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerinin ifası, güncellemeler ile ilgili bilgilendirme yapabilmek, sizlerle yapılacak sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi ile kanuni yükümlülüklerin hatırlatılması ve yerine getirilmesi, çeşitli reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, finansman, muhasebe ve hukuk işlerinin yürütülmesi ve takibi, talep ve şikayetlerinizin takibi - Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi , müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası kapsamında anket ve oylamalar ile görüşünüzün alınması, sizler için uygun ürün, proje ve hizmetlerin belirlenmesi, bunların size özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi, etkin bir müşteri hizmeti sunulması, mevzuatta, şirket içi politikalarda sizi ilgilendiren değişikliklerin bildirilmesi veya sizi ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması, doğum günü kutlaması, çekiliş veya yarışmalara dahil edilme, hediye verilmesi ve sizin lehinize olan benzeri diğer etkinlik, promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi, sizleri elektronik posta, SMS ve faks ile bilgilendirmek, kampanyalardan haberdar etmek, tarafınıza basılı bültenler, dergiler, kampanyalara dair yazılar göndermek, ziyaretçi profillerimizi belirlemek, istek, talep ve şikayetleri değerlendirmek ve şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, sizlerden gelen talep ve soruların cevaplanması amacı ile 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.


c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenen, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenir. Ayrıca, KVK Kanunu’nun 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu bildirimin (b) maddesi başlığı altında sayılan amaçlarla sınırlı olarak, dolaylı/doğrudan yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklıklarımız, şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara, şirketimizin bağlı şirketleri, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları diğer grup şirketleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlar, tedarikçileri veya alt yüklenicileri ile 6698 Sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşabilir. SİNPAŞ GYO, kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması kaydıyla; şayet ilgili yabancı ülkede yeterli koruma bulunmuyorsa, Sinpaş GYO ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması kaydıyla yurt dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir.

ç) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından farklı kanallardan (SİNPAŞ GYO’in merkezi, şubeleri, acenteleri, satış ofisleri veya diğer alt yüklenicileri veya iş ortakları ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla, düzenleyecekleri eğitim, konferans ve benzeri ortamlara katılmanızla, tahkikat yöntemiyle veya diğer grup şirketleri veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda vb. ) elde edilebilir. Kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla toplanabilecek, işlenebilecek, aktarılabilecek ve saklanabilecektir.

Kişisel Verileriniz, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda saklanmaktadır.

d) Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, Şirketimiz talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Şirketimize iletebilirsiniz. KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi yazılı olarak ıslak imzalı olacak şekilde SİNPAŞ GYO Müşteri İlişkileri Departmanı’na hitaben “Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sok. Sinpaş Plaza No:36 Dikilitaş-Beşiktaş/İSTANBUL ” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir veya noter kanalıyla gönderebilirsiniz.

Şirketimizin KVK Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

GİZLİLİK İLKELERİ ve KULLANIM KOŞULLARI

SİNPAŞ GYO sizlerin kişisel gizliliğini korumaya özen göstermektedir. Bu gizlilik politikası SİNPAŞ GYO tarafından bu web sitesinde toplanan bilgi türlerini ve bunların nasıl korunup saklandığını ana hatlarıyla açıklamaktadır.
SİNPAŞ GYO ziyaretçi tarafından gönüllü olarak verilmediği sürece hiçbir SİNPAŞ GYO web sitesi kullanıcısı hakkında kişisel bilgileri toplamamaktadır.

Kişisel Bilgilerin Toplanması;
SİNPAŞ GYO web sitesini kullanmak, gönüllü olarak kişisel bilgileri vermek bu sitede ilan edilen mevcut gizlilik politikasının ve şartlarının kabul edildiği anlamı taşımaktadır. Ziyaretçilerimiz tarafından isteğe bağlı olarak, daire satış rezervasyonu yapılması, anket formu doldurulması ya da e-bülten gönderilmesi talebinde bulunulurken kişisel bilgiler toplanabilmektedir. Sizler bu bilgileri gönüllü olarak vermediğiniz takdirde sitemize yaptığınız ziyaretlerinizden herhangi bir kişisel bilgi toplanmamaktadır.

Bilgi Toplamanın Amacı ve Kullanılış Şekli;
SİNPAŞ GYO sizin izninizle bilgilerinizi aşağıdaki amaçlar için kullanmaktadır;
• Tarafınıza basılı bültenler, dergiler, kampanyalara dair yazılar göndermek• Sizi elektronik posta, SMS ve faks ile bilgilendirmek, kampanyalardan haberdar etmek,• Ziyaretçi profillerimizi belirlemek,• İstek, talep ve şikâyetleri değerlendirmek
Kişisel bilgiler ve bu veriler sadece belirtilen amaçlar için ve yasal soruşturmalar esnasında mahkeme kararı gereği veya yasal prosedürler gerektirdiği takdirde kullanılmaktadır.

Kişisel Olmayan Diğer Kullanıcı Bilgilerinin Toplanması;
SİNPAŞ GYO , ziyaretçilerin web sitesindeki dolaşımları sırasında, kullanıcı yoğunluğu, ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi özellikleri otomatik ve isimsiz olarak toplamaktadır. Bu veriler sadece bölümlerin, farklı alanların izlenme, takip edilme oranlarının tespiti için kullanılmakta ve herhangi bir ziyaretçinin kişisel bilgileri ile ilişkilendirilmemektedir. Sayfaların nereden geçerek ya da ne şekilde ziyaret edildiğini belirleyen “cookie” (çerez) adlı teknolojinin kullanıldığı durumlarda aynı şekilde sitenin farklı alanlarının izlenme, tıklanma oranlarının belirlenmesinde istatistikî veri olarak toplanmakta olup kişiye özel yapılan bir uygulama değildir. Bu teknoloji ile amaçlanan kullanıcıların daha sıklıkla ziyaret ettikleri bölümlere ait içeriği, siteye ilk ziyaretinden itibaren kullanıcı için daha kolay ulaşılabilir kılmaktır.

Bilgi Güvenliği;
Kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemler alınmakta ve bu konuda ciddi yatırımlar yapılmaktadır. Bilgilere izinsiz erişimin, değiştirilmesinin ve kötüye kullanılmasının önüne geçilebilmesi için kısıtlı erişime tabidir. SİNPAŞ GYO, bilgilerinin izni dışında üçüncü şahıslara her ne amaçla olursa olsun verilmesini engellemek amacıyla hizmet aldığı firmalarla yaptığı sözleşmelere “gizlilik” maddesi koymaktadır. İnterntten Satış Sistemine kayıt olduktan sonra güvenliğiniz için şifrenizi kimseyle paylaşmayınız.

Site Kullanım Şartları;
SİNPAŞ GYO web sitesini zaman zaman düzenlediği kampanyaları duyurmak, ziyaretçilerin ilgisini çekebileceğini düşündüğü konular, içerikler farklı hizmet ve çalışmalardan ziyaretçileri haberdar etmek amacıyla kullanmaktadır. SİNPAŞ GYO web sitesi içeriğini burada yayımladığı hüküm ve şartları önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.

Politikamızdaki Değişiklikler
SİNPAŞ GYO’ in, bu Gizlilik Politikasını değiştirme veya iptal etme hakkı saklıdır.

Bize Ulaşın
Bu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir görüş bildirmek, soru yöneltmek, veya Gizlilik Politikasının ihlali ile ilgili haber vermek isterseniz, Bize Ulaşın linkinden faydalanabilirsiniz. SİNPAŞ GYO bu talepleri karşılamak üzere gerekli adımları atacaktır. SİNPAŞ GYO web sitesini ziyaret eden her bir ziyaretçi bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Çerez politikası ve Gizlilik hakkına detaylı bilgi için tıklayınız.Close