Olağan Genel Kurul - Sinpaş GYO
Yükleniyor

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

Olağan Genel Kurul

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul TürüOlağan
Tarihi ve Saati29.06.2015 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?Evet
Alınan Kararlar1. Divan Başkanlığına Sn. Osman Akyüz'ün, Oy Toplama Memurluğuna Sn. İnal Dinçer 'in, Katipliğe ise Sn. Tunç Emre Karabulut'un seçilmesi ve Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
2. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu raporları okundu ve müzakere edildi.Şirket faaliyetlerine ilişkin bilgi sunuldu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, şirketin mali tablolarına ve denetimde bulunduğu döneme ilişkin açıklama yapıldı. Müzakere edilen tüm hususlar katılanların oybirliği ile kabul edildi.
3. 2014 yılı bilânço ve kar/zarar hesapları ana kalemler itibariyle okundu ve müzakere edildi.
2014 yılı kararından hissedarlarımıza dağıtılması kararlaştırılan 40.000.000 (kırkmilyon) TL temettünün, en geç 30 Ekim 2015 tarihine kadar Yönetim Kurulunca belirlenecek bir tarihte dağıtılmasına ilişkin önerge okundu.
Müteakiben yapılan oylama sonucunda bilânço ve kar/zarar hesapları ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi oybirliği ile kabul edildi.
4. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2014 yılı çalışmalarından dolayı ibraları oya sunuldu, oylamada kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmadan yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oy birliği ile ibra edildiler.
5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine ve Şirket ana sözleşmesinin 14.maddesine istinaden Sn. Hamdi TOPÇU'nun, 1 yıl süreliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesi oyçokluğu ile kabul edildi
6. Yönetim Kurulu Başkanına ve Yönetim Kurulu Üyelerine huzur bedeli ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.
7. 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar ortakların bilgisine sunuldu. 2014 yılı içerisinde toplam 6.721.087,41 TL tutarında bağış yapıldığı bilgisi verildi. 2015 yılı bağış üst sınırı olarak Şirket aktiflerinin %1'inin üst sınır olarak belirlenmesi konusundaki Yönetim Kurulu önerisi oyçokluğu ile kabul edildi
8. Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür isleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
10. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen bağımsız denetim kuruluşu PWC - Başaran Nas Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş, Genel Kurul'un onayına sunularak oybirliği ile kabul edildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.
12. Toplantıya katılan hissedarlar, Şirketin yeni çalışma yılında başarılı ve verimli olması hususunda temennide bulundular.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?Hayır
Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?: Evet Nakit Kar Payı Ödeme Şekli: Peşin
Pay Grup Bilgileri1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
C Grubu,SNGYO(Eski),TRESNGY000190,06666660,0666666
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRESNGY000270,06666660,0666666
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRESNGY000350,06666660,0666666
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?: Hayır EK AÇIKLAMALAR: 2014 yılı karından hissedarlarımıza dağıtılması kararlaştırılan 40.000.000 (kırkmilyon) TL temettünün, en geç 30 Ekim 2015 tarihine kadar dağıtılmasına , temettü ödeme tarihinin Yönetim Kurulunun inisiyatifi ile öne alınabilmesine yönelik kar dağıtım önerisi oybirliği ile kabul edildi.

Dosyayı indirmek için tıklayınız.

İletişim İletişim
Formu

İLETİŞİM FORMU

Close

(*) işaretli alanlar zorunludur.

GÖNDERİLİYOR
“Binlerce ailenin hayatına değer katan Büyük Sinpaş Ailesi’nin bir üyesi olmanızı ve sizlere yeni projelerimizi aktarmayı, size özel hazırlayacağımız fırsat ve kampanyaları duyurmayı istiyoruz. Bu nedenle formda verdiğiniz kişisel bilgilerinizi sadece Sinpaş Holding ve grup şirketlerinin pazarlama ve iletişim faaliyetlerinde kullanacağımızı ve Türkiye Cumhuriyeti 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması kanunu kapsamında oruyacağımızı taahhüt ederiz. Sinpaş Holding olarak ticari faaliyetlerimize devam ettiğimiz sürece, bu yasa kapsamında kişisel verilerinizi; sizi, hazırladığımız özel kampanyalardan haberdar edebilmek için, yurt içi veya yurt dışında güvenli veri merkezlerinde saklayıp şirketimizin gizlilik anlaşması yaptığı iş ortaklarıyla paylaşabileceğiz. Veri paylaşım tercihlerinizi değiştirmek istediğinizde, isteğinizi izin@sinpasgyo.com.tr e-posta adresimiz veya 444 1974 numaralı çağrı merkezimiz aracılığı ile veri uzmanımıza iletebilir ve üyeliğinizi iptal edebilirsiniz.”

GİZLİLİK İLKELERİ ve KULLANIM KOŞULLARI

SİNPAŞ GYO sizlerin kişisel gizliliğini korumaya özen göstermektedir. Bu gizlilik politikası SİNPAŞ GYO tarafından bu web sitesinde toplanan bilgi türlerini ve bunların nasıl korunup saklandığını ana hatlarıyla açıklamaktadır.
SİNPAŞ GYO ziyaretçi tarafından gönüllü olarak verilmediği sürece hiçbir SİNPAŞ GYO web sitesi kullanıcısı hakkında kişisel bilgileri toplamamaktadır.

Kişisel Bilgilerin Toplanması;
SİNPAŞ GYO web sitesini kullanmak, gönüllü olarak kişisel bilgileri vermek bu sitede ilan edilen mevcut gizlilik politikasının ve şartlarının kabul edildiği anlamı taşımaktadır. Ziyaretçilerimiz tarafından isteğe bağlı olarak, daire satış rezervasyonu yapılması, anket formu doldurulması ya da e-bülten gönderilmesi talebinde bulunulurken kişisel bilgiler toplanabilmektedir. Sizler bu bilgileri gönüllü olarak vermediğiniz takdirde sitemize yaptığınız ziyaretlerinizden herhangi bir kişisel bilgi toplanmamaktadır.

Bilgi Toplamanın Amacı ve Kullanılış Şekli;
SİNPAŞ GYO sizin izninizle bilgilerinizi aşağıdaki amaçlar için kullanmaktadır;
• Tarafınıza basılı bültenler, dergiler, kampanyalara dair yazılar göndermek• Sizi elektronik posta, SMS ve faks ile bilgilendirmek, kampanyalardan haberdar etmek,• Ziyaretçi profillerimizi belirlemek,• İstek, talep ve şikâyetleri değerlendirmek
Kişisel bilgiler ve bu veriler sadece belirtilen amaçlar için ve yasal soruşturmalar esnasında mahkeme kararı gereği veya yasal prosedürler gerektirdiği takdirde kullanılmaktadır.

Kişisel Olmayan Diğer Kullanıcı Bilgilerinin Toplanması;
SİNPAŞ GYO , ziyaretçilerin web sitesindeki dolaşımları sırasında, kullanıcı yoğunluğu, ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi özellikleri otomatik ve isimsiz olarak toplamaktadır. Bu veriler sadece bölümlerin, farklı alanların izlenme, takip edilme oranlarının tespiti için kullanılmakta ve herhangi bir ziyaretçinin kişisel bilgileri ile ilişkilendirilmemektedir. Sayfaların nereden geçerek ya da ne şekilde ziyaret edildiğini belirleyen “cookie” (çerez) adlı teknolojinin kullanıldığı durumlarda aynı şekilde sitenin farklı alanlarının izlenme, tıklanma oranlarının belirlenmesinde istatistikî veri olarak toplanmakta olup kişiye özel yapılan bir uygulama değildir. Bu teknoloji ile amaçlanan kullanıcıların daha sıklıkla ziyaret ettikleri bölümlere ait içeriği, siteye ilk ziyaretinden itibaren kullanıcı için daha kolay ulaşılabilir kılmaktır.

Bilgi Güvenliği;
Kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemler alınmakta ve bu konuda ciddi yatırımlar yapılmaktadır. Bilgilere izinsiz erişimin, değiştirilmesinin ve kötüye kullanılmasının önüne geçilebilmesi için kısıtlı erişime tabidir. SİNPAŞ GYO, bilgilerinin izni dışında üçüncü şahıslara her ne amaçla olursa olsun verilmesini engellemek amacıyla hizmet aldığı firmalarla yaptığı sözleşmelere “gizlilik” maddesi koymaktadır. İnterntten Satış Sistemine kayıt olduktan sonra güvenliğiniz için şifrenizi kimseyle paylaşmayınız.

Site Kullanım Şartları;
SİNPAŞ GYO web sitesini zaman zaman düzenlediği kampanyaları duyurmak, ziyaretçilerin ilgisini çekebileceğini düşündüğü konular, içerikler farklı hizmet ve çalışmalardan ziyaretçileri haberdar etmek amacıyla kullanmaktadır. SİNPAŞ GYO web sitesi içeriğini burada yayımladığı hüküm ve şartları önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.

Politikamızdaki Değişiklikler
SİNPAŞ GYO’ in, bu Gizlilik Politikasını değiştirme veya iptal etme hakkı saklıdır.

Bize Ulaşın
Bu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir görüş bildirmek, soru yöneltmek, veya Gizlilik Politikasının ihlali ile ilgili haber vermek isterseniz, Bize Ulaşın linkinden faydalanabilirsiniz. SİNPAŞ GYO bu talepleri karşılamak üzere gerekli adımları atacaktır. SİNPAŞ GYO web sitesini ziyaret eden her bir ziyaretçi bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Çerez politikası ve Gizlilik hakkına detaylı bilgi için tıklayınız.Close