Sinpaş Grubu Başkanı Avni Çelik’in 2013’e Bakışı - Sinpaş GYO
Yükleniyor

MEDYA

Sinpaş Grubu Başkanı Avni Çelik’in 2013’e Bakışı 11 Aralık 2012

Sinpaş GYO Sinpaş Grubu Başkanı Avni Çelik’in 2013’e Bakışı Haberi

2013’te bizi neler bekliyor?
9 Ekim 2012 tarihinde açıklanan kamu otoritesi orta vadeli plan tahminleri doğrultusunda yaptığımız 2013 ekonomik faaliyetleri beklentilerimizi özetlemek gerekirse; normal şartlar altında 2013’te Türkiye’de büyümenin %4 civarında, yıl sonunda enflasyonun %5.5 civarında, kişi başına düşen milli gelirin 11.300 Dolar civarında oluşacağını söyleyebiliriz. Yine büyümenin esas kaynağını iç talep oluşturacaktır. Cari işlemler dengesinin 2012’ye benzer -%7civarında olurken, USD/TL arasındaki enflasyon etkisi dışında bir değer kaybı olmayacak, hatta TL’nin değerlenmesi ihtimali olacaktır.


Bir diğer önemli nokta ise Kamu kesimi borçlanma gereği, GSYİH’ya oranı olarak 2012’de gerçekleşen %1,73’ün 2013’de %1,49 civarına inecektir. Türkiye’nin kamu maliyesinin yakaladığı disiplin, dünyadaki borç krizi göz önüne alındığında büyük önem arz etmektedir. Bu da TL faiz oranlarının bir miktar daha düşmesi anlamını taşıyabilir.

İnşaat sektörü hassasiyeti yüksek bir sektör. Genel ekonomik büyüme yakalandığında hızlı büyüyen yavaşlamalarda da ortalamadan hızlı yavaşlayan bir sektör. 2012’de bunu somut olarak bir kez daha gördük. Ayrıca, 130 küsur alt sektörü etkilemesi ve istihdam yaratma kapasitesi açısındanda stratejik önemi de bulunuyor. İnşaat sektörünün bir alt kategorisi olarak konut üretiminin, ülkemizdeki kentsel dönüşüm gereği nedeniyle sosyal bir yönüde var.

2013 Sinpaş projeksiyonu
Sinpaş Grubu olarak yıllık yaklaşık 3000-3500 konut üretim ve satışı hedefliyoruz. Bu rakam sektörün son 4 yıldaki toplam satış ortalaması olan 450 bin konut içinde oldukça ölçülü. 2013 yılı için cirolarda büyüme oranımız İnşaat grubumuzda %20, Sanayi Grubumuzda %30 Hizmet grubumuzda ise %7 olarak hedeflenmektedir.

Öte yandan konut sektöründe şu anda belirsizlik kaynağı olan ve sektörün çalışmasını zorlaştıracak bazı belirsizlikler var. Bunun başında KDV oranları ile ilgili yapılması beklenen düzenleme geliyor. Yine mutekabiliyet yasası ile yabancılara satışı büyütecek bir çerçeve oluşmuşken pratikte uygulamanın sağlanması için gereken uzun süreli oturum izni konusunun da bir an önce ele alınması gerekiyor. Yeni tüketici kanunu ile gündeme gelecek bazı düzenlemelerde sektörün nasıl etkileneceği net değil. 2013’ün başında bu konularda gelişme sağlamamız, ekonomik olarak başarılı bir yıl olmasına katkı sağlayacaktır.

2013’te bizi hangi riskler bekliyor?
2013’de oluşması muhtemel riskleri 2 grup altında toplayabiliriz:

Birinci grup riskler Türkiye’nin cari işlemler dengesini, yani TL Döviz dengesini ve faiz oranlarını doğrudan etkileyecek gelişmeler olacaktır:
• İhracatımızın önemli bir kısmını yaptığımız Avrupa Birliği’ndeki krizin büyümesi ve sırasıyla İtalya ve İspanya’nın, Yunanistan’ın durumuna düşerek Fransa’nın da sorgulanır hale gelmesi.
• İhracatımızı çeşitlendirirken alternatif coğrafyalardaki mevcut sorunların büyümesi. Örneğin İran’la gerçekleşen altın alış-verişi ABD ile olan ilişkimizi etkileyebilir. Kuzey ve Güney Irak arasındaki gerginlik sıcak bir çatışmaya dönüşebilir. Suriye’deki sıkıntılar doğrudan Türkiye’ye yansıyabilir.
• Bunların üzerinde enerji bağımlılığımız nedeni ile petrol ve gaz fiyatlarındaki artışlar olumsuz etki yapabilir. Turizm gelirlerimiz etkilenebilir.
İkinci grup riskler ise doğrudan Kamu Maliyesindeki disiplinin bozulmasına neden olabilecek gelişmelerdir:
• enel ekonomik yavaşlama sürerken artan ek vergi yüklerinin ekonomiyi yavaşlatması
• Yaklaşan seçim döneminde kamu harcamalarında oluşması muhtemel artışların yüksek gerçekleşmesi ve enflasyon ve faizlerin yükselmesi
• Türkiye’nin çevresindeki politik gelişmeler nedeniyle ek harcamaların gündeme gelmesi ve Bütçe açığının öngörülenden yüksek oluşması
Kötümser olunmasını gerektirecek bir durum olmamasına rağmen, 2013 dikkatli olunmasını gerektiren bir yıl olacak.

2013’te yatırımlar nasıl olmalı?
Yatırım kararlarını genellikle uzun soluklu ve dengeli vermek çok önemli. Önümüzdeki tahmin yapılabilir dönemde dolar ve euro likiditesinin yüksek, faiz oranlarının ise düşük olacağını beklemek ve Türkiye’deki baz senaryonun gerçekleşmesi durumunda TL’nin reel anlamda değerlenmesini görmek mümkün olacaktır. Bu nedenle TL bazında yatırımın ağırlığı olmalı. Öte yandan performansı yüksek gelişmekte olan bir ekonomi olarak Türkiye’de sektörlerinde lider şirketlerin karlı bir şekilde büyüyor olmasını bekleyebiliriz. Dolayısı ile gerçekten uzun vadeli bakılabilecek bir kısım kaynağın hisse senetlerinde yatırım olarak ayrılmasıda anlamlı olacaktır. Yatırımın kompozisyonu ve hangi varlıklarda ne ağırlıkta oluşacağı doğal olarak yatırımcının risk/getiri profili ile ilgili olarak değişiklik gösterecektir.

Türkiyede hızlı nüfus artışı, kentleşme, deprem riski altındaki yapıların mutlak yenilenme ihtiyacı ve milli gelirdeki muhteşem yükselişin refahı artması gibi hususlar konut sektörü için çok ciddi bir kaldıraç etkisi yaratacaktır. Konut ve ticari yapılarda ciddi fiyat artışları beklenmelidir. Faizlerin düşüş trendi de talebi kamçılayacağından 2013’ün zirve yatırım aracı gayrimenkul olmalıdır.

Diğer Haberler
İletişim İletişim
Formu

İLETİŞİM FORMU

Close

(*) işaretli alanlar zorunludur.

GÖNDERİLİYOR
“Binlerce ailenin hayatına değer katan Büyük Sinpaş Ailesi’nin bir üyesi olmanızı ve sizlere yeni projelerimizi aktarmayı, size özel hazırlayacağımız fırsat ve kampanyaları duyurmayı istiyoruz. Bu nedenle formda verdiğiniz kişisel bilgilerinizi sadece Sinpaş Holding ve grup şirketlerinin pazarlama ve iletişim faaliyetlerinde kullanacağımızı ve Türkiye Cumhuriyeti 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması kanunu kapsamında oruyacağımızı taahhüt ederiz. Sinpaş Holding olarak ticari faaliyetlerimize devam ettiğimiz sürece, bu yasa kapsamında kişisel verilerinizi; sizi, hazırladığımız özel kampanyalardan haberdar edebilmek için, yurt içi veya yurt dışında güvenli veri merkezlerinde saklayıp şirketimizin gizlilik anlaşması yaptığı iş ortaklarıyla paylaşabileceğiz. Veri paylaşım tercihlerinizi değiştirmek istediğinizde, isteğinizi izin@sinpasgyo.com.tr e-posta adresimiz veya 444 1974 numaralı çağrı merkezimiz aracılığı ile veri uzmanımıza iletebilir ve üyeliğinizi iptal edebilirsiniz.”

GİZLİLİK İLKELERİ ve KULLANIM KOŞULLARI

SİNPAŞ GYO sizlerin kişisel gizliliğini korumaya özen göstermektedir. Bu gizlilik politikası SİNPAŞ GYO tarafından bu web sitesinde toplanan bilgi türlerini ve bunların nasıl korunup saklandığını ana hatlarıyla açıklamaktadır.
SİNPAŞ GYO ziyaretçi tarafından gönüllü olarak verilmediği sürece hiçbir SİNPAŞ GYO web sitesi kullanıcısı hakkında kişisel bilgileri toplamamaktadır.

Kişisel Bilgilerin Toplanması;
SİNPAŞ GYO web sitesini kullanmak, gönüllü olarak kişisel bilgileri vermek bu sitede ilan edilen mevcut gizlilik politikasının ve şartlarının kabul edildiği anlamı taşımaktadır. Ziyaretçilerimiz tarafından isteğe bağlı olarak, daire satış rezervasyonu yapılması, anket formu doldurulması ya da e-bülten gönderilmesi talebinde bulunulurken kişisel bilgiler toplanabilmektedir. Sizler bu bilgileri gönüllü olarak vermediğiniz takdirde sitemize yaptığınız ziyaretlerinizden herhangi bir kişisel bilgi toplanmamaktadır.

Bilgi Toplamanın Amacı ve Kullanılış Şekli;
SİNPAŞ GYO sizin izninizle bilgilerinizi aşağıdaki amaçlar için kullanmaktadır;
• Tarafınıza basılı bültenler, dergiler, kampanyalara dair yazılar göndermek• Sizi elektronik posta, SMS ve faks ile bilgilendirmek, kampanyalardan haberdar etmek,• Ziyaretçi profillerimizi belirlemek,• İstek, talep ve şikâyetleri değerlendirmek
Kişisel bilgiler ve bu veriler sadece belirtilen amaçlar için ve yasal soruşturmalar esnasında mahkeme kararı gereği veya yasal prosedürler gerektirdiği takdirde kullanılmaktadır.

Kişisel Olmayan Diğer Kullanıcı Bilgilerinin Toplanması;
SİNPAŞ GYO , ziyaretçilerin web sitesindeki dolaşımları sırasında, kullanıcı yoğunluğu, ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi özellikleri otomatik ve isimsiz olarak toplamaktadır. Bu veriler sadece bölümlerin, farklı alanların izlenme, takip edilme oranlarının tespiti için kullanılmakta ve herhangi bir ziyaretçinin kişisel bilgileri ile ilişkilendirilmemektedir. Sayfaların nereden geçerek ya da ne şekilde ziyaret edildiğini belirleyen “cookie” (çerez) adlı teknolojinin kullanıldığı durumlarda aynı şekilde sitenin farklı alanlarının izlenme, tıklanma oranlarının belirlenmesinde istatistikî veri olarak toplanmakta olup kişiye özel yapılan bir uygulama değildir. Bu teknoloji ile amaçlanan kullanıcıların daha sıklıkla ziyaret ettikleri bölümlere ait içeriği, siteye ilk ziyaretinden itibaren kullanıcı için daha kolay ulaşılabilir kılmaktır.

Bilgi Güvenliği;
Kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemler alınmakta ve bu konuda ciddi yatırımlar yapılmaktadır. Bilgilere izinsiz erişimin, değiştirilmesinin ve kötüye kullanılmasının önüne geçilebilmesi için kısıtlı erişime tabidir. SİNPAŞ GYO, bilgilerinin izni dışında üçüncü şahıslara her ne amaçla olursa olsun verilmesini engellemek amacıyla hizmet aldığı firmalarla yaptığı sözleşmelere “gizlilik” maddesi koymaktadır. İnterntten Satış Sistemine kayıt olduktan sonra güvenliğiniz için şifrenizi kimseyle paylaşmayınız.

Site Kullanım Şartları;
SİNPAŞ GYO web sitesini zaman zaman düzenlediği kampanyaları duyurmak, ziyaretçilerin ilgisini çekebileceğini düşündüğü konular, içerikler farklı hizmet ve çalışmalardan ziyaretçileri haberdar etmek amacıyla kullanmaktadır. SİNPAŞ GYO web sitesi içeriğini burada yayımladığı hüküm ve şartları önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.

Politikamızdaki Değişiklikler
SİNPAŞ GYO’ in, bu Gizlilik Politikasını değiştirme veya iptal etme hakkı saklıdır.

Bize Ulaşın
Bu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir görüş bildirmek, soru yöneltmek, veya Gizlilik Politikasının ihlali ile ilgili haber vermek isterseniz, Bize Ulaşın linkinden faydalanabilirsiniz. SİNPAŞ GYO bu talepleri karşılamak üzere gerekli adımları atacaktır. SİNPAŞ GYO web sitesini ziyaret eden her bir ziyaretçi bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Çerez politikası ve Gizlilik hakkına detaylı bilgi için tıklayınız.Close