Birleşme Sözleşmesi ve Eklerine İlişkin Bildirim. - Sinpaş GYO
Yükleniyor

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

Birleşme Sözleşmesi ve Eklerine İlişkin Bildirim.

EK AÇIKLAMALAR: Şirketimiz Yönetim Kurulu, bağlı ortaklığımız Eviya Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.'nin devir alınması sureti ile birleşilmesi konusunda aşağıda detayları belirtilen kararı almıştır ve 26.09.2013 tarihi itibarı ile bu karar doğrultusunda Birleşme Sözleşmesi imzalanmıştır. 1. Eviya Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.' nin 30.06.2013 tarihli bilançosunda görülen aktif ve pasifin bir kül halinde şirketimiz tarafından devir alınması sureti ile Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ile 158 ve diğer ilgili hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Seri: I, No:31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'inci maddeleri hükümleri dairesinde mezkur şirketle birleştirilmesine, 2. Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Eviya Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.'nin % 99,99 oranında pay sahibi olduğundan, birleşme işleminin, Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156'ıncı maddeleri ve Seri: I, No: 31 Sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nin 10/A maddesi hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış düzene uygun olarak gerçekleştirilmesine, 3. Bu kapsamda Türk Ticaret Kanunu'nun 156'ıncı maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde 147'inci maddede öngörülen birleşme raporu düzenlenmemesine, 149'uncu madde düzenlenen inceleme hakkının sağlanmamasına, 151.'inci madde kapsamında birleşmeye taraf Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Eviya Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.'nin Genel Kurullarının onayı olmaksızın birleşmenin gerçekleştirilmesine, 4. Seri: I, No: 31 Sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nin 10/A maddesi çerçevesinde Tebliğ'in 5'inci maddesinde yer alan bağımsız denetim raporunun, 8'inci maddesinde yer alan uzman kuruluş raporunun ve 10'uncu maddesinde yer alan yönetim kurulu raporunun düzenlenmemesine, 5. Birleşme nedeni ile Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesinin arttırılmamasına ve Ana Sözleşmesi'nde herhangi bir değişiklik yapılmamasına, 6. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından talep edilebilecek değişiklikler saklı kalmak üzere ekteki birleşme sözleşmesinin kabulü ile Şirketimiz adına Sn. Ömer Faruk ÇELİK ve Sn. Ahmet ÇELİK tarafından birlikte imzalanmasına, 7. Söz konusu birleşmenin ve devir beyannamesinin birleşmenin tescili tarihinden itibaren 30 gün içinde devir bilançosu da eklenerek Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne verilmesine, işbu beyannameye mezkur şirketin tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarının Şirketimiz tarafından ödeneceği taahhüdüne muhtevi bir taahhütname eklenmesine, Vergi Dairesinin talebi halinde yeterli teminat gösterilmesine ve itibari birleşme tarihi olan 30.06.2013 ile gerekli işlemlerin tamamlanması ve birleşmenin Ticaret Siciline tescili tarihi arasındaki süre zarfında vaki olacak birleşilen şirket muamelatının Şirketimiz kayıtlarına intikal ettirilerek faaliyet sonuçlarımız içinde gösterilmesine, 8. Birleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu'nun olumlu kararını takiben Ticaret Siciline Tescil ettirilmesine, 9. Birleşmeyi takiben Eviya Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.' nin 30.06.2013 tarihli bilançosunda görülen aktif ve pasiflerin bir kül halinde devir alınarak Şirketimiz bilançosuna geçirilmesine, 10. Şirketimiz alacaklılarına, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, yedişer gün aralıklarla üç defa yapılacak ilanla ve ayrıca internet sitelerine konulacak ilanla haklarının bildirilmesine, 11. Birleşme işlemlerinin takibi ile muamelelerin sonuçlandırılması hususunda Şirket Yönetiminin görevli ve yetkili kılınmasına, Karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

İletişim İletişim
Formu

İLETİŞİM FORMU

Close

(*) işaretli alanlar zorunludur.

GÖNDERİLİYOR
“Binlerce ailenin hayatına değer katan Büyük Sinpaş Ailesi’nin bir üyesi olmanızı ve sizlere yeni projelerimizi aktarmayı, size özel hazırlayacağımız fırsat ve kampanyaları duyurmayı istiyoruz. Bu nedenle formda verdiğiniz kişisel bilgilerinizi sadece Sinpaş Holding ve grup şirketlerinin pazarlama ve iletişim faaliyetlerinde kullanacağımızı ve Türkiye Cumhuriyeti 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması kanunu kapsamında oruyacağımızı taahhüt ederiz. Sinpaş Holding olarak ticari faaliyetlerimize devam ettiğimiz sürece, bu yasa kapsamında kişisel verilerinizi; sizi, hazırladığımız özel kampanyalardan haberdar edebilmek için, yurt içi veya yurt dışında güvenli veri merkezlerinde saklayıp şirketimizin gizlilik anlaşması yaptığı iş ortaklarıyla paylaşabileceğiz. Veri paylaşım tercihlerinizi değiştirmek istediğinizde, isteğinizi izin@sinpasgyo.com.tr e-posta adresimiz veya 444 1974 numaralı çağrı merkezimiz aracılığı ile veri uzmanımıza iletebilir ve üyeliğinizi iptal edebilirsiniz.”

GİZLİLİK İLKELERİ ve KULLANIM KOŞULLARI

SİNPAŞ GYO sizlerin kişisel gizliliğini korumaya özen göstermektedir. Bu gizlilik politikası SİNPAŞ GYO tarafından bu web sitesinde toplanan bilgi türlerini ve bunların nasıl korunup saklandığını ana hatlarıyla açıklamaktadır.
SİNPAŞ GYO ziyaretçi tarafından gönüllü olarak verilmediği sürece hiçbir SİNPAŞ GYO web sitesi kullanıcısı hakkında kişisel bilgileri toplamamaktadır.

Kişisel Bilgilerin Toplanması;
SİNPAŞ GYO web sitesini kullanmak, gönüllü olarak kişisel bilgileri vermek bu sitede ilan edilen mevcut gizlilik politikasının ve şartlarının kabul edildiği anlamı taşımaktadır. Ziyaretçilerimiz tarafından isteğe bağlı olarak, daire satış rezervasyonu yapılması, anket formu doldurulması ya da e-bülten gönderilmesi talebinde bulunulurken kişisel bilgiler toplanabilmektedir. Sizler bu bilgileri gönüllü olarak vermediğiniz takdirde sitemize yaptığınız ziyaretlerinizden herhangi bir kişisel bilgi toplanmamaktadır.

Bilgi Toplamanın Amacı ve Kullanılış Şekli;
SİNPAŞ GYO sizin izninizle bilgilerinizi aşağıdaki amaçlar için kullanmaktadır;
• Tarafınıza basılı bültenler, dergiler, kampanyalara dair yazılar göndermek• Sizi elektronik posta, SMS ve faks ile bilgilendirmek, kampanyalardan haberdar etmek,• Ziyaretçi profillerimizi belirlemek,• İstek, talep ve şikâyetleri değerlendirmek
Kişisel bilgiler ve bu veriler sadece belirtilen amaçlar için ve yasal soruşturmalar esnasında mahkeme kararı gereği veya yasal prosedürler gerektirdiği takdirde kullanılmaktadır.

Kişisel Olmayan Diğer Kullanıcı Bilgilerinin Toplanması;
SİNPAŞ GYO , ziyaretçilerin web sitesindeki dolaşımları sırasında, kullanıcı yoğunluğu, ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi özellikleri otomatik ve isimsiz olarak toplamaktadır. Bu veriler sadece bölümlerin, farklı alanların izlenme, takip edilme oranlarının tespiti için kullanılmakta ve herhangi bir ziyaretçinin kişisel bilgileri ile ilişkilendirilmemektedir. Sayfaların nereden geçerek ya da ne şekilde ziyaret edildiğini belirleyen “cookie” (çerez) adlı teknolojinin kullanıldığı durumlarda aynı şekilde sitenin farklı alanlarının izlenme, tıklanma oranlarının belirlenmesinde istatistikî veri olarak toplanmakta olup kişiye özel yapılan bir uygulama değildir. Bu teknoloji ile amaçlanan kullanıcıların daha sıklıkla ziyaret ettikleri bölümlere ait içeriği, siteye ilk ziyaretinden itibaren kullanıcı için daha kolay ulaşılabilir kılmaktır.

Bilgi Güvenliği;
Kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemler alınmakta ve bu konuda ciddi yatırımlar yapılmaktadır. Bilgilere izinsiz erişimin, değiştirilmesinin ve kötüye kullanılmasının önüne geçilebilmesi için kısıtlı erişime tabidir. SİNPAŞ GYO, bilgilerinin izni dışında üçüncü şahıslara her ne amaçla olursa olsun verilmesini engellemek amacıyla hizmet aldığı firmalarla yaptığı sözleşmelere “gizlilik” maddesi koymaktadır. İnterntten Satış Sistemine kayıt olduktan sonra güvenliğiniz için şifrenizi kimseyle paylaşmayınız.

Site Kullanım Şartları;
SİNPAŞ GYO web sitesini zaman zaman düzenlediği kampanyaları duyurmak, ziyaretçilerin ilgisini çekebileceğini düşündüğü konular, içerikler farklı hizmet ve çalışmalardan ziyaretçileri haberdar etmek amacıyla kullanmaktadır. SİNPAŞ GYO web sitesi içeriğini burada yayımladığı hüküm ve şartları önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.

Politikamızdaki Değişiklikler
SİNPAŞ GYO’ in, bu Gizlilik Politikasını değiştirme veya iptal etme hakkı saklıdır.

Bize Ulaşın
Bu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir görüş bildirmek, soru yöneltmek, veya Gizlilik Politikasının ihlali ile ilgili haber vermek isterseniz, Bize Ulaşın linkinden faydalanabilirsiniz. SİNPAŞ GYO bu talepleri karşılamak üzere gerekli adımları atacaktır. SİNPAŞ GYO web sitesini ziyaret eden her bir ziyaretçi bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Çerez politikası ve Gizlilik hakkına detaylı bilgi için tıklayınız.Close